aktualita 20. 10. 2016 | Ve čtvrtek 27. 10. 2016, předvečer Dne vzniku samostatného československého státu, se v sálu KZM odehraje společenský večer spojený s vyhlášením nejlepších sportovců podřipského regionu. Vstupenky si ještě stále můžete zdarma odebrat v městském infocentru.

aktualita 18. 10. 2016 | Sklo, petky, hadry, matrace, elektronika, kanystry a třeba i lednice a TV, to vše lze nalézt na černé skládce za roudnickým městským hřbitovem. Chcete s tím něco udělat? Zapojte se do dobrovolného úklidu! Akce proběhne v sobotu 5. listopadu 2016.

aktualita 14. 10. 2016 | Ve čtvrtek 13. 10. 2016 proběhl již třetí ročník charitativní akce na podporu sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma HELP. Svým výtěžkem předčil veškerá očekávání a zařadil se tak mezi nejúspěšnější charitativní akce regionu.

12. 10. 2016 | Na základě usnesení rady města dojde od 11. prosince 2016,termínu celostátních změn jízdních řádů, k přejmenování některých vybraných autobusových zastávek v Roudnici nad Labem, z důvodu zastaralých, či nevhodných původních názvů.

aktualita 11. 10. 2016 | Třetí ročník charitativní akce na podporu sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma HELP proběhne již ve čtvrtek od 9 do 19 hod. v kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem. Návštěvnicím i návštěvníkům se po celý den budou věnovat vizážistky, kadeřnice a manikérky. Mohou tak udělat něco pro sebe a zároveň podpořit dobrou věc. Výtěžek ze služeb a z prodeje občerstvení totiž poputuje ve prospěch sdružení Mamma HELP.

aktualita 10. 10. 2016 | Zajímají vás sociální služby a programy v ORP Roudnice nad Labem? V současné době máte možnost zúčastnit se rozhodování o sociální síti služeb v ORP Roudnice nad Labem v příštích letech. Návrh Komunitního plánu sociálních služeb na období let 2017 - 2020 včetně dalších informací naleznete již nyní na webových stránkách Roudnice nad Labem.

aktualita 06. 10. 2016 | Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka včera navštívil naše město. Po přivítání vedením Roudnice nad Labem v obřadní síni radnice následovala mše svatá v kostele Narození Panny Marie při příležitosti 20. výročí založení místní charity.

aktualita 06. 10. 2016 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem na možnost odkládání objemného odpadu z domácností do 2 velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK) přistavených v prostoru ulice Jiráskova. Kontejnery budou přistaveny od pátku 7.10.2016 (v dopoledních hodinách) do neděle 9.10.2016. Do VOK lze odkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena. Žádáme občany o dodržování pravidel pro třídění odpadů, a aby do VOK odkládali pouze určený odpad.

aktualita 05. 10. 2016 | Pes odchycený dne 28. 9. 2016 v Podluské ulici. Více informací poskytne městská policie.

aktualita 04. 10. 2016 | Podřipské muzeum se opět po několika letech vrací k tvorbě grafika a architekta Alfréda Piffla. Výstavu, která bude zahájena v pátek 7. října od 10. hodiny tvoří originální soubor kreseb z období 40. let 20. století.

aktualita 04. 10. 2016 | Podřipském muzeum pořádá výstavu ke 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I., která bude pro návštěvníky slavnostně zahájena vernisáží ve středu 5. října od 17. hodiny. Výstava vznikla ve spolupráci s roudnickým spolkem Sběratelů platidel a drobných starožitností a dalších sběratelů z Podřipska a Litoměřic. Celý projekt má za úkol připomenout život a skon předposledního rakousko - uherského panovníka Františka Josefa I.

aktualita 30. 09. 2016 | Začátek měsíce října je již pravidelně věnován propagaci knihoven. Určitě se najde jen málo jedinců, kteří nikdy knihovnu nenavštívili, a ti to nyní mohou napravit.

aktualita 29. 09. 2016 | Na Labské stezce v destinaci České středohoří a Podřipsko se dne 7. 10. 2016 otevírá další nově vystavěný úsek. Jedná se o část Labské stezky mezi Lounkami a Nučnicemi, na rozhraní Litoměřicka a Podřipska, která byla až do letošní rekonstrukce v nevyhovujícím stavu.

aktualita 26. 09. 2016 | Město Roudnice nad Labem reaguje na složitou situaci ve financování sociálních služeb a zastupitelstvo na svém 11. zasedání rozhodlo o rozdělení 1 442 314 Kč na dofinancování sociálních služeb.

aktualita 22. 09. 2016 | Roudnickému vinobraní letos počasí nepřálo, přesto tato kulturně společenská akce přilákala do lobkowiczkého zámku a parku 9502 návštěvníků, kteří dokázali, že i za deště se dá vytvořit skvělá atmosféra. KZM děkuje všem, kteří to nevzdali a přišli se na vinobraní bavit. Termín dalšího ročníku vinobraní bude oznámen po rozhodnutí Rady města.

aktualita 21. 09. 2016 | Již v sobotu 24. 9. 2016 proběhne druhý ročník "sousedské slavnosti" Zažít Roudnici jinak. Od 10:00 do 20:00 hod. si tak můžete celkem v osmi zónách užít 80 aktivit, 10 kapel, 8 DJs. Přineste si deku, karimatku, něco na gril, půllitr, kytku, knížku nebo třeba vyvenčete kolo a zúčastněte se nejkratší cyklojízdy na světě!

aktualita 21. 09. 2016 | Kompostárna SONO přichází s podzimní akce určenou pro širokou veřejnost, firmy i obce. Do konce listopadu nabízí certifikovaný volně ložený kompost za zvýhodněnou cenu.

aktualita 16. 09. 2016 | Upozorňujeme, že v termínu 26. 9. - 30. 10. 2016 dojde k omezení provozu linkových autobusů Dopravy Ústeckého kraje mezi zastávkami Roudnice n.L., Interna a Roudnice n.L., autobusové nádraží. Důvodem je plánovaná úplná uzavírka části Nerudovy ulice v Roudnici nad Labem v rámci rekonstrukce kanalizace. Proto budou zavedeny objížďkové jízdní řády.

aktualita 13. 09. 2016 | Roudnické vinobraní si drží známku největší akce svého druhu na Podřipsku. Kromě nabídky vína a burčáku láká také na bohatý program na několika scénách a řadu doprovodných akcí. Již v sobotu 17. září se Roudnice nad Labem promění na město hudby, zábavy a vína. V zámeckém areálu a v historickém centru města totiž proběhne další ročník Roudnického vinobraní.

aktualita 13. 09. 2016 | Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem oznamuje, že z důvodu příprav a pořádání akce Roudnické vinobraní bude zámecký park v Michálkově ulici pro veřejnost od středy 14. září do pondělí 19. září uzavřen. Další omezení se týká dopravy: v sobotu 17. září, po celý den, budou všechny autobusové spoje běžně odjíždějící ze zastávek 4 až 7 mimořádně přesunuty na zastávky 1 až 3 u zámecké zdi. Děkujeme za pochopení.

aktualita 12. 09. 2016 | Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investičních akci – rekonstrukci nevyhovujícího úseku kanalizace v Nerudově ulici. Z toho důvodu v termínu 26. 9. - 30. 10. 2016 čeká Roudnici nad Labem v rámci těchto prací zásadní dopravní omezení. Po dobu celkové uzavírky Nerudovy ulice bude doprava v centru města upravena dle plánu odboru dopravy MěÚ RCE.

aktualita 12. 09. 2016 | Vedení města Roudnice nad Labem Vás srdečně zve na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva, které se koná ve středu 21. září 2016 od 17:00 hod. v zasedací místnosti ve 2. patře radnice.

aktualita 08. 09. 2016 | Ve středu 14. září se uskuteční v roudnické knihovně vzpomínka na nakladatele, překladatele a spisovatele Antonína Drábka, který se mimo jiné zasloužil o vydávání knih našich regionálních autorů. Pro nezasvěcené připomeneme tohoto laskavého a skvělého člověka, který pomohl mnoha začínajícím spisovatelům vydat jejich knihy. Celkem vydal ve svém nakladatelství Balt – East více než dvě stovky knižních titulů.

aktualita 06. 09. 2016 | Podřipské muzeum si pro vás na tuto sobotu 10. září připravilo zajímavý program, probíhající v době od 13:00 do 17:00 hod. Vstup na všechny nabízené programy i do muzejních expozic je v rámci akce Dny evropského dědictví zdarma.

aktualita 05. 09. 2016 | Příjemné zářijové dny stále lákají k návštěvě památek. Ke Dnům evropského dědictví se připojilo i naše město a vybrané památky mají 10. září vstup do svých prostor zdarma. Samostatné akce k tomuto datu pořádají i jednotlivé instituce ve městě.

aktualita 29. 08. 2016 | Po kladných ohlasech na nová stanoviště separovaného odpadu a další svozové služby nyní tato snaha vedení města pokračuje. V srpnu proběhla plánovaná výstavba polozapuštěných kontejnerů v Krabčičké ulici na Bezděkově a v termínu 2. 9. – 5. 9. 2016 budou v sídlišti Hracholusky přistaveny dva velkoobjemové kontejnery.

aktualita 29. 08. 2016 | Město Roudnice nad Labem na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj vyhlásilo zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapování v lokalitě Podlusky. Zahájení této obnovy je plánováno v období 15. 9. – 15. 11. 2016.

aktualita 24. 08. 2016 | Tento pátek 26. 8. 2016 od 15:00 na Husově náměstí proběhne slavnostní odhalení pamětní desky generálu Josefu Mašínovi na domě č. p. 45, kde bydlel po dobu studií na Královské české zemské škole hospodářské. Pietní akt s vojenskými poctami se uskuteční za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka a dalších významných osobností v den stodvacátého výročí narození Josefa Mašína.

aktualita 23. 08. 2016 | Transfer je projekt, jenž má pomoci mladým lidem do 29 let z Ústeckého kraje, kteří z různých důvodů sami práci najdou jen těžko. V cestě za uplatněním jim stojí nedokončené vzdělání, žijí v sociálně vyloučených lokalitách, nemají pracovní návyky ani dostatečnou motivaci svůj přístup k práci změnit, potýkají se s celou řadou závislostí, případně jim start do pracovního života komplikuje kombinace všech těchto hendikepů.

16. 08. 2016 | Náhradní termín prohlídky obsazeného bytu č. 10 v čp. 2701, ul. Neklanova v Roudnici nad Labem se přesouvá z 19.8.2016 na 22.8.2016 od 15,30 do 15,40 hodin.

aktualita 11. 08. 2016 | Kiwanis Panenka je projekt českých a slovenských Kiwanis klubů určený pro pomoc nemocným dětem. Společně s vámi již 15 let pomáhá dětským pacientům v nemocnicích překonat pocit osamění a strachu z neznámého. Již 6. 10. 2016 máte možnost se znovu aktivně zapojit svou panenkou a skrze tuto charitativní akci podpořit správnou věc.

aktualita 10. 08. 2016 | I letos v létě do Roudnice zavítá oblíbený kulturně-charitativní projekt Kinematograf bratří Čadíků. Na své si ve dnech 15. - 18. 8. přijdou všichni filmoví fanoušci. Těšit se můžete na tradiční pohádku Sedmero krkavců, komedii Život je život, či krimi thriller Gangster Ka a jeho pokračování s podtitulem Afričan.

aktualita 05. 08. 2016 | Ve středu 3. 8. 2016 v dopoledních hodinách došlo na katastrálním území Roudnice nad Labem k aplikaci organického hnojiva - lihovarnických výpalků. Vzhledem k povětrnostním podmínkám se nepříjemný zápach rozšířil na území téměř celého města a situaci tak řešil odbor životního prostředí.

aktualita 03. 08. 2016 | Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem od 2. do 30. srpna 2016 hostí putovní výstavu "Kouzlo starých map". Jedná se o projekt vzniklý u příležitosti Mezinárodního roku mapy. Prezentováno je zde celkem sedm exponátů z mapových sbírek českých univerzit a knihoven.

aktualita 03. 08. 2016 | Zápach v ovzduší je způsoben aplikací organického hnojiva obsahujícího lihovarnické výpalky. Nejedná se o únik chemikálie, ani průmyslovou havárii.

aktualita 01. 08. 2016 | Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele zabývající se nákupem lihovin a jejich následným prodejem konečnému spotřebiteli o povinnosti nákupu výhradně u registrovaného distributora lihu nebo u registrované osoby povinné značit líh.

aktualita 28. 07. 2016 | Roudnický pivovar letos čekají další úpravy nutné k jeho budoucímu zpřístupnění veřejnosti. Dalším krokem je jeho částečné odvodnění a odvoz suti. Celková rekonstrukce však vyžaduje nalezení soukromého investora.

aktualita 20. 07. 2016 | KZM ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Roudnici nad Labem Vás v neděli 31. 7. 2016 od 19:00 hod. zvou na varhanní koncert A.Viktora a G.Eibenové v kostele Narození Panny Marie. Akce je pořádána v rámci 10. ročníku Českého varhanního festivalu.

aktualita 19. 07. 2016 | Starší lidé mohou mít značné obavy z kriminality a cítí se proti ní bezbranní. Jejich obavy bývají mnohdy o to silnější, pokud žijí osaměle. Existuje však mnoho různých způsobů, jak lze bezpečí seniorů podstatně zvýšit. Nabízíme vám proto několik praktických rad a doporučení, které pro vás mohou být užitečné.

aktualita 19. 07. 2016 | Pes odchycený dne 19. 7. 2016 v ulici 9. května. Pes byl dne 24. 7. 2016 umístěn do útulku v obci Řepnice.

Zobrazit více aktualit »
ČIŠTĚNÍ ULIC, ZÁKAZ ZASTAVENÍ
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Z ÚŘEDNÍ DESKY
MĚSTO NA FACEBOOKU
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook