Městský úřad

Veřejná zeleň

Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice nad Labem ve spolupráci se zahradnickou firmou Knotek a Veselka zajišťují celoroční údržbu ploch zeleně ve vlastnictví města Roudnice nad Labem o celkové ploše více než 50 hektarů. Veřejná zeleň na území města je rozčleněna do čtyř lokalit: A -střed, B – sever, C-jih , D -východ.

Běžná  údržba  plošné zeleně tj. sečení parků, zatravněných ploch na sídlištích, zelených pásů v komunikacích je rozdělena do četnosti na 10 sečí, 5 sečí, 3 seče, 2 seče nebo 1 seč ročně, eventuálně posečení plochy při max. výšce porostu 15 cm s následným ponecháním travní hmoty na místě (mulčování). Z klimatických či technických důvodů může dojít ke změnám v plánu sečí.

Další práce spojené s údržbou  veřejné zeleně:

  • hrabání listí, vč. naložení a odvozu odpadu
  • řez a tvarování živých plotů vč. naložení a odvozu odpadu ( soubor řezů zmlazovacích a tvarovacích)
  • vysekávání podrostů stromů vč. naložení a odvozu, štěpkování
  • výsadba mobilních mís a květináčů
  • zimní údržba cest a chodníků v parcích vč. zajištění posypového materiálu
  • výchovný, zdravotní a bezpečnostní řez stromů vč. likvidace bioodpadu stromů
  • kácení stromů
  • zajištění náhradní výsadby na pozemcích ve vlastnictví města

Koordinátor údržby městské zeleně:

Nováková , referent odboru životního prostředí, tel. 416 850 143, e-mail: mnovakova@roudnicenl.cz 

Dokumenty

Plánované kácení stromů / statistika kácení a náhradní výsadby

Soubor PDF 217.67 KB

zobrazit soubor

mapa veřejné zeleně

Soubor PDF 5.68 MB

zobrazit soubor

Roční harmonogram údržby zeleně

Soubor XLS 13.07 KB

zobrazit soubor

Veřejná zeleň

Soubor PDF 2.76 MB

zobrazit soubor

Veřejná zeleň - příloha 6d

Soubor PDF 1.21 MB

zobrazit soubor

Veřejná zeleň - příloha 6c

Soubor PDF 1.77 MB

zobrazit soubor

Veřejná zeleň - příloha 6b

Soubor PDF 1.20 MB

zobrazit soubor

Veřejná zeleň - příloha 6a

Soubor PDF 546.63 KB

zobrazit soubor