Roudnické noviny

Roudnické noviny jsou informační zpravodaj - měsíčník, který je vydáván příspěvkovou organizací Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem. V současné době noviny vychází v nákladu 7500 ks a jsou zdarma distribuovány do všech domácností v Roudnici nad Labem a do vybraných okolních obcí.

Archiv vydání za poslední rok


Zasílání příspěvků

Adresa pro zaslání příspěvků je tisk@roudnicenl.cz. Informace o možnostech inzerce naleznete na webu http://www.kzm-roudnicenl.cz/reklama.html.


Redakční rada

Šéfredaktorka: Zdeňka Fillerová Studená. Redakční rada: Tomáš Pokorný, Petr Kaspar a Jan Vancl. Zástupce vydavatele: Marie Imbrová.


Informace o periodiku

Měsíčník Roudnické noviny vydává Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem, Husovo nám. 58, 413 01 Roudnice na Labem, IČ: 00828637, DIČ: CZ00828637, v nákladu 7500 kusů. Měsíčník je evidován na Ministerstvu kultury České republiky pod č. E 11619. ISSN 1213-3418. Noviny jsou roznášeny do všech domácností v Roudnici nad Labem a vybraných okolních obcí. K prodeji jsou také v informačním centru města a roudnické knihovně.


Pravidla pro příspěvky

V případě, že některé z pravidel nedodržíte, vystavujete se riziku, že příspěvek nebude zveřejněn.

Pro mimoredakční přispěvatele platí uzávěrka 15. den v měsíci. Příspěvky, doručené redakci po 15. dni v měsíci, nebudou do novin zařazeny. Mimoredakční přispěvky přijímáme pouze v délce max. 300 slov. Není povinností redakční rady vyzývat ke zkrácení příspěvku.

Během letních prázdnin vychází pouze jedno prázdninové dvojčíslo - 21. července.

O zveřejnění příspěvků a náplni Roudnických novin rozhoduje redakční rada. Dovolujeme si upozornit, že pokud redakční rada rozhodne článek neotisknout, není povinna své rozhodnutí zdůvodňovat.

Noviny plní v první řadě informační a servisní roli pro obyvatele města Roudnice nad Labem. Redakční rada si vyhrazuje právo neotisknout zejména takové příspěvky, které se sna ží doložit špatnost rozhodnutí tím, že jej bez jakýchkoli důkazů spojují se jmény konkrétních lidí a jejich údajnou snahou z nich profitovat. V takových případech jde jen o spekulace, které mohou v krajním případě vyústit až v obvi nění z nactiutrhání. Rozhodne-li se přispěvatel směřovat svůj příspěvek výslovně proti jednomu konkrétnímu člověku nebo proti vícero lidem, musí se vyvarovat spekulativních obvinění a nav íc je povinnen dát takovým lidem ve svém článku prostor k vyjádření. V praxi to znamená, že si Redakční rada vyhrazuje právo neotiskno ut jakýkoliv příspěvek, který by nepodloženě osočoval druhé. Veškerá případná obvinění je potřeba v článku věcně a fakticky dol ožit (citací např. policejního vyšetřovatele, konkrétních dokumentů, které dokazují, že dotyčný spáchal, co mu autor klade za vinu atd.)


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook