Telefonní seznam

Jméno Funkce Č. dv. Telefon
Barcalová Vladimíra Majetek, zahrádky, hřbitov 20a 416 850 147
Bruderhansová Věra, Dis. Sociálně právní ochrana dětí 69 416 850 173
Čakarová Helena Územní plánování - administrativa 8 416 850 119
JUDr. Čapková Jana Právník města 31 416 850 210
Ing. Čápová Šárka Vedoucí živnost. úřadu 57 416 850 220
Černá Jiřina Finanční účtárna 10 416 850 250
Černostová Kateřina Řidičské průkazy 34 416 850 194
Derynková Hana Pokladna, poplatky za psy 38 416 850 137
Ing. Drož Vladimír Vedoucí životního prostředí 46 416 850 183
Ing. Duchoňová Květa Strategické a projektové řízení 22a 416 850 128
Bc. France Petr Soc. prevence – kurátor pro mládež 65 416 850 176
Friedrich Lukáš        Přestupky dopravní 35 416 850 139
Hajný Martin Majetek, zahrádky, hřbitov 20a 416 850 256
Havlák Michal Silniční hospodářství 37 416 850 193
Havlíčková Libuše Audit 14 416 850 154
Helebrantová Pavlína Vodoprávní úřad, ochrana ovzduší 49 416 850 179
Hodanová Vladimíra Místní poplatky, zábor, odpady 10 416 850 135
Hokeová Marie Stavební – obce 18 416 850 123
Ing. Horecká Zdeňka Vedoucí odboru školství 24 416 850 151
Hron Jiří Městská policie   416 850 263
Mgr. Chaloupka Pavel Tajemník 30 416 850 105
Jírovcová Bohuslava Vedoucí odboru dopravy 33 416 850 199
Bc. Kalivodová Kateřina Soc. právní ochr. dětí a náhr. péče 60 416 850 174
Ing. Kaspar Petr Vedoucí kanceláře starosty 31 416 850 142
Kautská Hofmanová Věra, DiS. Odpadové hospodář., týrání zvířat 48 416 850 184
Keldrichová Lucie Cestovní doklady 6b 416 850 116
Ing. Kerdová Anna Rozpočty škol 24 416 850 152
Kikalová, Rejhonová Správa bytů   416 850 138
Kiššová Renata Evidence obyvatel 6a 416 850 114
Ing. Kloubská Kamila Územní plánování 8 416 850 144
Ing. Kmoníčková Zuzana Vedoucí stavebního úřadu 16 416 850 121
Kocíková Květa Evidence OP 6a 416 850 115
Bc. Kocourková Jaroslava, Dis. Sociální práce 77 416 850 169
Kopecká Jana Stavební – obce 18 416 850 124
Körmendyová Jana Rozpočty škol 24 416 850 153
Kosteasová Michaela Podatelna 4 416 850 111
Ing. Krejčová Milada Kontrola 56 416 850 221
Bc. Krobová Iveta, Soc. právní ochr. dětí a náhr. péče 60 416 850 174
Kubec Petr Podatelna 4 416 850 111
Ing. Květa Kubešová OSPŘ 22 416 850 257
Ing. Kubrichtová Jana Územní plánování 8 416 850 145
Mgr. Legnerová Monika Vedoucí odboru soc. věcí 70 416 850 161
Lehmanová Martina Evidence OP 6a 416 850 115
Lukačina Tomáš, DiS. koordinátor projektů OSPŘ 23 416 850 130
Machová Klára Správce majetku,invest. specialista 20 416 850 253
Malá Zuzana Registrace 58 416 850 222
Mann Robert, DiS. Vedoucí odboru místního hosp. 21 416 850 126
Martincová Zdeňka Vedoucí kanceláře tajemníka 6 416 850 113
Maternová Jaroslava Mzdová účetní 26 416 850 108
Mgr. Maťková Jana Vedoucí oddělení OSPOD 67 416 850 164
Ing. Matušková Iva Pohledávky - exekuce 12 416 850 136
Bc. Mrzenová Markéta Infocentrum 7 416 850 201
Müller Martin Městská policie - velitel 416 850 192
Müllerová Gabriela Registrace 59 416 850 223
Ing. Nová Marcela Zemědělský půdní fond, myslivost 50 416 850 180
Novák Josef Registr vozidel 36 416 850 267
Novák Libor Služební auta - řidič 13 416 850 251
Nováková Milena Veřejná zeleň, odpady 47 416 850 143
Nováková Nataša Matrika 1 416 850 117
Mgr. Nováková Nikola Soc. právní ochrana dětí 66 416 850 168
Ortová Dana Stavební dohled 16 416 850 127
Ing. Padělek František Místostarosta 29 416 850 103
Panenková Ivana Manažer prevence kriminality 76 416 850 261
Pčolárová Jana Finanční účtárna 9 416 850 132
BcA. Málková Lucie sekretariát 32 416 850 249
Ing. Pém Jaroslav, DiS. Ochrana přírody a krajiny, rybářství 47 416 850 160
Ing. Jana Pilařová koordinátor projektů OSPŘ 22 416 850 257
Pištora Jan IT technik 40 416 850 110
Ing. Popa Veronika Vodoprávní úřad 45 416 850 185
Ing. Popelková Dana Vedoucí ekonom.odboru 11 416 850 131
Procházková Martina Inventarizace a evidence majetku 10 416 850 134
Prošková Jiřina Evidence obyvatel, cest. doklady 6b 416 850 216
Přibylová Jana Registr vozidel 36 416 850 196
Příhoda Roman Krizové řízení 75 416 850 188
Ing. Rotterová Alena Registrace 58 416 850 222
Rubešová Eva Matrika 1 416 850 117
Rusnák Marek Správce majetku,invest. specialista 20 416 850 254
Mgr. Řezníček Jiří Místostarosta 32 416 850 104
Selicharová Petra Terénní sociální pracovnice 78 416 850 175
Mgr. Schönfeldová Martina Přestupky 25 416 850 148
Bc. Slovinská Jana Soc. právní ochrana dětí 66 416 850 168
Služebna Městská policie - služebna 416 850 191
Srpová Ivana Depistáž, senioři a osoby se ZTP 69 416 850 170
Stokláska Marek Přestupky dopravní 35 416 850 106
Střílková Petra Registr vozidel 36 416 850 197
Šindelářová Šárka Archiv 19 416 850 125
Ing. Šťastný Petr Územní rozhodnutí 17 416 850 252
Švec Bohumil Zkušební komisař 34 416 850 268
Švecová Uršula sekretariát 29 416 850 102
Mgr. Tirpák Jan Soc. prevence – kurátor pro mládež 65 416 850 260
Točín Roman Vedoucí oddělení IT 40 416 850 110
Tomallová Lenka Přestupky dopravní 35 416 850 198
Tomanová Jana Finanční účtárna 9 416 850 133
Bc. Trčová Petra Infocentrum 7 416 850 202
Udatná Monika Mzdová účetní, personalista 26 416 850 109
Urban Vladimír Starosta 29 416 850 102
Valtýřová Světlana Sociálně právní ochrana dětí 68 416 850 265
Bc. Vancl Jan Tiskový mluvčí 13 416 850 118
Vancl Petr Redaktor-publicista 602 381 083
Vinšová Ilona Kulturní památky 16 416 850 129
Ing. Tereza Vostrovská Územní rozhodnutí 17 416 850 122
Vyskočilová Lenka Majetek, zahrádky, hřbitov 20a 416 850 255
Zajíčková Iveta Řidičské průkazy 34 416 850 293
Zelenková Romana, Ing. Strategické a projektové řízení 416 850 258
Zídková Jarmila Přestupky 25 416 850 149
Ziková Hana Řidičské průkazy 34 416 850 268
Živec Václav, DiS. Správce majetku,invest. specialista 20 416 850 141
Bc. Živný Václav Kurátor pro dospělé 77 416 850 264

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook