Městský úřad

Komunitní plánování

Co je to komunitní plánování sociálních služeb? Je to způsob jak efektivně využít veřejné finanční prostředky na zajištění převážně sociálních potřeb občanů dané obce, města nebo i území.

Komunitní plán sociálních služeb na období 2021-2024

Metodický manuál KPSS Roudnice nad Labem pro nové členy a veřejnost

KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti 

KP ORP Roudnice nad Labem 1 revize 

Komunitní plán sociálních služeb na období 2017-2020 

Dokument – sociální a blízké služby v Roudnici n.L.

Komunitní plán sociálních služeb na období 2013-2016 

Logo komunitního plánování s textem

Logo komunitního plánování bez textu

Jednací řád PS

Jednací řád ŘS


Komunita je v tomto způsobu plánování vnímána jako skupina lidí, která žije v jednom místě, má mezi sebou různé sociální vazby a její členové jsou citově vázáni nejen k sobě navzájem, ale též k místu kde žijí. Lidé dané komunity o svých potřebách a zájmech diskutují s politiky, informují se o možných zdrojích a společně hledají kompromisní řešení, které by alespoň částečně vyhovovalo všem a pro nikoho nebylo prohrou. Cílem komunitního plánování je zajistit dostupné sociální služby a zároveň zjistit potřeby, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů (dostupnosti a potřebnosti) a v souladu s množstvím finančních prostředků, které město nebo obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je výsledkem hledání mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.


   

pracovní skupina Péče rozbalit

Zápis PS Péče a Prevence 6 3

Soubor DOC 91.01 KB

zobrazit soubor

Zápis PS Péče 7 2 2020

Soubor DOC 89.92 KB

zobrazit soubor

Zápis PS Péče 16 1 2020

Soubor DOC 90.76 KB

zobrazit soubor

pracovní skupina Prevence rozbalit

Zápis PS Prevence 2020 01 10

Soubor DOC 92.19 KB

zobrazit soubor

Zápis PS Péče a Prevence 6 3

Soubor DOC 91.01 KB

zobrazit soubor

Archiv dokumentů rozbalit

Pracovní skupina Prevence - 2019

Soubor ZIP 1.11 MB

zobrazit soubor

Pracovní skupina Prevence - 2018

Soubor ZIP 947.79 KB

zobrazit soubor

Pracovní skupina Prevence - 2017

Soubor ZIP 667.54 KB

zobrazit soubor

Pracovní skupina Péče - 2019

Soubor ZIP 1.31 MB

zobrazit soubor

Pracovní skupina Péče - 2018

Soubor ZIP 559.85 KB

zobrazit soubor

Pracovní skupina Péče - 2017

Soubor ZIP 573.64 KB

zobrazit soubor