Městský úřad

Sociální odbor

Odbor sociální zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v sociální oblasti. Zabezpečuje oblasti sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence, ochrany práv příslušníků menšin, prevence kriminality a drogové problematiky.

Vedoucí sociálního odboru

Mgr. Monika Legnerová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 75)

mlegnerova@roudnicenl.cz 416 850 161

602 609 733

Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí

Mgr. Jana Maťková

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 69)

jmatkova@roudnicenl.cz 416 850 164

727 876 197

Sociálně právní ochrana dětí - terénní sociální práce, syndrom CAN

Věra Bruderhansová, DiS.

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 67)

vbruderhansova@roudnicenl.cz 416 850 173

601 569 631

Sociálně právní ochrana dětí - terénní sociální práce

Mgr. Žaneta Fiedlerová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 68)

zfiedlerova@roudnicenl.cz 416 850 265

Mgr. Martina Šmejkalová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 68)

msmejkalova@roudnicenl.cz 416 850 279

Sociální prevence - kurátor pro mládež

Bc. Petr France

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 65)

pfrance@roudnicenl.cz 416 850 260

Bc. Eliška Nováková

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 65)

enovakova@roudnicenl.cz 416 850 176

Náhradní rodinná péče

Bc. Iveta Krobová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 60)

ikrobova@roudnicenl.cz 416 850 174

725 514 063

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče, náhradní rodinná péče

v zastoupení Bc. Iveta Krobová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 60)

ikrobova@roudnicenl.cz 416 850 174

725 514 063

Vedoucí oddělení sociální práce

Bc. Jaroslava Kocourková, DiS.

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 77)

jkocourkova@roudnicenl.cz 416 850 169

602 653 152

Sociální pracovník pro seniory a osoby se zdravotní postižením

Mgr. Jana Marková

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 121)

jmarkova@roudnicenl.cz 702 202 834

Sociální pracovník

Bc. Lenka Veselá

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 121)

lvesela@roudnicenl.cz 602 436 008

Kurátor pro dospělé, koordinátor pro drogově závislé

Bc. Václav Živný

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 77)

vzivny@roudnicenl.cz 416 850 264

TSP - sociálně vyloučení, veřejný opatrovník

Petra Selicharová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 78)

pselicharova@roudnicenl.cz 416 850 175

602 493 820

Veřejné opatrovnictví, DSB, administrativa, zvláštní příjemce důchodu

Ivana Srpová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 76)

isrpova@roudnicenl.cz 416 850 170

602 386 079

Manažer prevence kriminality, projektový pracovník

Vladimíra Bognár M.Ed

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 121)

vbognar@roudnicenl.cz 416 850 190

606 040 752

Koordinační a projektový pracovník

Ivana Panenková

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 76)

ipanenkova@roudnicenl.cz 416 850 261