Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem samosprávy města. Zastupitelstvu města Roudnice nad Labem je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje města, rozpočet města a obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti. Volí z řad svých členů starostu, místostarosty a další členy Rady města Roudnice nad Labem, stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, zřizuje a zrušuje výbory a volí jejich předsedy a další členy a vykonává další činnosti dle zákona o obcích.

Starosta města

Fotografie osoby
Ing. František Padělek

SPOLEČNĚ PRO ROUDNICI N. L.

tel.: 416 850 102, 725 793 696, e-mail: fpadelek@roudnicenl.cz, starosta@roudnicenl.cz

Místostarostové

Fotografie osoby
Ing. Richard Červený

Akce R

tel.: 723 829 267, e-mail: rcerveny@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Mgr. Jiří Řezníček

ANO 2011

tel.: 416 850 103, 724 024 802, e-mail: jreznicek@roudnicenl.cz

Radní

Fotografie osoby
Mgr. Milan Děžinský

Akce R

tel.: 777 876 679, e-mail: mdezinsky@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Mgr. Michaela Šindrbalová

Akce R

tel.: 736 539 076, e-mail: msindrbalova@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Bc. Vlastimil Čtverák

SPOLEČNĚ PRO ROUDNICI N. L.

tel.: 603 551 032, e-mail: vctverak@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Ing. Pavel Elias

ANO 2011

tel.: 602 284 666, e-mail: pelias@roudnicenl.cz

Zastupitelé

Fotografie osoby
Radka Černá

Akce R

tel.: 607 207 145, e-mail: radka.cerna7@gmail.com

Fotografie osoby
Vendula Pětníková

Akce R

tel.: 721 873 437, e-mail: vpetnikova@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Mgr. Helena Eichingerová

Akce R

tel.: 604 819 430, e-mail: heichingerova@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Vladimír Urban

SPOLEČNĚ PRO ROUDNICI N. L.

tel.: 606 633 631, e-mail: vurban@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Doc. PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

SPOLEČNĚ PRO ROUDNICI N. L.

tel.: 602 681 166, e-mail: mtrefny@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Jan Ekrt

SPOLEČNĚ PRO ROUDNICI N. L.

tel.: 602 691 496, e-mail: jekrt@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Tomáš Dudek

SPOLEČNĚ PRO ROUDNICI N. L.

tel.: 606 337 797, e-mail: tdudek@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Milan Jurčík

ANO 2011

tel.: 608 767 771, e-mail: mjurcik@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Ing. Tomáš Vávra

ANO 2011

Fotografie osoby
Mgr. Zdenka Vachková

ODS a KDU-ČSL

tel.: 608 960 868, e-mail: zvachkova@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Martin Tošner

ODS a KDU-ČSL

tel.: 777 147 841, e-mail: mtosner@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Mgr. Radim Svoboda

ODS a KDU-ČSL

tel.: 606 809 090, e-mail: rsvoboda@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Ing. Adam Šenk

Česká pirátská strana

tel.: 606 310 239, e-mail: senkadam@gmail.com

Fotografie osoby
Ing. Petr Hoke

SPD

tel.: 773 784 799, e-mail: phoke@roudnicenl.cz