Roudnice nad Labem

Stáhněte si naši novou mobilní aplikaci!

Aktuální informace

REKONSTRUKČNÍ PRÁCE OMEZILY PROVOZ NA NÁDRAŽÍ

Aktuální informace

NADCHÁZEJÍCÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Aktuální informace

Nová etapa roudnického obchvatu je dokončena

Aktuální informace

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

29.11.2021

Vedení města vás zve na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem, které se, v zájmu zachování odpovídajících hygienických opatření, ve středu 8. prosince 2021 od 17.00 hod. koná v sálu školícího centra hotelu Koruna na náměstí Jana z Dražic 103. Žádáme účastníky, aby po celou dobu používali ochranu dýchacích cest, udržovali rozestupy a dbali pokynů organizátorů. Děkujeme.

Vláda vyhlásila nouzový stav, opatření zrušila adventní trhy

26.11.2021

Kvůli epidemii COVID-19 znovu platí nouzový stav. Vláda ho vyhlásila na 30 dní s platností od včerejší půlnoci. Nová opatření znemožňují i konání adventních trhů. Tuto neděli však v areálu kulturního domu Říp proběhne alespoň komornější Podřipská adventní slavnost s kulturním programem.

Město nabízí byt k pronájmu

25.11.2021

Město Roudnice nad Labem oznamuje zájemcům možnost žádosti o přidělení městského bytu 2+1 o výměře 61,62 m2 v domě č. p. 431 (byt č. 13) ve Sladkovského ulici. Zájemci se v úterý 14. 12. 2021 v 9:00 mohou zúčastnit jeho prohlídky.

Roudnice má svůj vánoční strom

23.11.2021

Roudnické městské služby dnes na roudnické Karlovo náměstí umístily letošní vánoční strom. Rozsvítí se tradičně v podvečer o první adventní neděli 28. listopadu. Vzhledem k aktuálním epidemickým opatřením se tak však bohužel opět stane v neurčený čas po setmění a bez doprovodného programu.

Roudnická kultura v prosinci

22.11.2021

Vloni jsme všichni doufali, že podivné covid období se již nemůže vrátit a jedná se o ojedinělý čas. Bohužel i další Vánoce strávíme s opatřeními, která brzdí kulturní a společenský život. Samozřejmě se budeme snažit, abychom v rámci opatření, která se navíc neustále mění, našli optimální cestu pro pořádání kulturních akcí. Pokud situace dovolí, máte se na co těšit, protože Advent v Roudnici nad Labem je opravdu nabitý.

 

název

vyvěšeno

svěšeno

Dražební vyhláška č.j. 167 EX 3631/17-386

Soubor PDF 719.30 KB

30.11.2021

25.01.2022

Pozvánka na 18. veřejné zasedání

Soubor PDF 516.15 KB

29.11.2021

09.12.2021

Záměr pachtu p.č. 3904-1 k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 84.98 KB

29.11.2021

14.12.2021

Návrh rozpočtu ústeckého kraje 2022

Soubor PDF 449.91 KB

27.11.2021

15.12.2021

Arboristická ošetření dřevin v parku Pod Rozhlednou a Tyršově parku v Roudnici nad Labem

Složka souborů

26.11.2021

13.12.2021

Příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy o dílo.DOCX

Soubor DOC 57.31 KB

26.11.2021

13.12.2021

Příloha č. 5 - Položkový rozpočet k ocenění - park Pod Rozhlednou.xls

Soubor XLS 96.00 KB

26.11.2021

13.12.2021

Příloha č. 6 - Položkový rozpočet k ocenění - Tyršův park.xls

Soubor XLS 110.50 KB

26.11.2021

13.12.2021

Přílohy č. 2 a č. 3 - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 82.00 KB

26.11.2021

13.12.2021

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 202.07 KB

26.11.2021

13.12.2021

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 325.78 KB

26.11.2021

13.12.2021

Příloha č. 1 - Technická zpráva a dendrologický průzkum

Soubor ZIP 2.95 MB

26.11.2021

11.12.2021

Vysvětlení ZD I.

Soubor PDF 207.70 KB

30.11.2021

13.12.2021

Oznámení nálezu

Soubor DOC 16.96 KB

25.11.2021

19.12.2021

XIV. RO RM 2021

Soubor PDF 184.55 KB

25.11.2021

10.12.2021

Rozšíření kapacity ZŠ Školní ul.

Složka souborů

24.11.2021

24.01.2022

Kvalifikační dokumentace Roudnice ZŠ.pdf

Soubor PDF 447.63 KB

24.11.2021

24.01.2022

Projektová dokumentace.rar

Soubor RAR 44.23 MB

24.11.2021

24.01.2022

VV_Rozšíření kapacit ZŠ Školní ul. č.p 1803 v Roudnici nad Labem.xls

Soubor XLS 1.40 MB

24.11.2021

24.01.2022

Priloha ZD - Seznam poddodavatelů.doc

Soubor DOC 41.50 KB

24.11.2021

24.01.2022

Příloha ZD - Krycí list.docx

Soubor DOC 25.35 KB

24.11.2021

24.01.2022

Příloha ZD - Vzor čestného prohlášení - sociální oblast.doc

Soubor DOC 26.00 KB

24.11.2021

24.01.2022

SOD Roudnice ZŠ.doc

Soubor DOC 960.50 KB

24.11.2021

24.01.2022

ZD Roudnice ZŠ.pdf

Soubor PDF 303.73 KB

24.11.2021

24.01.2022

Návrh opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu-Rvačov, Hakenova, Na Vyhlídce

Složka souborů

23.11.2021

08.12.2021

Návrh OOP DIO Rvačov, Hakenova, Na Vyhlídce.pdf

Soubor PDF 119.48 KB

23.11.2021

08.12.2021

Návrh OOP Rvačov, Hakenova, Na Vyhlídce.doc

Soubor DOC 98.00 KB

23.11.2021

08.12.2021

Návrh rozpočtu roku 2022, přílohy a pozvánka na Valnou hromadu

Složka souborů

22.11.2021

10.12.2021

Návrh rozpočtu 2022.pdf

Soubor PDF 59.06 KB

22.11.2021

10.12.2021

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu.pdf

Soubor PDF 128.63 KB

22.11.2021

10.12.2021

Pozvánka na valnou hromadu 9. 12. 2021.pdf

Soubor PDF 42.02 KB

22.11.2021

10.12.2021

Nadcházející
kulturní a společenské akce

Nejsou k dispozici žádné události.

Přečtěte nebo stáhněte si aktuální číslo roudnického zpravodaje
listopad 2021