Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

Podřipsko - Záverečný účet, Zpráva o výsledku hospodaření

Složka souborů

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - FIN 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 3.83 MB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - příloha 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 3.89 MB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - rozvaha 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 627.21 KB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - výkaz zisku a ztráty 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 757.44 KB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - Závěrečný účet DSO za rok 2020.pdf

Soubor PDF 328.44 KB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - Zpráva z přezkoumání 2020.pdf

Soubor PDF 411.72 KB

21.06.2021

30.06.2022

Svazek obcí Podřipsko

Složka souborů

26.06.2019

02.01.2027

Podřipsko schválený rozpočet na rok 2021

Soubor PDF 196.27 KB

18.12.2020

02.01.2022

Podřipsko schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026

Soubor PDF 118.06 KB

05.10.2020

02.01.2027

Svazek obcí Podřipsko - schválený závěrečný účet za r. 2018

Soubor PDF 384.34 KB

26.06.2019

27.06.2022