Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název Město Roudnice nad Labem
2. Důvod a způsob založení právní rámec postavení obce Roudnice nad Labem je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb.), podle ust. § 3 odst. 3 tohoto zákona je Roudnice nad Labem městem
3. Organizační struktura Odbory úřadu
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
4.3 Úřední hodiny
  • pondělí 7:00 – 17:00
  • úterý 9:00 – 15:00
  • středa 7:00 – 17:00
  • čtvrtek 9:00 – 15:00
  • pátek zavřeno
4.4 Telefonní čísla 416 850 111
4.5 Adresa internetové stránky www.roudnicenl.cz
4.6 Adresa podatelny Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem
4.7 Elektronická adresa podatelny

epodatelna@roudnicenl.cz
Povolené datové formáty pro příjem dokumentů v elektronické podobě

4.8 Datová schránka qdwbviv
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu: 94-3484530297, kód banky: 0100
6. IČ 00264334
7. Plátce daně z přidané hodnoty DIČ CZ00264334
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Strategický plán
8.2 Rozpočet Rozpočet města
9. Žádosti o informace Dotazy veřejnosti
10. Příjem žádostí a dalších podání Dotazy veřejnosti
11. Předpisy  
11.1 Nejdůležitější používané předpisy zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
11.2 Vydané právní předpisy Vyhlášky a nařízení
12. Úhrady za poskytování informací Dotazy veřejnosti
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Dotazy veřejnosti
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluv  
13.2 Výhradní licence  
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy