menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě Roudnice nad Labem

Jedním z výstupů projektu Chytrá Roudnice je zpracování Koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě Roudnice nad Labem. Dopravně-inženýrská studie analyzuje současný stav a navrhuje odpovídající rozvoj všech dopravních systémů města Roudnice nad Labem v návaznosti na dříve vypracovanou Koncepci. Hlavním cílem strategie je zlepšit fungování a zvýšit efektivnost výkonu veřejné správy Městského úřadu Roudnice nad Labem v oblasti strategického plánování mobility a udržitelnosti dopravy na území města.  

VZ Koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě Roudnice nad Labem je součástí projektu podpořeného finanční dotací z Operačního programu Zaměstnanost, výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) 03_17_080 - Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997.

Název projektu: Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997
Příjemce projektu: Město Roudnice nad Labem

 

Tento projekt je spolufinancován EU.Koncepce organizace dopravy - Roudnice nad Labem rozbalit

přílohy.zip

Soubor ZIP 49.55 MB

zobrazit soubor

Koncepce organizace dopravy města Roudnice nad Labem - návrhová část část

Soubor PDF 6.96 MB

zobrazit soubor

Koncepce organizace dopravy města Roudnice nad Labem - analytická část

Soubor PDF 10.65 MB

zobrazit soubor