Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

Svazek obcí Podřipsko

Složka souborů

26.06.2019

27.06.2022

Podřipsko FIN 2019

Soubor PDF 3.83 MB

25.06.2020

30.06.2021

Podřipsko příloha 2019

Soubor PDF 3.81 MB

25.06.2020

30.06.2021

Podřipsko rozvaha 2019

Soubor PDF 528.50 KB

25.06.2020

30.06.2021

Podřipsko výkaz zisku a ztráty 2019

Soubor PDF 529.17 KB

25.06.2020

30.06.2021

Podřipsko zpráva o přezkoumání hospodaření 2019

Soubor PDF 490.49 KB

25.06.2020

30.06.2021

Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Podřipsko za rok 2019

Soubor PDF 300.96 KB

25.06.2020

30.06.2021

Podřipsko schválený rozpočet na rok 2021

Soubor PDF 196.27 KB

18.12.2020

02.01.2022

Svazek obcí Podřipsko - schválený závěrečný účet za r. 2018

Soubor PDF 384.34 KB

26.06.2019

27.06.2022