menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Strategie Chytrá Roudnice nad Labem 2030

 

Hlavním výstupem projektu Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem je strategický dokument Chytrá Roudnice nad Labem 2030. Strategický dokument Chytrá Roudnice 2030 byl zpracován  odborným týmem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V průběhu zpracování strategie byly respektovány principy odpovídajících metodických dokumentů souvisejících s koncept smart v ČR. Strategie je členěna na 2 hlavní části – analytickou a návrhovou. Přičemž hlavní části analýzy je profil města, který se s ohledem na zažitou praxi i metodická doporučení v souvislosti s konceptem smart city člení na 6 dílčích částí (Chytré životní prostředí, Chytrá veřejná správa, Chytrá ekonomika, Chytří lidé, Chytrá doprava, Chytré bydlení a život). Návrhová část pak obsahuje souhrnnou SWOT analýzu za jednotlivé oblasti, případové studie dobré praxe a zejména pak konkrétní strategickou vizi a dílčí specifické cíle s ohledem na zavádění přístupu smart city v Roudnici nad Labem. Pro vznik strategie probíhalo dotazníkové šetření mezi občany města, pracovníky Městského úřadu Roudnice nad Labem, řediteli základních škol a mateřských škol, vedoucími představiteli příspěvkových organizací města.

Strategie Chytrá Roudnice nad Labem 2030 je součástí projektu podpořeného finanční dotací z Operačního programu Zaměstnanost, výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) 03_17_080 - Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997.

 

Název projektu: Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997
Příjemce projektu: Město Roudnice nad Labem

 

Tento projekt je spolufinancován EU.Dokumenty

Akční plán strategie

Soubor PDF 414.38 KB

zobrazit soubor

STRATEGIE CHYTRÁ ROUDNICE NAD LABEM 2030 rozbalit

Příloha č. 4 Dotazníkové šetření pro školy v rámci přípravy Strategie Chytrá Roudnice 2030.pdf

Soubor PDF 405.56 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 3 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro obyvatele.pdf

Soubor PDF 882.84 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 5 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi pracovníky Městského úřadu Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 1.03 MB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 Katalog zpracovaných analytických podkladů.pdf

Soubor PDF 852.80 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 2 Detailnější analýza stakeholderů.pdf

Soubor PDF 365.08 KB

zobrazit soubor

Chytrá Roudnice nad Labem 2030.pdf

Soubor PDF 5.90 MB

zobrazit soubor