Projekty s podporou

Polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Stadická v Roudnici nad Labem
Pořízení nádob na tříděný odpad s čipem typu RFID pro door to door systém sběru a svozu odpadů
Koordinovaný přístup k SVL Roudnice nad Labem - CASE management
Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem
Přístavba ke stávající budově MŠ Pampeliška
Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem (Koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy)
Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Roudnice nad Labem
Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku
Rozšíření kapacity ZŠ Školní ulice čp. 1803 v Roudnici nad Labem
Rekonstrukce kamerového systému ve městě Roudnice nad Labem
Pořízení vybavení pro JSDH města Roudnice nad Labem
Rekonstrukce kamerového systému ve městě Roudnice nad Labem
Pořízení vybavení pro JSDH města Roudnice nad Labem
Modernizace knihovny v Roudnici nad Labem
Strategie Chytrá Roudnice nad Labem 2030
Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem (Plán rozvoje sportu města Roudnice nad Labem na období 2020-2025)
Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem (Koncepce veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem)
Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem (Pasportizace nemovitostí města Roudnice nad Labem)
Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem
Komunitní plánování sociálních služeb ORP Roudnice nad Labem
Alej 17. listopadu – moderní dopravní tepna
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Roudnice nad Labem
Jungmannova 670
Sladkovského 1365
Vzdělávání v eGon Centru Roudnice nad Labem
Komunitní plánování ORP Roudnice nad Labem – spolu a inovativně
MŠ Pohádka 22 Roudnice nad Labem
Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem
Místo pro přecházení včetně úpravy autobusového stání v ulici Kratochvílova v Roudnici nad Labem
Podpora vzdělávání na MŠ Kytička
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
Snížení energetické náročnosti krytého plaveckého bazénu Roudnice nad Labem
Pořízení vozidla na alternativní pohon pro Městskou policii v Roudnici nad Labem
5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem
5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem