16. 02. 2018 | V úterý 20. 2. bude odbor školství, kultury a sportu, z důvodu školení, pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

aktualita 15. 02. 2018 | Ve čtvrtek 22. února si připomeneme sté výročí narození čestného občana a především významného českého divadelního, filmového a televizního herce Svatopluka Beneše. Přijďte na společné setkání u jeho rodného domu na roudnickém vlakovém nádraží. Programem, začínajícím v 15:00 hod., vás provede známý moderátor Aleš Cibulka.

14. 02. 2018 | Odbor školství, kultury a sportu ve spolupráci s řediteli připravil podrobný přehled letošního červencového a srpnového provozu roudnických mateřských škol.

aktualita 13. 02. 2018 | V pondělí 19. 2. mají být zahájeny výkopové práce v Žižkově ulici. Jedná se o druhou etapu rekonstrukčních prací na kanalizaci SVS a.s. V následujících měsících návazně dojde k jejich rozšíření na Špindlerovu třídu. Termín dokončení je stanoven na polovinu roku.

aktualita 12. 02. 2018 | V úterý 20. února od 19.00 se představí v KD Říp jeden z nejuznávanějších českých cestovatelů a publicistů ve svém oboru – pan Jiří Kolbaba. Objasní specifika některých oblastí a přiblíží subjektivní pocity autora při snímání fotografií. Ve svém vystoupení také přirozeně motivuje diváky k jejich vlastním cestovatelským projektům a fotografování. Večer plný inspirací mimo jiné objasní mechanizmy globálního cestování a zásady kompoziční tvorby. Vstupenky na tento pořad je možno zakoupit v infocentru a knihovně Ervína Špindlera.

aktualita 09. 02. 2018 | Město Roudnice nad Labem spustilo hlasování do ankety Podnikatel roku 2017. Pro čtyři desítky nominovaných podnikatelů můžete hlasovat až do neděle 4. března.

aktualita 08. 02. 2018 | Desítky mobilních telefonů, dokladů a klíčů ve ztrátách a nálezech nikoho příliš nepřekvapí. Věděli jste však, že úřad schraňuje i jízdní kola? Některá z nich se, po překročení lhůty pro jejich uchovávání, nyní svých majitelů dočkat nemusí. Obraťte se na místní úřad dokud je čas.

aktualita 05. 02. 2018 | Týrání zvířat je bezpochyby velmi citlivým tématem. Na území Roudnice nad Labem jsou ročně odchyceny desítky psů. Co však dělat, když zanedbávání péče o ně může na majetku a zdraví ohrožovat i jejich bezprostřední okolí?

02. 02. 2018 | Krajská správa Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem organizuje výběrové šetření v domácnostech Životní podmínky 2018. V době 3. února až 27. května vás tak mohou navštívit speciálně vyškolení tazatelé, kteří se prokáží příslušným pověřením opravňujícím je k jeho provedení.

aktualita 31. 01. 2018 | V sobotu 3. února vás zveme na Husovo náměstí, kde od 10:00 do 14:00 hod. proběhne tradiční Roudnický masopust. Letošní ročník se spojí s oblíbenými farmářskými trhy. Těšit se tak můžete nejen na zabijačkové speciality, ale i doprovodný kulturní program a průvod masek, pro které je připravena sladká odměna.

aktualita 30. 01. 2018 | Krajský soud rozhodl o převodu majetkového podílu, který je předmětem dlouhotrvajícího sporu společníků roudnické nemocnice. Vedení města Roudnice nad Labem ujistilo veřejnost, že podpora dostupné zdravotní péče je stále jednou z jeho priorit.

aktualita 29. 01. 2018 | V minulém týdnu bylo zahájeno napouštění rekonstruovaného krytého plaveckého bazénu. Dětský bazén je již naplněn. V nejbližších dnech a týdnech budou následovat testy topného systému, vzduchotechniky a především hygienické zkoušky, které jsou stěžejní pro zpřístupnění bazénu veřejnosti.

aktualita 26. 01. 2018 | Policie ČR vyhlásila nábor nových zaměstnanců. Pokud Vám také záleží na bezpečnosti, pak by povolání policisty mohlo být právě pro Vás.

aktualita 26. 01. 2018 | V tomto týdnu proběhlo setkání starostů obcí spádové oblasti Roudnice nad Labem. Tématem diskuse se stalo zejména zajištění dostatečné kapacity roudnických tříd pro žáky, kteří letos poprvé zamíří do školních lavic. Obce nyní budou jednat o společné investici do tzv. kontejnerové školy.

aktualita 25. 01. 2018 | Stavební úřad upozorňuje na dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, založený Ministerstvem kultury České republiky v roce 2008. Finanční podpora u tohoto Programu je určena na obnovu památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky.

aktualita 24. 01. 2018 | Tradiční besedu s přímými účastníky Rally Dakar připravuje na 7. února Kulturní dům Říp. Pod názvem DAKAR ZE ZÁKULISÍ je připraveno promítání Jana Říhy, osminásobného účastníka Rallye Dakar v Africe i Jižní Americe, který si na pódium zve i české závodníky z dakarské rallye a další hosty. Program se v závislosti na jejich dotazech mění na besedu o technických podmínkách závodu, přípravě, štěstí i smůle. Jde o první veřejné a autentické vyprávění účastníků závodu jen pár dní po návratu do Čech . Pořad začíná v 19.00 a vstupenky jsou již v předprodeji na infocentru a v knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem.

aktualita 23. 01. 2018 | Půvabné malůvky plné poezie, létání, úsměvu, fantazie a pohádkových představ naleznou zájemci z řad dospělých i dětí do 4. dubna 2018 v prostorách roudnického Podřipského muzea.

aktualita 23. 01. 2018 | V úvodu týdne vedení města opakovaně navštívilo objekt krytého plaveckého bazénu, kde probíhají provozní zkoušky nutné k jeho zpřístupnění veřejnosti. Kontroly prozatím nezaznamenaly zásadnější vady na jeho rekonstruovaných částech. Téměř rok a půl trvající práce se tak chýlí ke konci.

aktualita 23. 01. 2018 | Pes odchycený dne 22. 1. 2018 na obchvatu města. Více informací poskytne městská policie.

aktualita 19. 01. 2018 | Město Roudnice nad Labem vyhlásilo další ročník ankety Podnikatel roku. Cílem této akce je především podpora místních živnostníků a nových i stávajících firem, poskytujících občanům města kvalitní služby. Své favority můžete nominovat prostřednictvím městských webových stránek do konce ledna.

aktualita 18. 01. 2018 | Zastupitelstvo v závěru minulého roku, ve snaze zachovat stávající kvalitu a rozsah roudnické zdravotní péče, schválilo navýšení podílu financování místní lékařské pohotovostní služby. Město se má podílet stejnou částkou, jakou na její provoz poskytne Ústecký kraj. V tomto týdnu proběhlo jednání vedení města s hejtmanem o navýšení krajské finanční podpory. O její výši má být rozhodnuto do konce měsíce.

aktualita 18. 01. 2018 | Pes odchycený dne 17. 1. 2018 na tř. T. G. Masaryka. Více informací poskytne městská policie.

aktualita 17. 01. 2018 | Na včerejším setkání v prostorách Kulturního domu Říp se sešlo několik desítek místních obyvatel. Téměř tři hodiny diskutovali s vedením města a odborníky na téma dalšího nakládání s veřejnými prostranstvími na území Roudnice nad Labem. Další veřejné diskuse proběhnou přímo ve vybraných lokalitách.

aktualita 12. 01. 2018 | Od listopadu minulého roku obyvatelům roudnického sídliště JIH slouží nové parkovací plochy. Vedení města se proto vydalo osobně prověřit, jak se tato změna projevila na kvalitě tamějšího bydlení, diskutovat s občany o možnostech dalšího zlepšení a pozvat je na setkání s architekty na téma veřejných prostranství, které proběhne již příští úterý 16. ledna od 18:00 v Kulturním domě Říp.

aktualita 10. 01. 2018 | Upozorňujeme, že v průběhu prezidentských voleb ve dnech 12. - 13. a 26. - 27. ledna je vstup do volební místnosti okrsku č. 11 v budově 3. ZŠ z provozních důvodů otevřen z Neklanovy ulice.

aktualita 10. 01. 2018 | Téměř rok a půl trvající rekonstrukce roudnického krytého plaveckého bazénu se blíží do závěrečné fáze. V současné době probíhají provozní zkoušky nutné k zahájení provozu a jeho následnému zpřístupnění veřejnosti.

aktualita 08. 01. 2018 | Město Roudnice nad Labem vás zve na první z řady otevřených diskusí mezi občany, architekty, úředníky a politiky na téma „veřejná prostranství v našem městě“, která se bude konat v úterý 16. ledna od 18:00 hod. na sále Kulturního domu Říp na Husově náměstí. Chceme znát vaše názory, přijďte a zapojte se!

aktualita 04. 01. 2018 | Prvního ledna nad ránem přivedli roudničtí lékaři na svět malého Jáchyma. Místní porodnice se tak zařadila mezi místa, kde příchod roku 2018 oslavili zrozením nového života. Mamince přišel společně se zástupci PNsP poblahopřát i starosta Vladimír Urban.

03. 01. 2018 | Ekonomický odbor MěÚ RCE upozorňuje občany na povinnost uhrazení místního poplatku za komunální odpad. Částka v nezměněné výši 670 Kč je splatná nejpozději do 30. 6. 2018.

aktualita 03. 01. 2018 | Farní charita Roudnice nad Labem oznamuje občanům, že ve dnech 4. – 7. ledna 2018 (tj. čtvrtek až neděle) bude v Roudnici n.L. probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Koledování proběhne v době od 10.00 do 20.00 hod. Tři králové vás mohou navštívit v práci, nebo i ve Vašich domácnostech.

aktualita 24. 12. 2017 | Provoz městského úřadu se mimo svátky nemění. Informační centrum však zůstává otevřeno pouze v úřední dny. V pátek 29. prosince je tedy zavřeno. Děkujeme za pochopení. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2018.

aktualita 22. 12. 2017 | Expozice Podřipského muzea můžete navštívit i mezi vánočními svátky a Novým rokem, a to ve dnech 26. - 29. prosince. Těšíme se na vás.

aktualita 21. 12. 2017 | Zastupitelstvo schválilo navýšení podílu financování roudnické lékařské pohotovostní služby. Město Roudnice nad Labem vyjednalo více finančních prostředků a samo se bude podílet stejnou částkou, jakou na její provoz poskytne Ústecký kraj. Obyvatelům města a spádových obcí tak zajistí lékařskou péči ve stávající kvalitě a rozsahu.

aktualita 21. 12. 2017 | Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem na prosincovém veřejném zasedání odsouhlasilo rekonstrukci Kulturního domu Říp. V průběhu letošního roku tak dojde k zahájení prací, po jejichž dokončení objekt nabídne moderní multifunkční sál s kavárnou a odpovídajícím sociálním zázemím.

aktualita 19. 12. 2017 | Výstava ROUDNICE NAD LABEM kdysi a nyní..., realizovaná ve spolupráci s Podřipským muzeem a trvale instalovaná na stěnách chodeb prvních dvou pater budovy roudnické radnice na Karlově náměstí, se v uplynulém půlroce těšila velkému zájmu veřejnosti. V prosinci tak došlo k jejímu rozšíření. Jako malý předvánoční dárek si tak návštěvníci v navazujících prostorách úřední budovy mohou prohlédnout další téměř tři desítky velkoformátových fotografií srovnávajících minulost a současnost známých míst našeho města. Těšíme se na Vaši návštěvu.

aktualita 15. 12. 2017 | Předvánoční atmosféru si můžete užít i s roudnickými skauty, ať již dnes v kině Sokol nebo při tradičním přivezení Betlémského světla. Plamínek z Betléma si můžete odnést již v neděli odpoledne z Husova náměstí.

aktualita 13. 12. 2017 | Dnes proběhlo veřejné projednání projektu rekonstrukce Kulturního domu Říp. Občané se přišli seznámit s jeho aktuální podobou. Setkání objasnilo jejich otázky a stalo se dalším úspěšným krokem na cestě k realizaci investice. Příležitost k jejímu schválení budou mít roudničtí zastupitelé již za týden v rámci plánovaného zasedání.

aktualita 12. 12. 2017 | Roudnická soukromá základní škola SMART, v rámci projektové výuky ve spolupráci s Českou spořitelnou, v pondělí 11. prosince otevřela na jedno odpoledne v pobočce na Karlově náměstí žákovskou kavárnu. Příležitost k příjemnému posezení využilo i vedení města.

aktualita 11. 12. 2017 | Vedení města Roudnice nad Labem Vás srdečně zve na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města, které se koná ve středu 20. prosince 2017 od 17:00 hod. v zasedací místnosti ve 2. patře radnice.

aktualita 07. 12. 2017 | Sdružení Trhni se, Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem a Centrum Hláska vás srdečně zvou na Adventní trhy, které proběhnou již tuto sobotu 9. prosince od 9:00 do 14:00 na Husově náměstí. Těšit se můžete i na vystoupení žáků mateřských škol a nebudou chybět ani balónky s přáním k Ježíškovi.

Zobrazit více aktualit »

Hlasujte v anketě Podnikatel roku

ČIŠTĚNÍ ULIC, ZÁKAZ ZASTAVENÍ
    V současnosti nejsou zadány žádné termíny.

Projekt rekonstrukce KD Říp

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Z ÚŘEDNÍ DESKY
MĚSTO NA FACEBOOKU
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook