aktualita 02. 12. 2016 | Odbor dopravy MěÚ RCE informuje občany o schválení jídních řádů MHD pro období 11. 12. 2016 - 9. 12. 2017. Změna nastala pouze v případě názvů některých místních zastávek.

aktualita 01. 12. 2016 | Město Roudnice nad Labem vyhlašuje další ročník ankety Podnikatel roku. Cílem této akce je především podpora místních živnostníků a nových i stávajících firem poskytujících občanům města kvalitní služby.

aktualita 30. 11. 2016 | V letošní předvánoční a vánoční čas bude Podřipské muzeum hostit výstavu betlémů. Výstava bude pro návštěvníky přístupná od úterý 29.11. a konec připadne tradičně na Tři krále, tedy na pátek 6. ledna 2017.

aktualita 29. 11. 2016 | Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem vás ve dnech 4. a 5. 12. 2016 zve na Adventní trhy a zároveň na 4. ročník prodejní vánoční výstavy s kulturním programem. Se svojí prezentací a výrobky se představí místní školská zařízení, neziskové a příspěvkové organizace.

aktualita 28. 11. 2016 | Již 3. ledna 2017 se do systému Pražské integrované dopravy zapojí nové autobusové linky v oblasti Mělnicka a Roudnicka a dojde k rozšíření integrace na železnici. Začátkem prosince bude ROPID distribuovat informační leták s přehledem těchto změn.

aktualita 25. 11. 2016 | Dne 1. 1. 2017 uplyne tříletá lhůha pro povinnou úpravu stanov spolků dle nového občanského zákoníku. Odbor školství, kultury a sportu proto upozorňuje na tuto povinnost, jejíž nesplnění může znamenat i zrušení spolku a jeho vyřazení z okruhu žadatelů o finanční dotace.

aktualita 24. 11. 2016 | Tradiční strom na roudnickém náměstí v době adventu a vánočních svátků samozřejmě nemůže chybět. Ten letošní, původem z Podlusk, je již nachystán a ozdoben. Přijďme ho tedy v neděli 27. 11. 2016 v 17:00 hod. na Karlovo náměstí společně rozsvítit. O předvánoční atmosféru se postará Podřipský žesťový kvintet, dětský sbor Cvrčci, Happy Day Quintet a Madia.

aktualita 22. 11. 2016 | Český athletic club v Roudnici nad Labem se již déle potýkal s obtížnou finanční situací vyplývající především ze zadlužení při pokusu o realizaci letního koupaliště na zálabí.Vedení města se rozhodlo podpořit zachování veslařského sportu a proto město Roudnice nad Labem v zastoupení jeho starosty Vladimíra Urbana vydražilo nemovitý majetek ČAC.

aktualita 21. 11. 2016 | V pondělí 28. listopadu od 17. hodiny v roudnickém Podřipském muzeu se bude možné prostřednictvím přednášky spisovatele a historika Jiřího Padevěta vydat po stopách událostí a posledních dnů 2. světové války. Přednášející je autorem mnoha knih, mezi nimiž lze jmenovat "Krvavé finále", "Anthropoid" či "Průvodce protektorátní Prahou" za kterou obdržel cenu Magnesia Litera v několika kategoriích.

aktualita 21. 11. 2016 | Pes odchycený dne 17. 11. 2016 v lokalitě Slavín. Dne 25. 11. 2016 umístěn do útulku v obci Řepnice.

aktualita 21. 11. 2016 | Pes odchycený dne 16. 11. 2016 v Podluskách. Dne 25. 11. 2016 byl umístěn do útulku v obci Řepnice.

aktualita 16. 11. 2016 | Od 3. ledna 2017 se do systému Pražské integrované dopravy (PID) zapojí 5 nových autobusových linek v oblasti Mělnicka a Roudnicka a dojde k rozšíření integrace na železnici. Jízdní doklady PID bude nově možné použít také na některých linkách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Podobně bude možné nově použít jízdní doklady DÚK na vybraných linkách PID.

aktualita 14. 11. 2016 | V Krokově ulici došlo k prodloužení termínu dokončení probíhající plánované rekonstrukce kanalizačního řadu SVS a.s. Povrch ulice by měl být nově dokončen ještě v tomto roce.

aktualita 11. 11. 2016 | Dne 11. 11. 2016, symbolicky v 11:11 hod., se vedení města Roudnice nad Labem v čele se starostou Vladimírem Urbanem již tradičně sešlo na pietních místech, aby společně dalšími zástupci kulturních a společenských organizací města společně uctili památku válečných veteránů.

aktualita 10. 11. 2016 | Rodiny alespoň s jedním dítětem nebo senioři nad 55 let s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji se mohou zapojit do projektu rodinných pasů a senior pasů, který jim umožní čerpat celou řadu slev. Slevy jsou zaměřeny například na zdravotnictví, lázeňství, cestování, ubytování, vzdělání, vstupné do muzeí a galerií.

aktualita 10. 11. 2016 | V sobotu 12. listopadu bude v Česku probíhat čtvrtý ročník Národní potravinové sbírky. Do darování potravinových přebytků se mohou zapojit velké společnosti, ale i jednotlivci. Jedním z iniciátorů této sbírky je Tesco, které se i letos do potravinové sbírky hrdě zapojí. Zákazníci tak budou moci ve 103 obchodech Tesco po celé republice od 8:00 do 20:00 v sobotu 12. listopadu koupit potraviny, které budou prostřednictvím České federace potravinových bank rozděleny lidem v nouzi.

aktualita 09. 11. 2016 | Ekonomický odbor MěÚ RCE upozorňuje, že dne 30. 6. 2016 uplynulo datum splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek je třeba uhradit do konce tohoto roku. V opačném případě hrozí jeho navýšení.

aktualita 08. 11. 2016 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem na možnost odkládání objemného odpadu z domácností do dvou velkoobjemových kontejnerů, tentokrát v lokalitě Na Čihadlech. Kontejnery budou přistaveny od pátku 11.11.2016 (v dopoledních hodinách) do neděle 13.11.2016 v prostoru ulice Za Rozhlednou naproti čp. 1925.

aktualita 03. 11. 2016 | Upozorňujeme, že v pondělí 7. 11. 2016 dojde k zahájení výkopových prací v ulicích Stadická, Libušina a Přemyslova. Stavba řešící pokládku vedení nízkého napětí se týká pouze chodníků, tudíž provoz na daných komunikacích neovlivní.

02. 11. 2016 | Informujeme občany, že dnes (2. 11. 2016) může z důvodu havárie vodovodu dojít v Jungmannově ulici k omezení dodávky vody. K jejímu předpokládanému obnovení dojde v 19:00 hod. Děkujeme za pochopení.

aktualita 01. 11. 2016 | Ve čtvrtek 27. 10. 2016, v předvečer výročí založení samostatného československého státu, se v sálu KZM odehrál společenský večer spojený s vyhlášením nejlepších sportovců podřipského regionu. Taktéž došlo i na křest rouudnického kalendáře pro rok 2017.

aktualita 27. 10. 2016 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem, že poslední svoz bioodpadu ze sběrných nádob ve vybraných lokalitách města se uskuteční v tomto roce v čtyřicátém sedmém týdnu tj. 23. 24. a 25. listopadu 2016. (podle vývozu v daných lokalitách).

aktualita 26. 10. 2016 | V průběhu tohoto měsíce odbor životního prostředí MěÚ RCE provedl namátkové kontroly užívání odpadových nádob v rodinné zástavbě Čihadla, Libušina, Krokova, Sámova a dalších lokalitách. Roudnice nad Labem je pravidelně oceňována za třídění odpadů, avšak setření poukázalo na nedostatky v oblasti směsného komunálního odpadu.

aktualita 20. 10. 2016 | Ve čtvrtek 27. 10. 2016, předvečer Dne vzniku samostatného československého státu, se v sálu KZM odehraje společenský večer spojený s vyhlášením nejlepších sportovců podřipského regionu. Vstupenky si ještě stále můžete zdarma odebrat v městském infocentru.

aktualita 20. 10. 2016 | Data k uzavírání manželství u matričního úřadu Městského úřadu Roudnice nad Labem pro rok 2017.

aktualita 18. 10. 2016 | Sklo, petky, hadry, matrace, elektronika, kanystry a třeba i lednice a TV, to vše lze nalézt na černé skládce za roudnickým městským hřbitovem. Chcete s tím něco udělat? Zapojte se do dobrovolného úklidu! Akce proběhne v sobotu 5. listopadu 2016.

aktualita 14. 10. 2016 | Ve čtvrtek 13. 10. 2016 proběhl již třetí ročník charitativní akce na podporu sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma HELP. Svým výtěžkem předčil veškerá očekávání a zařadil se tak mezi nejúspěšnější charitativní akce regionu.

12. 10. 2016 | Na základě usnesení rady města dojde od 11. prosince 2016,termínu celostátních změn jízdních řádů, k přejmenování některých vybraných autobusových zastávek v Roudnici nad Labem, z důvodu zastaralých, či nevhodných původních názvů.

aktualita 11. 10. 2016 | Třetí ročník charitativní akce na podporu sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma HELP proběhne již ve čtvrtek od 9 do 19 hod. v kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem. Návštěvnicím i návštěvníkům se po celý den budou věnovat vizážistky, kadeřnice a manikérky. Mohou tak udělat něco pro sebe a zároveň podpořit dobrou věc. Výtěžek ze služeb a z prodeje občerstvení totiž poputuje ve prospěch sdružení Mamma HELP.

aktualita 10. 10. 2016 | Zajímají vás sociální služby a programy v ORP Roudnice nad Labem? V současné době máte možnost zúčastnit se rozhodování o sociální síti služeb v ORP Roudnice nad Labem v příštích letech. Návrh Komunitního plánu sociálních služeb na období let 2017 - 2020 včetně dalších informací naleznete již nyní na webových stránkách Roudnice nad Labem.

aktualita 06. 10. 2016 | Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka včera navštívil naše město. Po přivítání vedením Roudnice nad Labem v obřadní síni radnice následovala mše svatá v kostele Narození Panny Marie při příležitosti 20. výročí založení místní charity.

aktualita 06. 10. 2016 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem na možnost odkládání objemného odpadu z domácností do 2 velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK) přistavených v prostoru ulice Jiráskova. Kontejnery budou přistaveny od pátku 7.10.2016 (v dopoledních hodinách) do neděle 9.10.2016. Do VOK lze odkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena. Žádáme občany o dodržování pravidel pro třídění odpadů, a aby do VOK odkládali pouze určený odpad.

aktualita 05. 10. 2016 | Pes odchycený dne 28. 9. 2016 v Podluské ulici. Více informací poskytne městská policie.

aktualita 04. 10. 2016 | Podřipské muzeum se opět po několika letech vrací k tvorbě grafika a architekta Alfréda Piffla. Výstavu, která bude zahájena v pátek 7. října od 10. hodiny tvoří originální soubor kreseb z období 40. let 20. století.

aktualita 04. 10. 2016 | Podřipském muzeum pořádá výstavu ke 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I., která bude pro návštěvníky slavnostně zahájena vernisáží ve středu 5. října od 17. hodiny. Výstava vznikla ve spolupráci s roudnickým spolkem Sběratelů platidel a drobných starožitností a dalších sběratelů z Podřipska a Litoměřic. Celý projekt má za úkol připomenout život a skon předposledního rakousko - uherského panovníka Františka Josefa I.

aktualita 30. 09. 2016 | Začátek měsíce října je již pravidelně věnován propagaci knihoven. Určitě se najde jen málo jedinců, kteří nikdy knihovnu nenavštívili, a ti to nyní mohou napravit.

aktualita 29. 09. 2016 | Na Labské stezce v destinaci České středohoří a Podřipsko se dne 7. 10. 2016 otevírá další nově vystavěný úsek. Jedná se o část Labské stezky mezi Lounkami a Nučnicemi, na rozhraní Litoměřicka a Podřipska, která byla až do letošní rekonstrukce v nevyhovujícím stavu.

aktualita 26. 09. 2016 | Město Roudnice nad Labem reaguje na složitou situaci ve financování sociálních služeb a zastupitelstvo na svém 11. zasedání rozhodlo o rozdělení 1 442 314 Kč na dofinancování sociálních služeb.

aktualita 22. 09. 2016 | Roudnickému vinobraní letos počasí nepřálo, přesto tato kulturně společenská akce přilákala do lobkowiczkého zámku a parku 9502 návštěvníků, kteří dokázali, že i za deště se dá vytvořit skvělá atmosféra. KZM děkuje všem, kteří to nevzdali a přišli se na vinobraní bavit. Termín dalšího ročníku vinobraní bude oznámen po rozhodnutí Rady města.

aktualita 21. 09. 2016 | Již v sobotu 24. 9. 2016 proběhne druhý ročník "sousedské slavnosti" Zažít Roudnici jinak. Od 10:00 do 20:00 hod. si tak můžete celkem v osmi zónách užít 80 aktivit, 10 kapel, 8 DJs. Přineste si deku, karimatku, něco na gril, půllitr, kytku, knížku nebo třeba vyvenčete kolo a zúčastněte se nejkratší cyklojízdy na světě!

Zobrazit více aktualit »
ČIŠTĚNÍ ULIC, ZÁKAZ ZASTAVENÍ
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Z ÚŘEDNÍ DESKY
MĚSTO NA FACEBOOKU
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook