Roudnické noviny

Roudnické noviny jsou informační zpravodaj - měsíčník, který je vydáván příspěvkovou organizací Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem. V současné době noviny vychází v nákladu 7500 ks a jsou zdarma distribuovány do všech domácností v Roudnici nad Labem a do vybraných okolních obcí.

Archiv vydání za poslední rok


Zasílání příspěvků

Adresa pro zaslání příspěvků je tisk@roudnicenl.cz. Informace o možnostech inzerce naleznete na webu http://www.kzm-roudnicenl.cz/reklama.html.


Redakční rada

Šéfredaktorka: Zdeňka Fillerová Studená. Redakční rada: Tomáš Pokorný, Petr Kaspar a Jan Vancl. Zástupce vydavatele: Marie Imbrová.


Informace o periodiku

Měsíčník Roudnické noviny vydává Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem, Husovo nám. 58, 413 01 Roudnice na Labem, IČ: 00828637, DIČ: CZ00828637, v nákladu 7500 kusů. Měsíčník je evidován na Ministerstvu kultury České republiky pod č. E 11619. ISSN 1213-3418. Noviny jsou roznášeny do všech domácností v Roudnici nad Labem a vybraných okolních obcí. K prodeji jsou také v informačním centru města a roudnické knihovně.


Pravidla pro příspěvky

Pro mimoredakční přispěvatele platí uzávěrka 15. den v měsíci. Příspěvky, doručené redakci po 15. dni v měsíci, nebudou do novin zařazeny. Mimoredakční přispěvky přijímáme pouze v délce max. 300 slov. Není povinností redakční rady vyzývat ke zkrácení příspěvku.

Během letních prázdnin vychází pouze jedno prázdninové dvojčíslo - 21. července.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook