Živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad zajišťuje kompletní výkon státní správy na úseku živnostenského a zemědělského podnikání pro správní obvod Roudnice nad Labem. Vede živnostenský rejstřík, uděluje živnostenská oprávnění, vydává rozhodnutí o udělení koncese. Provádí živnostenskou kontrolu a vede správní řízení. V neposlední řadě plní funkci centrálního registračního místa. Živnostenský úřad je dán legislativou, ale je součástí veřejné správy, kterou lze chápat jako službu veřejnosti. To znamená, že činnost živnostenského úřadu spočívá také v poradenské a konzultační činnosti ve vztahu k již registrovaným podnikatelům, ale i k široké veřejnosti např. začínajícím podnikatelům apod.

Vedoucí odboru: Ing. Šárka Čápová
tel.: 416 850 220, e-mail: scapova@roudnicenl.cz

Adresa: Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1.patro, dveře č. 57)
Adresa pro doručování: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
  • Úsek registrace živností (1. patro, dveře č. 59)
  • Úsek registrace živností (1.patro, dveře č. 58)
  • Úsek registrace živností (1. patro, dveře č. 58)
  • Úsek správní a kontroly (1.patro, dveře č.56)

Aktuality


Aktuální informace spadající do této sekce.
aktualita 01. 08. 2016 | Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele zabývající se nákupem lihovin a jejich následným prodejem konečnému spotřebiteli o povinnosti nákupu výhradně u registrovaného distributora lihu nebo u registrované osoby povinné značit líh.
10. 10. 2013 | Dnem 17. října 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 Sb. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
03. 09. 2013 | Upozornění na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot. Stávající podnikatelé musí v období od 1. října 2013 do 1. listopadu 2013 požádat živnostenský úřad o koncesi a distributoři pohonných hmot i celní úřad o registraci a poskytnout kauci.
03. 04. 2013 | Elektronické cigarety se v současnosti staly „obchodním hitem“ a prodejní síť, kde je možné je pořídit, se neustále rozšiřuje. Tekuté náplně do těchto cigaret (tzv. e-liquidy) se dnes dodávají v nepřeberném množství různých směsí.

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook