Sociální odbor

Odbor sociální zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v sociální oblasti. Zabezpečuje oblasti sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence, ochrany práv příslušníků menšin, prevence kriminality a drogové problematiky.
Vedoucí odboru
sociálních věcí

­
Mgr. Monika Legnerová
tel.: 416 850 161
e-mail: mlegnerova@roudnicenl.cz
 
 
Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí  Vedoucí oddělení sociální práce  
Mgr. Jana Maťková
terénní sociální práce
tel.: 416 850 164, 727 876 197
e-mail: jmatkova@roudnicenl.cz
Bc. Jaroslava Kocourková, Dis.,
sociální práce, přestupky, zvláštní příjemce důchodu
tel.: 416 850 169
e-mail: jkocourkova@roudnicenl.cz
 
Sociální prevence
Bc. Eliška Nováková,
kurátor pro mládež
 tel.: 416 850 176
e-mail: enovakova@roudnicenl.cz

Bc. Petr France,
kurátor pro mládež
tel.: 416 850 260
e-mail: pfrance@roudnicenl.cz
     
Sociálně právní ochrana dětí
Věra Bruderhansová, DiS
terénní sociální práce
syndrom CAN
 tel.: 416 850 173
e-mail: vbruderhansova@roudnicenl.cz

Petra Brožovská
terénní sociální práce 
 tel.: 416 850 173
e-mail: pbrozovska@roudnicenl.cz

Mgr. Lydie Hrdličková

terénní sociální práce 
 tel.: 416 850 168, 601 569 631
 e-mail: lhrdlickova@roudnicenl.cz

Mgr. Miriam Mrázková 
terénní sociální práce 
tel.: 416 850 168
e-mail: mmrazkova@roudnicenl.cz

     
Náhradní rodinná péče

Bc. Iveta Krobová,
náhradní rodinná péče
 tel.: 416 850 174, 725 514 063
e-mail: ikrobova@roudnicenl.cz
   
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 
Bc. Kateřina Kalivodová
státní příspěvek na výkon pěstounské péče
tel.: 416 850 174
e-mail: kkalivodova@roudnicenl.cz

 
TSP – sociálně vyloučení,
sociální práce
Petra Selicharová
terénní sociální práce, opatrovnictví nesvéprávných
tel.:  416 850 175, 602 493 820
e-mail: pselicharova@roudnicenl.cz
       
Kurátor pro dospělé
Bc. Václav Živný
kurátor pro dospělé, koordinátor pro drogově závislé
tel.: 416 850 169
e-mail: vzivny@roudnicenl.cz 
              

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Mgr. Jana Marková
sociální pracovník pro seniory a osoby se zdravotním postižením
tel.: 702 202 834
e-mail: jmarkova@roudnicenl.cz
      
Case manager
Bc. Lenka Veselá
sociální pracovník, case manager
tel.: 602 436 008
e-mail:  lvesela@roudnicenl.cz
   
Manažer prevence kriminality, projektový pracovník
Ivana Panenková
manažer prevence kriminality, koordinační a projektový pracovník
tel.: 416 850 261
e-mail:  ipanenkova@roudnicenl.cz
 
Veřejné opatrovnictví, DSB
Ivana Srpová
veřejné opatrovnictví, DSB, administrativa
tel.: 416 850 170, 602 386 079
e-mail: isrpova@roudnicenl.cz

Aktuality


Aktuální informace spadající do této sekce.
06. 11. 2017 | Odbor sociálních věcí oznamuje, že oddělení sociálně právní ochrany dětí bude z provozních důvodů do konce roku 2017 každý čtvrtek a pátek pro veřejnost uzavřeno. Děkujeme za pochopení.
aktualita 22. 09. 2017 | Odbor sociálních věcí oznamuje, že oddělení sociálně právní ochrany dětí bude z provozních důvodů tento říjen vždy ve čtvrtek a pátek pro veřejnost uzavřeno. Děkujeme za pochopení.
aktualita 11. 05. 2017 | Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem na svém posledním zasedání schválilo rozdělení finančních prostředků z dotačních programů na podporu sociálních služeb i volnočasových a svépomocných aktivit. Prohlédněte si, kde a v jaké výši dotace pomohou.
aktualita 10. 11. 2016 | Rodiny alespoň s jedním dítětem nebo senioři nad 55 let s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji se mohou zapojit do projektu rodinných pasů a senior pasů, který jim umožní čerpat celou řadu slev. Slevy jsou zaměřeny například na zdravotnictví, lázeňství, cestování, ubytování, vzdělání, vstupné do muzeí a galerií.
aktualita 10. 10. 2016 | Zajímají vás sociální služby a programy v ORP Roudnice nad Labem? V současné době máte možnost zúčastnit se rozhodování o sociální síti služeb v ORP Roudnice nad Labem v příštích letech. Návrh Komunitního plánu sociálních služeb na období let 2017 - 2020 včetně dalších informací naleznete již nyní na webových stránkách Roudnice nad Labem.
aktualita 26. 09. 2016 | Město Roudnice nad Labem reaguje na složitou situaci ve financování sociálních služeb a zastupitelstvo na svém 11. zasedání rozhodlo o rozdělení 1 442 314 Kč na dofinancování sociálních služeb.
aktualita 19. 07. 2016 | Starší lidé mohou mít značné obavy z kriminality a cítí se proti ní bezbranní. Jejich obavy bývají mnohdy o to silnější, pokud žijí osaměle. Existuje však mnoho různých způsobů, jak lze bezpečí seniorů podstatně zvýšit. Nabízíme vám proto několik praktických rad a doporučení, které pro vás mohou být užitečné.
17. 09. 2014 | Video k projektům.
13. 08. 2014 | V současné době město Roudnice nad Labem realizuje dva investiční projekty finančně podporované prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblasti 3.1 b) – sociální integrace a služby. Jedná se o rekonstrukce dvou objektů na adresách Sladkovského 1365 a Jungmannova 670.
05. 06. 2014 | Od 1.10. loňského roku realizuje sociální odbor města Roudnice nad Labem projekt "Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Roudnici nad Labem" určený pro vzdělávání zaměstnanců organizací poskytujících sociální služby.
05. 02. 2014 | Jak jsme již informovali, během listopadu 2013 proběhla anketa zaměřená na problematiku hazardu v Roudnici nad Labem. Anketního šetření se občané Roudnice n. L. mohli účastnit prostřednictvím dotazníků na webovém portále města Roudnice. Celkem se šetření zúčastnilo 604 respondentů, kteří bydlí v Roudnici nad Labem.
15. 01. 2014 | V průběhu listopadu 2013 proběhl mezi občany Podřipska průzkum s cílem zmapovat situaci týkající se hazardních her, konkrétně výherních automatů a videoloterijních terminálů, jejichž provoz mají města právo regulovat.
06. 01. 2014 | Dne 2. 1. 2014 byly vyhlášeny tyto dotační programy: Podpora sociálních a neregistrovaných služeb pro rok 2014 a Podpora svépomocných a volnočasových aktivit pro rok 2014. Uzávěrka pro příjem žádostí je 31. 1. 2014.
09. 10. 2013 | Dne 14. 10. 2013 od 13 hodin se koná v Kavárničce seniorů v Řipské ulici společné zasedání komise Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb a Sociální komise. Na programu jednání komisí bude hodnocení žádostí o dotaci z II. kola dotačního programu Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb pro rok 2013 a Podpora svépomocných a volnočasových aktivit pro rok 2013.
aktualita 02. 10. 2013 | Nejvyšší ocenění Charity ČR - Cenu Charity ČR, převzaloz rukou jeho vrcholných představitelů: prezidenta biskupa Pavla Posáda a ředitele Lukáše Curyla, devět charitních pracovníků a dobrovolníků. Mezi nimi i ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem - Ing. Zdenka Pětníková. Slavnostní udílení cen proběhlo minulý týden v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze 1. Foto: Luboš Kotek
25. 09. 2013 | Byty zvláštního určení v domech sociálního bydlení jsou určeny pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením. Jedná se byty v o domě č. p. 1460 v ulici Podluská a v domě č. p. 1457 v ulici Hochmanova (lidově „pečováky“). Rada města Roudnice n. L. schválila 18. 9. 2013 usnesením č. 741/2013 nová pravidla pro přidělení bytů v těchto domech.
23. 09. 2013 | V II. kole byly vyhlášeny programy Podpora svépomocných a volnočasových aktivit pro rok 2013 a Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb pro rok 2013. Žádosti o dotace do obou programů jsou přijímány do 4. 10. 2013. Text výzvy včetně všech povinných příloh je na webu města Roudnice n. L. na adrese http://www.roudnicenl.cz/urad/socialni-odbor-granty-a-dotace. Bližší informace k podávání žádostí a průběhu zpracování žádostí lze získat u vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Moniky Legnerové, e-mail mlegnerova@roudnicenl.cz, tel. 416 850 170 a koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb a projektové manažerky, Mgr. Terezy Silbernaglové, e-mail tsilbernaglova@roudnicenl.cz, tel. 601 569 631.
30. 07. 2013 | Rekonstrukce objektu Jungmannova 670. Projekt s plánovanými výdaji přes 12 milionů Kč je dotovaný z Integrovaného operačního programu 3.1.b. Projekt má za cíl rekonstrukci objektu s následným rozšířením a inovací sociálních služeb v Roudnici n. L.

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook