menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

Záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. st. 598 a parc.č. st. 601 v k.ú. Vědomice

Soubor PDF 392.84 KB

28.03.2023

12.04.2023

Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 847-1 a parc.č. 847-2 vše v k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 313.27 KB

20.03.2023

05.04.2023

Záměr pachtu pozemku parc.č. 4087-11 k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 323.11 KB

20.03.2023

05.04.2023