menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Plán rozvoje sportu města Roudnice nad Labem na období 2020-2025

V rámci projektu Chytrá Roudnice 2030 došlo ke zpracování Plánu rozvoje sportu města Roudnice nad Labem na období 2020-2025. Plán rozvoje sportu v našem městě na následující období se zabývá zhodnocením současné technické základny sportu, sportovními aktivitami, nabídkou sportovních služeb, financováním sportu apod. Součástí je přehledné shrnutí sportovní infrastruktury města či SWOT analýza. Hlavní data byla získána od občanů města v dotazníkovém šetření, které se uskutečnilo v průběhu června 2020. V dotazníkovém šetření respondenti odpovídali například na otázku, která sportoviště spoluobčanům ve městě nejvíce chybí.

Prezentace a výstupy projektu jsou dostupné ke stažení zde:

Plán rozvoje sportu (soubor PDF)


VZ Plán rozvoje sportu města Roudnice nad Labem na období 2020-2025 je součástí projektu podpořeného finanční dotací z Operačního programu Zaměstnanost, výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) 03_17_080 - Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997.

 

Název projektu: Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997
Příjemce projektu:  Město Roudnice nad Labem

  

Tento projekt je spolufinancován EU.