menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Komunitní plánování

Co je to komunitní plánování sociálních služeb? Je to způsob jak efektivně využít veřejné finanční prostředky na zajištění převážně sociálních potřeb občanů dané obce, města nebo i území.

Dokument – sociální a blízké služby v Roudnici n.L.

Komunita je v tomto způsobu plánování vnímána jako skupina lidí, která žije v jednom místě, má mezi sebou různé sociální vazby a její členové jsou citově vázáni nejen k sobě navzájem, ale též k místu kde žijí. Lidé dané komunity o svých potřebách a zájmech diskutují s politiky, informují se o možných zdrojích a společně hledají kompromisní řešení, které by alespoň částečně vyhovovalo všem a pro nikoho nebylo prohrou. Cílem komunitního plánování je zajistit dostupné sociální služby a zároveň zjistit potřeby, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů (dostupnosti a potřebnosti) a v souladu s množstvím finančních prostředků, které město nebo obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je výsledkem hledání mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.


   

Komunitní plánování - ostatní dokumenty rozbalit

Jednací řád ŘS.doc

Soubor DOC 77.50 KB

zobrazit soubor

Jednací řád PS .docx

Soubor DOC 44.01 KB

zobrazit soubor

KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti platný od roku 2020.pdf

Soubor PDF 1.03 MB

zobrazit soubor

KP ORP Roudnice nad Labem 1 revize.doc

Soubor DOC 1.90 MB

zobrazit soubor

Metodický manuál KPSS Roudnice nad Labem pro nové členy a veřejnost.pdf

Soubor PDF 434.63 KB

zobrazit soubor

Komunitní plán rozbalit

Logo komunitního plánování s textem

Soubor JPG 27.68 KB

zobrazit soubor

Logo komunitního plánování bez textu

Soubor JPG 7.30 KB

zobrazit soubor

Komunitní plán sociálních služeb na období 2021-2024.pdf

Soubor PDF 1.86 MB

zobrazit soubor

Komunitní plánování - ostatní dokumenty rozbalit

Jednací řád PS .docx

Soubor DOC 44.01 KB

zobrazit soubor

Jednací řád ŘS.doc

Soubor DOC 77.50 KB

zobrazit soubor

KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti platný od roku 2020.pdf

Soubor PDF 1.03 MB

zobrazit soubor

KP ORP Roudnice nad Labem 1 revize.doc

Soubor DOC 1.90 MB

zobrazit soubor

Metodický manuál KPSS Roudnice nad Labem pro nové členy a veřejnost.pdf

Soubor PDF 434.63 KB

zobrazit soubor

Plán sociálního začleňování Roudnice nad Labem na období 2022 - 2026 rozbalit

Plán sociálního začleňování Roudnice.pdf

Soubor PDF 1.89 MB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 Vyhodnocení SWOT.docx

Soubor DOC 21.32 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 2 Řídící a realizační struktury PSZ.docx

Soubor DOC 20.61 KB

zobrazit soubor

pracovní skupina Péče rozbalit

Zápis PS Péče 16 1 2020

Soubor DOC 90.76 KB

zobrazit soubor

Zápis PS Péče 7 2 2020

Soubor DOC 89.92 KB

zobrazit soubor

Zápis PS Péče a Prevence 6 3

Soubor DOC 91.01 KB

zobrazit soubor

pracovní skupina Prevence rozbalit

Zápis PS Prevence 2020 01 10

Soubor DOC 92.19 KB

zobrazit soubor

Zápis PS Péče a Prevence 6 3

Soubor DOC 91.01 KB

zobrazit soubor

Archiv dokumentů rozbalit

Pracovní skupina Prevence - 2017

Soubor ZIP 667.54 KB

zobrazit soubor

Pracovní skupina Prevence - 2018

Soubor ZIP 947.79 KB

zobrazit soubor

Pracovní skupina Prevence - 2019

Soubor ZIP 1.11 MB

zobrazit soubor

Pracovní skupina Péče - 2017

Soubor ZIP 573.64 KB

zobrazit soubor

Pracovní skupina Péče - 2018

Soubor ZIP 559.85 KB

zobrazit soubor

Pracovní skupina Péče - 2019

Soubor ZIP 1.31 MB

zobrazit soubor