Platné právní předpisy vydané městem Roudnice nad Labem – obecně závazné vyhlášky (OZV) a nařízení

Do právních předpisů města je možno nahlédnout v úředních hodinách MěÚ Roudnice nad Labem v přízemí, č. dv. 6.

Číslo předpisu Název Soubor
2/1992 OZV Města Roudnice nad Labem č. 2/92 o zřízení městské policie ikona PDF doc, 22.5 kB
6/1996 OZV č. 6/96 o uspořádání území města Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 105.5 kB
1/1997 OZV Města Roudnice nad Labem č. 1/97 o zrušení OZV města Roudnice nad Labem č. 4/1995 o chovu zvířat ikona PDF doc, 22 kB
2/1998 OZV Města Roudnice nad Labem č. 2/98 o zrušení OZV – Dražebního řádu ze dne 24. 3. 1992 a jeho doplňku ze dne 31. 1. 1994 ikona PDF doc, 21.5 kB
3/1998 OZV Města Roudnice nad Labem č. 3/98 o zrušení OZV Města Roudnice nad Labem č. 6/1992 ze dne 9. 7. 1992 o poplatcích za znečišťování ovzduší ikona PDF doc, 21.5 kB
4/1999 OZV č. 4/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 40 kB
3/2001 OZV č. 3/2001 o změně č. 2 závazné části územního plánu sídelního útvaru Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 29 kB
1/2002 OZV č. 1/2002 o změně č. 3 závazné části územního plánu sídelního útvaru Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 30.5 kB
1/2003 OZV č. 1/2003 o osvobození nemovitostí dotčených živelní pohromou od daně z nemovitostí na území města Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 24 kB
1/2004 OZV Města Roudnice nad Labem č. 1/2004 o zrušení OZV č. 4/2001 o veřejném pořádku a čistotě města ikona PDF doc, 21.5 kB
5/2004 OZV Města Roudnice nad Labem č. 5/2004 o vymezení závazné části Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 40.5 kB
9/2004 OZV Města Roudnice nad Labem č. 9/2004 o zrušení OZV Města Roudnice nad Labem č. 2/1995 „O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů“ ikona PDF doc, 22 kB
10/2004 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 10/2004 o zákazu sběru hlemýždě zahradního ikona PDF doc, 71.5 kB
1/2005 OZV č. 1/2005 o zrušení obecně závazných vyhlášek ikona PDF doc, 25 kB
2/2005 Nařízení města č. 2/2005 o zrušení nařízení a obecně závazných vyhlášek ikona PDF doc, 38 kB
4/2005 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 4/2005 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ikona PDF doc, 39.5 kB
7/2005 OZV č. 7/2005 o zrušení obecně závazných vyhlášek ikona PDF doc, 24 kB
1/2006 Nařízení města č. 1/2006 o zrušení nařízení č. 5/2003 ikona PDF doc, 24 kB
2/2006 OZV č. 2/2006, kterou se zrušuje OZV č. 6/2005, kterou se stanoví části společných obvodů základních škol, jejichž zřizovatelem je město Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 23.5 kB
5/2007 OZV č. 5/2007, kterou se mění OZV č. 2/92, o zřízení městské policie ikona PDF pdf, 69.4 kB
3/2009 OZV města Roudnice nad Labem č. 3/2009, kterou se stanovuje povinnost trvalého označení dosud neoznačených psů mikročipy a upravují podrobnosti vedení evidence psů a jejich chovatelů ikona PDF pdf, 67.9 kB
10/2009 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 10/2009 „o odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí“ ikona PDF doc, 211 kB
2/2010 OZV č. 2/2010, kterou se zrušuje OZV č. 6/2007, o podrobnostech stejnokroje strážníků Městské policie v Roudnici nad Labem a jeho nošení ikona PDF pdf, 47.2 kB
3/2010 OZV města Roudnice nad Labem č. 3/2010, kterou se mění OZV č. 3/2009, kterou se stanovuje povinnost trvalého označení dosud neoznačených psů mikročipy a upravují podrobnosti vedení evidence psů a jejich chovatelů ikona PDF pdf, 67.9 kB
1/2011 OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů ikona PDF pdf, 58.5 kB
3/2011 OZV č. 3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity ikona PDF pdf, 272.8 kB
7/2011 Nařízení města č. 7/2011 o zrušení nařízení č. 1/2009 (o zákazu šíření reklamy prostřednictvím hlášení městského rozhlasu) ikona PDF pdf, 60.3 kB
1/2012 OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému ikona PDF pdf, 83.5 kB
2/2013 OZV č. 2/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her ikona PDF pdf, 145.4 kB
1/2014 OZV č. 1/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích ikona PDF pdf, 713.1 kB
2/2014 OZV č. 2/2014 o regulaci hlučných činností ikona PDF pdf, 2.1 MB
3/2014 OZV č. 3/2014 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí ikona PDF pdf, 482.6 kB
4/2014 Nařízení č. 4/2014, kterým se ruší OZV č. 5/1996 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ikona PDF pdf, 74 kB
1/2015 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád ikona PDF pdf, 5.3 MB
2/2015 OZV č. 2/2015, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro jejich volné pobíhání ikona PDF pdf, 3.4 MB
5/2015 Nařízení města č. 5/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ikona PDF pdf, 1.2 MB
6/2015 Nařízení města č. 6/2015 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Roudnice nad Labem ikona PDF pdf, 2.4 MB
7/2015 OZV č. 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ikona PDF pdf, 2.7 MB
1/2016 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 1/2016 o placeném státní na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Roudnice nad Labem ikona PDF pdf, 491.2 kB
3/2016 Vyhláška č. 3/2016 , kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Roudnice nad Labem ikona PDF pdf, 112.7 kB
4/2016 Vyhláška č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Roudnice nad Labem ikona PDF pdf, 221.4 kB
5/2016 Vyhláška č. 5/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. ikona PDF pdf, 573.3 kB
1/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu ikona PDF pdf, 160.1 kB
3/2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem ikona PDF pdf, 1 MB
2/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, požární řád ikona PDF pdf, 493.8 kB

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook