Městské symboly

K symbolům města Roudnice nad Labem patří městský znak, městská vlajka a slavnostní vlajka.


Znak města

V modrém štítě stříbrná dvakrát zalomená hradba s cimbuřím o třech stínkách na postranních, kosmo a šikmo stoupajících úsecích a o třech stínkách na středním rovném úseku, ve kterém je prázdná brána s vytaženou zlatou mříží. Po stranách brány po jedné černé obdélníkové střílně. Za hradbou vynikají dvě stříbrné věže s cimbuřím o čtyřech stínkach, černým oknem a červenou jehlancovou střechou se zlatou makovicí. Mezi věžemi doprava nakloněný červený štítek se stříbrným břevnem.

K použití znaku k jakémukoliv účelu je nezbytný souhlas rady města. Žádosti o souhlas adresujte Odboru školství, kultury a sportu.

Autorem kresby znaku města je heraldik Stanislav Kasík.

Znak města

Městská vlajka

Dne 28. 2. 2000 byla předsedou PSP ČR udělena městu Roudnice nad Labem vlajka, která byla udělovacím dekretem popsána takto: List tvoří tři svislé pruhy, modrý, bílý a modrý, v poměru 1:3:1. Poměr šířky k délce je 2:3. Městská vlajka Roudnice nad Labem slouží k označování budov úřad, k propagaci a reprezentaci města.


Slavnostní vlajka

Slavnostní vlajka města, která vychází z vlajky městské, je doplněna o městský znak, který je umístěn ve středu listu, jeho šířka je 1/3 šířky vlajky. Poměr šířky k délce je 2:3. Vlajka se používá především při slavnostních příležitostech.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook