Odbor sociálních věcí - kurátor pro dospělé

Cílová skupina:

 • osoby propuštěné z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody
 • osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení po ukončení léčby chorobných závislostí
 • osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby ohrožené trestnou činností jiné osoby

Náplň činnosti:

 • Realizuje přímou sociální práci zaměřenou na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí
 • Je koordinátor pro drogově závislé (poradenství pro drogově závislé a jejich rodiny).
 • Provádí návštěvy klientů v institucionálních zařízeních (věznice, léčebny, nemocnice, terapeutické komunity atd.).
 • Provádí základní a odborné sociální poradenství (informace o nabídce a možnostech výběru sociálních služeb k řešení daného problému, o základních právech a povinnostech klientů, podpora členů rodiny).
 • Poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Je členem komise řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb a pracovní skupiny KPSS PREVENCE
 • Poskytuje pomoc obětem trestné činnosti.

Kontakt:

Bc. Václav Živný,
tel.: 416 850 169
vzivny@roudnicenl.cz

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook