Roudnice nad Labem

Stáhněte si naši novou mobilní aplikaci!

Aktuální informace

pondělí 8. 11. od 17:00 v zasedací místnosti Městského úřadu

PREZENTACE STUDIE PARČÍKU V HOUSKOVĚ ULICI

Aktuální informace

NADCHÁZEJÍCÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Aktuální informace

Nová etapa roudnického obchvatu je dokončena

Aktuální informace

UPOZORNĚNÍ NA UKONČENÍ LETOŠNÍHO SVOZU BIOODPADU

27.10.2021

Upozorňujeme, že poslední pravidelný čtrnáctidenní interval svozu bioodpadu z hnědých odpadových nádob o objemu 240 l bude probíhat v 47. týdnu, tedy 24., 25. a 26. listopadu 2021. V období od letošního prosince do března roku 2022 bude svoz bioodpadu probíhat pouze 1x měsíčně. 

Přijďte se seznámit se studií revitalizace bezděkovského parčíku

27.10.2021

Dalším z veřejných míst, kde vedení města Roudnice nad Labem v nadcházejícím roce plánuje revitalizaci, je parčík v Houskově ulici na Bezděkově. Přiklání se přitom k jednoduché koncepci úpravy, která vytvoří příjemný prostor pro setkávání místních obyvatel.
Zaujal vás tento záměr? Přijďte se s ním seznámit na veřejnou prezentaci architektonické studie, zpracované firmou Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, která proběhne v pondělí 8. listopadu od 17:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Roudnice nad Labem.
Těšíme se na vaši účast.

Průchod mezi Riegrovou ulicí a náměstím otevřen

27.10.2021

Dnes byly dokončeny výkopové práce bezprostředně pod schody v průchodu z Riegrovy ulice na Karlovo náměstí. Lokalita je tak již průchozí a veřejné toalety přístupné. Opravy kanalizace však v lokalitě stále pokračují. Při pohybu v blízkosti staveniště proto prosím i nadále dbejte osobní bezpečnosti. 

Roudnické školy na krajské doporučení prodlužují podzimní prázdniny

22.10.2021

Základní školy zřizované Městem Roudnice nad Labem se rozhodly pro prodloužení podzimních prázdnin. Ředitelské volno ve dnech 25. - 26. října umožní žákům zůstat doma po celý příští týden. Ústecký kraj to, s ohledem na vývoj šíření onemocnění COVID-19 a dalších akutních respiračních onemocnění, doporučil zvážit všem školám na svém území, bez rozdílu zřizovatele. Pro rodiče, kteří se nemají možnost se o děti v těchto dnech postarat, jsou zajištěny služby školní družiny.

Varování - poškozené stromy i stavby ohrožují zdraví

21.10.2021

Na mnoha místech našeho města i v jeho okolí jsou hlášeny havárie. Vítr láme větve i stromy a poškozuje střechy domů. Žádáme proto veřejnost o maximální opatrnost při pohybu na veřejných prostranstvích, zejména pak v parcích. Reálným rizikem jsou však např. i padající střešní tašky! Respektujte prosím výstražné pásky, kterými policie na rizikových místech vyznačuje nebezpečný prostor a vyhýbejte se jim! Děkujeme.

název

vyvěšeno

svěšeno

Oznámení - výběrové řízení

Soubor PDF 117.45 KB

27.10.2021

11.11.2021

Dražební vyhláška č. j. 89021

Soubor PDF 492.11 KB

26.10.2021

08.12.2021

Záměr pronájmu 1/2 garáže na pozemku parc.č. 2220/3 v k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 284.12 KB

21.10.2021

05.11.2021

Dražební vyhláška č.j. 074 EX 04214/20-039

Soubor PDF 317.34 KB

20.10.2021

15.12.2021

Opatření obecné povahy - zrušení železničního přejezdu P2520 Ctiněves

Soubor DOC 102.50 KB

19.10.2021

04.11.2021

Upozornění na odstávku elektřiny

Soubor PDF 120.71 KB

19.10.2021

09.11.2021

Přechod pro chodce vč. nasvětlení v ulici Neklanova v Roudnici nad Labem

Složka souborů

18.10.2021

03.11.2021

Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 18.21 MB

18.10.2021

03.11.2021

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 44.78 KB

18.10.2021

03.11.2021

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 77.50 KB

18.10.2021

03.11.2021

Výkaz výměr_Roudnice nad Labem - přechod Neklanova - Nabídkový rozpočet pro VZ.xls

Soubor XLS 137.50 KB

18.10.2021

03.11.2021

Výzva k podání nabídek.pdf

Soubor PDF 185.15 KB

18.10.2021

03.11.2021

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 269.83 KB

18.10.2021

03.11.2021

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Předonín uzavírka místní komunikace

Soubor DOC 109.00 KB

15.10.2021

30.10.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ŘÍZENÍ

Soubor PDF 919.79 KB

14.10.2021

14.11.2021

Návrh změny č.2 UP Žabovřesky n.O. - veřejné projednání.

Složka souborů

14.10.2021

06.12.2021

01_Výkres_základního_členění_území_Z2.pdf

Soubor PDF 164.34 KB

14.10.2021

06.12.2021

02_Hlavni_vykres_Z2.pdf

Soubor PDF 210.44 KB

14.10.2021

06.12.2021

04_Koordinacni_vykres_Z2.pdf

Soubor PDF 326.92 KB

14.10.2021

06.12.2021

14.10.2021

06.12.2021

06_Sirsi_vztahy.pdf

Soubor PDF 1.40 MB

14.10.2021

06.12.2021

S3_Schema_povodnovych_rizik_Z2.pdf

Soubor PDF 211.09 KB

14.10.2021

06.12.2021

veř_vyhl_OOP.pdf

Soubor PDF 1.35 MB

14.10.2021

06.12.2021

veř_vyhl_OOP_1.pdf

Soubor PDF 1.35 MB

14.10.2021

06.12.2021

Změna_č_2_UP_Žabovřesky.pdf

Soubor PDF 3.37 MB

14.10.2021

06.12.2021