Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

Schválený rozpočet roku 2022 - Svazek obcí Podřipsko

Soubor PDF 59.31 KB

16.12.2021

03.01.2023

Svazek obcí Podřipsko

Složka souborů

05.10.2020

02.01.2027

Schválený rozpočet roku 2022 - Svazek obcí Podřipsko

Soubor PDF 59.31 KB

16.12.2021

03.01.2023

Podřipsko schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026

Soubor PDF 118.06 KB

05.10.2020

02.01.2027

Podřipsko - Záverečný účet, Zpráva o výsledku hospodaření

Složka souborů

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - FIN 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 3.83 MB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - příloha 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 3.89 MB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - rozvaha 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 627.21 KB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - výkaz zisku a ztráty 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 757.44 KB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - Závěrečný účet DSO za rok 2020.pdf

Soubor PDF 328.44 KB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - Zpráva z přezkoumání 2020.pdf

Soubor PDF 411.72 KB

21.06.2021

30.06.2022

Svazek obcí PODŘIPSKO: Pozvánka na Valnou hromadu 21. 6. 2022, Návrh závěrečného účtu za r. 2021 včetně příloh a Zprávy o výsledku hospodaření DSO za r. 2021

Složka souborů

20.05.2022

30.07.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně příloh a Zpráva z přezkumu hospodaření 2021.pdf

Soubor PDF 1.43 MB

20.05.2022

30.07.2022