Odbor sociálních věcí - vedoucí oddělení sociální práce

Cílová skupina:

  • Senioři a osoby se zdravotním postižením z Roudnice nad Labem
  • Osoby v hmotné nouzi
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
  • Žadatelé o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Náplň práce:

  • Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí
  • Vydává speciální označení vozidel pro osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně.
  • Řeší přestupky na úseku zdravotnictví, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi.
  • Řeší agendu zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění pro občany Roudnice nad Labem.
  • Je členem pracovní skupiny KPSS - Senioři.
  • Provádí základní a odborné sociální poradenství (informace o nabídce a možnostech výběru sociálních služeb k řešení daného problému, o základních právech a povinnostech klientů, podpora členů rodiny).

Kontakt:

Bc. Jaroslava Koucourková,
tel.: 416 850 169,
jkocourkova@roudnicenl.cz

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook