Vyhlášky a nařízení

Od 1. 1. 2022 jsou právní předpisy města (obecně závazné vyhlášky a nařízení) vyhlašovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů na webových stránkách MV ČR – a to dle zákona č. 35/2021 Sb.

Město Roudnice nad Labem nad rámec zákona bude i nadále v této rubrice zveřejňovat platné a účinné obecně závazné vyhlášky a nařízení z důvodu lepší informovanosti občanů.