menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Organizace školního roku

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů. 

  • Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021
  • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.  
  • Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022. 
  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. 
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

                                                

  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022
  • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022
  • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022
  • Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.