menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2022

Objednávka technická podpora - Sophos XG 230 (2023)

Soubor PDF 357.00 KB Publikováno:23.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka na úpravu bezpečnostních systémů v knihovně

Soubor PDF 227.72 KB Publikováno:23.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka na administrativní řízení projektu Modernizace knihovny v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 132.10 KB Publikováno:23.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka na hydraulické vyprošťovací zařízení Weber Rit Tool Smart Force s příslušenstvím

Soubor PDF 298.31 KB Publikováno:23.12.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 455.49 KB Publikováno:23.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci pro projekt Modernizace Podřipského muzea

Soubor PDF 339.13 KB Publikováno:23.12.2022

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem ze dne 20.12.2021

Soubor PDF 754.30 KB Publikováno:23.12.2022

zobrazit soubor

DODATEK Č. 14 ke Smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu č. 9900005 VS

Soubor PDF 522.27 KB Publikováno:21.12.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu č. 990005 VS

Soubor PDF 543.33 KB Publikováno:20.12.2022

zobrazit soubor

Dodatek č.15 ke Smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem č. 75-2/ 99

Soubor PDF 757.27 KB Publikováno:20.12.2022

zobrazit soubor

Nájemní smlouva prostoru sloužícího k podnikání čp. 79, ul. Varhanova, Roudnice n.L.

Soubor PDF 218.93 KB Publikováno:19.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka barevného multifunkčního stroje formátu A3 - RICOH IM C2000

Soubor PDF 231.14 KB Publikováno:14.12.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky

Soubor PDF 2.15 MB Publikováno:13.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka opravy havárie kanalizační přípojky a vpusti v ulici Prokopova u č.p. 390 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 179.73 KB Publikováno:12.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka vozíku Humbaur HA 752513 s kompletní plachtovou nástavbou

Soubor PDF 125.35 KB Publikováno:12.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 172.94 KB Publikováno:08.12.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na dodávku a montáž interiérového vybavení v MŠ Pampeliška v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 213.68 KB Publikováno:08.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka na Flexi pass v hodnotě 983.796,59 Kč

Soubor PDF 126.18 KB Publikováno:08.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka zpracování studie proveditelnosti a registrace žádosti o dotaci

Soubor PDF 400.79 KB Publikováno:08.12.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy knihovny v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 831.57 KB Publikováno:07.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 121.30 KB Publikováno:07.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka rekonstrukce celého bytu v Aleji 17. listopadu 2695, byt č. 57

Soubor PDF 128.03 KB Publikováno:01.12.2022

zobrazit soubor

Objednávka zpracování projektu VO v části ulice Třebízského od křižovatky Boženy Němcové x Třebízského po křižovatku Terezínská x Třebízského

Soubor PDF 180.25 KB Publikováno:29.11.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Revitalizace parkové plochy Houskova v Roudnici nad Labem"

Soubor PDF 106.87 KB Publikováno:28.11.2022

zobrazit soubor

Dodatek č.1.ke smlouvě o dílo na nákup knihovních regálů a vybavení do knihovny Ervína Špindlera.pdf

Soubor PDF 444.64 KB Publikováno:25.11.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SoD na rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 2.24 MB Publikováno:25.11.2022

zobrazit soubor

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - Přístavba ke stávající budově mateřské školy Pampeliška, ul. Na Vyhlídce č. p. 2275, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 3.39 MB Publikováno:24.11.2022

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Soubor PDF 1.17 MB Publikováno:21.11.2022

zobrazit soubor

Kupní smlouva části pozemku p_č_2743_2 a 4184_1

Soubor PDF 688.99 KB Publikováno:16.11.2022

zobrazit soubor

Objednávka na administraci v rámci projektu Protipovodňový varovný a informační systém města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 356.14 KB Publikováno:16.11.2022

zobrazit soubor

Objednávka na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v rámci projektu Protipovodňový varovný a informační systém města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 264.75 KB Publikováno:16.11.2022

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy knihovny v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.98 MB Publikováno:14.11.2022

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Bezbariérový chodník v ulici Terezínská včetně autobusových stání

Soubor PDF 172.64 KB Publikováno:14.11.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo „Oprava prostor v suterénu č.p. 21 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 423.15 KB Publikováno:10.11.2022

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Soubor PDF 148.03 KB Publikováno:10.11.2022

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 124.92 KB Publikováno:10.11.2022

zobrazit soubor

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí - pozemek parc.č. 3368220

Soubor PDF 688.68 KB Publikováno:10.11.2022

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem .

Soubor PDF 197.86 KB Publikováno:10.11.2022

zobrazit soubor

Objednávka na opravu potisku vjezdových tabulí.pdf

Soubor PDF 147.90 KB Publikováno:10.11.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Nákup knihovních regálů a nábytku do Knihovny Ervína Špindlera

Soubor PDF 433.29 KB Publikováno:04.11.2022

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu

Soubor PDF 681.24 KB Publikováno:04.11.2022

zobrazit soubor

Nájemní smlouva - pronájem části pozemku parc.č. 320451, parc.č. 41901 a parc.č. 320849 v k.ú. Roudnice nad Labem za účelem umístění 2 ks Z-BOXů.pdf

Soubor PDF 669.78 KB Publikováno:31.10.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě na využívání APN

Soubor PDF 133.08 KB Publikováno:27.10.2022

zobrazit soubor

Smlouva o spolufinancování stavebních prací na p.č. 3204/256

Soubor PDF 156.75 KB Publikováno:27.10.2022

zobrazit soubor

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

Soubor PDF 472.31 KB Publikováno:25.10.2022

zobrazit soubor

Objednávka opravy vozidla T815 4U57070

Soubor PDF 128.99 KB Publikováno:24.10.2022

zobrazit soubor

Objednávka stravenek

Soubor PDF 128.38 KB Publikováno:24.10.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě a dohodě o ukončení nájemní smlouvy ze dne 19. 7. 2022

Soubor PDF 217.50 KB Publikováno:20.10.2022

zobrazit soubor

Kupní smouva o převodu nemovitosti - pozemku parc.č. 2889 v k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 117.75 KB Publikováno:13.10.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 10.8.2017

Soubor PDF 121.89 KB Publikováno:13.10.2022

zobrazit soubor

Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 29.6.2011

Soubor PDF 121.78 KB Publikováno:13.10.2022

zobrazit soubor

Objednávka servisní péče podzemních polozapuštěných kontejnerů (12 stanovišť)

Soubor PDF 138.95 KB Publikováno:06.10.2022

zobrazit soubor

Objednávka dodání hlasovacích lístků

Soubor PDF 443.30 KB Publikováno:06.10.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na „Projekční práce pro obnovu veřejného osvětlení v Roudnici nad Labem pro roky 2023 a 2024“

Soubor PDF 299.26 KB Publikováno:05.10.2022

zobrazit soubor

Nájemní smlouva s dohodou o nahrazení původní nájemní smlouvy novou nájemní smlouvou

Soubor PDF 117.02 KB Publikováno:05.10.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SoD na akci "Oprava schodů a veřejného osvětlení od ulice Havlíčkova k parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem"

Soubor PDF 549.12 KB Publikováno:04.10.2022

zobrazit soubor

Objednávka PD na rekonstrukci chodníku v ulici Třebízkého v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 412.22 KB Publikováno:03.10.2022

zobrazit soubor

Objednávka stravenek ve výši 120.181,50 Kč

Soubor PDF 126.24 KB Publikováno:03.10.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pozemků - výlepové plochy k.ú. Roudnice a Podlusky

Soubor PDF 163.28 KB Publikováno:27.09.2022

zobrazit soubor

Objednávka na havarijní opravu přístupového chodníku v ulici K. Jaroše k č.p. 1550 a 1551 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 186.07 KB Publikováno:27.09.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě na Kulturní dům ze dne 21.5.2020

Soubor PDF 372.92 KB Publikováno:26.09.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na výstavbu Polozapuštěných podzemních kontejnerů v ulici Stadická a Mlýnská

Soubor PDF 235.76 KB Publikováno:26.09.2022

zobrazit soubor

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "REKO MS Roudnice n. Labem-Houskova , číslo stavby 7700103769

Soubor PDF 489.02 KB Publikováno:22.09.2022

zobrazit soubor

Objednávka náhradních dílů bočnic vč. montáže pro 2 zastávky v ulici Kratochvílova

Soubor PDF 178.53 KB Publikováno:21.09.2022

zobrazit soubor

Objednávka rekonstrukce celého topného systému (radiátory, kotel) v bytě č. 1, Varhanova 79

Soubor PDF 127.58 KB Publikováno:20.09.2022

zobrazit soubor

Objednávka realizace dodělání konce asfaltové komunikace v ulici Na Kolečku na části parc.č.3204/256 v k.ú.Roudnice nad Labem

Soubor PDF 183.74 KB Publikováno:20.09.2022

zobrazit soubor

Objednávka na rozšíření PD Zahradní město o ulici Boženy Němcové

Soubor PDF 178.22 KB Publikováno:20.09.2022

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci bytu č.2, Sladkovského 431

Soubor PDF 100.33 KB Publikováno:20.09.2022

zobrazit soubor

Objednávka na studii řešení návrhu lávky pro pěší přes Labe

Soubor PDF 433.31 KB Publikováno:20.09.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na prodloužení kanalizace Švermova ulice Roudnice nad Labem

Soubor PDF 453.33 KB Publikováno:19.09.2022

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 204.12 KB Publikováno:14.09.2022

zobrazit soubor

Objednávka zhotovení sádrokartonových podhledů v bytě č. 1, Varhanova 79

Soubor PDF 127.04 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 171.05 KB Publikováno:08.09.2022

zobrazit soubor

Objednávka pokládky PVC v bytě č. 1, Varhanova 79

Soubor PDF 128.18 KB Publikováno:08.09.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na revitalizaci parkové plochy Houskova Roudnice nad Labem

Soubor PDF 222.85 KB Publikováno:08.09.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na arboristické ošetření dřevin v Hlubokém parku v Roudnici nad Labem, I.etapa – odstranění havarijních dřevin

Soubor PDF 227.61 KB Publikováno:07.09.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby "MAD Roudnice nad Labem"

Soubor PDF 255.04 KB Publikováno:30.08.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby "MAD Roudnice nad Labem"

Soubor PDF 259.46 KB Publikováno:30.08.2022

zobrazit soubor

Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství

Soubor PDF 3.83 MB Publikováno:24.08.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SI 14049 ze dne 16. 10. 2014

Soubor PDF 226.46 KB Publikováno:24.08.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - „Přechody pro chodce vč. nasvětlení - třída T.G. Masaryka v Roudnici nad Labem“

Soubor PDF 3.78 MB Publikováno:24.08.2022

zobrazit soubor

Objednávka na výměnu kamery - Karlovo náměstí

Soubor PDF 136.99 KB Publikováno:22.08.2022

zobrazit soubor

Dodatek k licenční smlouvě č. 92533

Soubor PDF 662.59 KB Publikováno:22.08.2022

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 177.82 KB Publikováno:22.08.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výměnu oken na budově č. p. 892 Masarykova, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 343.50 KB Publikováno:18.08.2022

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Soubor PDF 495.48 KB Publikováno:09.08.2022

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 124.51 KB Publikováno:08.08.2022

zobrazit soubor

Objednávka odstranění havarijního stavu sociálního zázemí v budově čp.118, Vědomice

Soubor PDF 177.91 KB Publikováno:01.08.2022

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu č. 115-4134540297/0100

Soubor PDF 92.25 KB Publikováno:01.08.2022

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu č. 115-4134940207/0100

Soubor PDF 92.23 KB Publikováno:01.08.2022

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu č. 115-7437420237/0100

Soubor PDF 92.24 KB Publikováno:01.08.2022

zobrazit soubor

Objednávka snížení a zateplení stropů v bytě č. 5, Varhanova 79, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 127.68 KB Publikováno:29.07.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SoD na přístavbu ke stávající budově mateřské školy Pampeliška, ul. Na Vyhlídce č. p. 2275, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.23 MB Publikováno:29.07.2022

zobrazit soubor

Objednávka zateplení půdy minerální vatou, zakrytí folií a prkny v domě Palackého 328, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 127.23 KB Publikováno:28.07.2022

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení zástavního práva

Soubor PDF 105.17 KB Publikováno:25.07.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce výpočetní techniky - Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 4-2022

Soubor PDF 2.00 MB Publikováno:25.07.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce výpočetní techniky - Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 1-2022

Soubor PDF 1.69 MB Publikováno:25.07.2022

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.11.2021

Soubor PDF 455.69 KB Publikováno:20.07.2022

zobrazit soubor

Pachtovní smlouva a dohoda o ukončení nájemní smlouvy

Soubor PDF 209.42 KB Publikováno:20.07.2022

zobrazit soubor

Kupní smlouva na defibrilátory

Soubor PDF 716.26 KB Publikováno:18.07.2022

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 165.59 KB Publikováno:08.07.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na rozšíření kapacity ZŠ Školní ul.

Soubor PDF 2.77 MB Publikováno:30.06.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na akci „Revitalizace prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem“

Soubor PDF 225.15 KB Publikováno:29.06.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na výstavbu skateparku v lokalitě Na Kolečku

Soubor PDF 177.35 KB Publikováno:29.06.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci na rekonstrukci a dostavbu areálu koupaliště

Soubor PDF 268.59 KB Publikováno:29.06.2022

zobrazit soubor

Objednávka opravy havarijního stavu kanalizace v domě Varhanova 79

Soubor PDF 128.26 KB Publikováno:23.06.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí plnění a o spolupráci

Soubor PDF 1.29 MB Publikováno:23.06.2022

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení práva stavby a zástavního práva

Soubor PDF 1.07 MB Publikováno:23.06.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Basketbalová Akademie

Soubor PDF 395.85 KB Publikováno:23.06.2022

zobrazit soubor

Objednávka stravenek

Soubor PDF 125.70 KB Publikováno:23.06.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na akci ,,Městský úřad - výměna oken do dvora č. p. 21

Soubor PDF 2.85 MB Publikováno:20.06.2022

zobrazit soubor

Objednávka na dodání a montáž druhé klimatizační jednotky do obřadní síně

Soubor PDF 124.45 KB Publikováno:14.06.2022

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - červen

Soubor PDF 197.38 KB Publikováno:14.06.2022

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - květen

Soubor PDF 160.85 KB Publikováno:14.06.2022

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 213.07 KB Publikováno:09.06.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnce nad Labem -Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice nad Labem

Soubor PDF 166.23 KB Publikováno:08.06.2022

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Soubor PDF 405.14 KB Publikováno:07.06.2022

zobrazit soubor

Objednávka na stěhování knihovny

Soubor PDF 127.40 KB Publikováno:06.06.2022

zobrazit soubor

Objednávka na zhotovení dřevěného přechodu v prostoru půdy 1. ZŠ

Soubor PDF 172.97 KB Publikováno:03.06.2022

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nebytových prostor v čp. 21

Soubor PDF 130.77 KB Publikováno:03.06.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem- Opora - domácí hospicová péče

Soubor PDF 201.74 KB Publikováno:01.06.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neivestiční dotace - OPORA - pečovatelská služba

Soubor PDF 193.21 KB Publikováno:01.06.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na akci Bezbariérový chodník v ulici Terezínská včetně autobusových stání

Soubor PDF 439.44 KB Publikováno:30.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

Soubor PDF 160.18 KB Publikováno:27.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o provedení veřejné dobrovolné dražby na 4 automobily

Soubor PDF 1.83 MB Publikováno:27.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - SK orientačního běhu

Soubor PDF 161.06 KB Publikováno:26.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Český athletic club

Soubor PDF 161.53 KB Publikováno:26.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Naděje - azylový dům

Soubor PDF 201.80 KB Publikováno:26.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Naděje - terénní program

Soubor PDF 201.89 KB Publikováno:26.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Naděje - chráněné bydlení.pdf

Soubor PDF 203.03 KB Publikováno:26.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Naděje - sociálně terapeutické dílny.pdf

Soubor PDF 193.66 KB Publikováno:26.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Podřipský baseballový club.pdf

Soubor PDF 162.01 KB Publikováno:25.05.2022

zobrazit soubor

Darovací smlouva - Nemocnice Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 200.10 KB Publikováno:25.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. - pečovatelská služba

Soubor PDF 201.94 KB Publikováno:24.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

Soubor PDF 202.13 KB Publikováno:24.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na opravu schodů a veřejného osvětlení od ulice Havlíčkova k parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 236.38 KB Publikováno:18.05.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke sml. č. GHAIP002YRLO o podpoře a užití systému GINIS

Soubor PDF 1.49 MB Publikováno:18.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem

Soubor PDF 161.02 KB Publikováno:17.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - FOKUS Labe

Soubor PDF 200.88 KB Publikováno:17.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Oblastní spolek ČČK Litoměřice - kontaktní centrum

Soubor PDF 200.04 KB Publikováno:16.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Oblastní spolek ČČK Litoměřice

Soubor PDF 200.45 KB Publikováno:16.05.2022

zobrazit soubor

Kupní smlouva - Teplo - byty, s.r.o.

Soubor PDF 268.54 KB Publikováno:12.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Ateliér VÝTVARKA

Soubor PDF 163.94 KB Publikováno:10.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - BK REAL ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 165.38 KB Publikováno:10.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.

Soubor PDF 202.05 KB Publikováno:10.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Podřipský krasobruslařský klub

Soubor PDF 161.09 KB Publikováno:10.05.2022

zobrazit soubor

Objednávka výměny oken a dveří v nebytovém prostoru čp. 1760, Alej 17.listopadu v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 185.05 KB Publikováno:10.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub Roudnice nad Labem

Soubor PDF 162.38 KB Publikováno:09.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Diecézní charita Litoměřice

Soubor PDF 200.35 KB Publikováno:06.05.2022

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek - duben 2022

Soubor PDF 124.81 KB Publikováno:06.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Tenisový klub

Soubor PDF 160.58 KB Publikováno:05.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Plavecký klub

Soubor PDF 160.74 KB Publikováno:05.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Český rybářský svaz

Soubor PDF 160.94 KB Publikováno:05.05.2022

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Český kynologický svaz

Soubor PDF 160.40 KB Publikováno:05.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Basketbalová Akademie 2006´ z.s.

Soubor PDF 163.70 KB Publikováno:04.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Fojtův komorní sbor z.s.

Soubor PDF 159.97 KB Publikováno:04.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - HC Roudnice nad Labem, z.s.

Soubor PDF 165.00 KB Publikováno:04.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Junák – český skaut, středisko Říp Roudnice nad Labem, z. s.

Soubor PDF 162.97 KB Publikováno:04.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Roudnické trhy, z. s.

Soubor PDF 162.66 KB Publikováno:04.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - SK BEZDĚKOV z.s.

Soubor PDF 159.83 KB Publikováno:04.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - YCR - Jachting Roudnice nad Labem, z.s.

Soubor PDF 162.83 KB Publikováno:03.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Klub Kanoistika Roudnice nad Labem, z.s.

Soubor PDF 162.08 KB Publikováno:03.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Tělovýchovná jednota Dynamo Podlusky z.s.

Soubor PDF 161.21 KB Publikováno:03.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Crazy mažoretky Roudnice nad Labem

Soubor PDF 163.37 KB Publikováno:03.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Asociace turistických oddílů TOM

Soubor PDF 161.28 KB Publikováno:03.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod Střechou“

Soubor PDF 200.70 KB Publikováno:03.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - „NZDM BOTA“

Soubor PDF 202.18 KB Publikováno:03.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - Charitní pečovatelská služba Roudnice

Soubor PDF 202.00 KB Publikováno:03.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - „Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa“

Soubor PDF 205.62 KB Publikováno:03.05.2022

zobrazit soubor

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace - projekt lesopark Na Kolečku

Soubor PDF 423.96 KB Publikováno:29.04.2022

zobrazit soubor

Smlouva na koordinátora BOZP

Soubor PDF 439.71 KB Publikováno:28.04.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Soubor PDF 147.41 KB Publikováno:28.04.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na stavební úpravy knihovny v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 220.22 KB Publikováno:20.04.2022

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem od od 1.4.2022 - do 30.4.2022

Soubor PDF 158.09 KB Publikováno:12.04.2022

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 205.82 KB Publikováno:07.04.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na výměnu oken na budově č. p. 892 Masarykova, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.05 MB Publikováno:05.04.2022

zobrazit soubor

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ plynoucího z uzavření darovacích smluv nezveřejněných v registru smluv

Soubor PDF 923.75 KB Publikováno:05.04.2022

zobrazit soubor

Objednávka výměny kuchyňské linka a položení nové krytiny PVC v bytě č. 18, Sladkovského 431, Roudnice n.L.

Soubor PDF 207.45 KB Publikováno:04.04.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p.č. 4 a 5/1 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 359.11 KB Publikováno:04.04.2022

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí investiční dotace pro PNsP - Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví

Soubor PDF 241.96 KB Publikováno:25.03.2022

zobrazit soubor

Dodatek č.5 ke smlouvě o poskytnutí a údržbě softwaru

Soubor PDF 494.05 KB Publikováno:25.03.2022

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem od 18.3.2022 - do 31.3.2022

Soubor PDF 156.55 KB Publikováno:17.03.2022

zobrazit soubor

Dodatek č.5 k pachtovní smlouvě

Soubor PDF 435.13 KB Publikováno:10.03.2022

zobrazit soubor

Objednávka na vybudování nové mlatové cesty na hřbitově v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 185.68 KB Publikováno:09.03.2022

zobrazit soubor

Objednávka na modernizaci veřejného osvětlení průjezdu a průchodu na Karlově náměstí

Soubor PDF 509.12 KB Publikováno:09.03.2022

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 206.03 KB Publikováno:08.03.2022

zobrazit soubor

Smlouva o účtu - termínovaný vklad na dobu určitou - 6 měsíců

Soubor PDF 661.27 KB Publikováno:08.03.2022

zobrazit soubor

Dodatek_č.1 ke smlouvě o zřízení a provozování systému placeného parkování prostřednictvím MPLA

Soubor PDF 273.90 KB Publikováno:03.03.2022

zobrazit soubor

Smlouva o využití obecního systému odpad. hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Soubor PDF 2.49 MB Publikováno:02.03.2022

zobrazit soubor

Dodatek č.2 k pojistné smlouvě č. 040001237

Soubor PDF 1.60 MB Publikováno:02.03.2022

zobrazit soubor

Smlouva o účtu - termínovaný vklad na dobu určitou - 3 měsíce

Soubor PDF 1.04 MB Publikováno:21.02.2022

zobrazit soubor

Smlouva o účtu - termínovaný vklad na dobu určitou - 1měsíc

Soubor PDF 1.05 MB Publikováno:21.02.2022

zobrazit soubor

Smlouva o spořícím účtu

Soubor PDF 1,001.81 KB Publikováno:21.02.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na instalaci veřejné sítě v rámci projektu WiFi4EU

Soubor PDF 1.40 MB Publikováno:21.02.2022

zobrazit soubor

Objednávka stravenek a flexipasů ve výši 847.022,50 Kč

Soubor PDF 205.96 KB Publikováno:18.02.2022

zobrazit soubor

Rámcová smlouva o dílo na zajišťování revizí, kontrol a oprav plynových zařízení a spotřebičů v objektech ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 789.97 KB Publikováno:16.02.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p.č. 4 a 5/1 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.40 MB Publikováno:14.02.2022

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ únor

Soubor PDF 678.20 KB Publikováno:11.02.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na přechod pro chodce vč. nasvětlení v ulici Neklanova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 430.20 KB Publikováno:11.02.2022

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 1.04 MB Publikováno:09.02.2022

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě o předávání hotovosti v obalech

Soubor PDF 10.98 MB Publikováno:03.02.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - převzetí odpadů -SONO PLUS s.r.o.

Soubor PDF 478.45 KB Publikováno:24.01.2022

zobrazit soubor

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě

Soubor PDF 91.11 KB Publikováno:24.01.2022

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení a provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA

Soubor PDF 744.68 KB Publikováno:20.01.2022

zobrazit soubor

Smlouva o koupi pozemku

Soubor PDF 112.82 KB Publikováno:13.01.2022

zobrazit soubor

Směnná smlouva

Soubor PDF 578.59 KB Publikováno:13.01.2022

zobrazit soubor

Rámcová smlouva na poskytnutí služeb

Soubor PDF 691.13 KB Publikováno:12.01.2022

zobrazit soubor

Rámcová smlouva na zajištění slušného pohřbení 2022

Soubor PDF 395.68 KB Publikováno:11.01.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na výstavbu skateparku v lokalitě Na Kolečku

Soubor PDF 804.91 KB Publikováno:11.01.2022

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ leden

Soubor PDF 676.38 KB Publikováno:07.01.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo „Výkon technického dozoru investora akce Rozšíření kapacity ZŠ Školní

Soubor PDF 592.70 KB Publikováno:07.01.2022

zobrazit soubor

Objednávka na projekční práce - obnova uličního stromořadí

Soubor PDF 212.57 KB Publikováno:07.01.2022

zobrazit soubor

Objednávka na nájem a servisní služby na rok 2022

Soubor PDF 227.35 KB Publikováno:07.01.2022

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek - leden 2022

Soubor PDF 378.87 KB Publikováno:06.01.2022

zobrazit soubor

Smlouva o dílo "Arboristická ošetření dřevin v parku Pod Rozhlednou a Tyršové parku v Roudnici nad Labem"

Soubor PDF 443.29 KB Publikováno:06.01.2022

zobrazit soubor

Objednávka na odchyt zdivočelých městských holubů v roce 2022.pdf

Soubor PDF 207.96 KB Publikováno:06.01.2022

zobrazit soubor