Platné právní předpisy vydané městem Roudnice nad Labem – obecně závazné vyhlášky (OZV) a nařízení

Do právních předpisů města je možno nahlédnout v úředních hodinách MěÚ Roudnice nad Labem v přízemí, č. dv. 6.

Číslo předpisu Název Soubor
2/1992 OZV Města Roudnice nad Labem č. 2/92 o zřízení městské policie ikona PDF doc, 22.5 kB
6/1996 OZV č. 6/96 o uspořádání území města Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 105.5 kB
1/1997 OZV Města Roudnice nad Labem č. 1/97 o zrušení OZV města Roudnice nad Labem č. 4/1995 o chovu zvířat ikona PDF doc, 22 kB
2/1998 OZV Města Roudnice nad Labem č. 2/98 o zrušení OZV – Dražebního řádu ze dne 24. 3. 1992 a jeho doplňku ze dne 31. 1. 1994 ikona PDF doc, 21.5 kB
3/1998 OZV Města Roudnice nad Labem č. 3/98 o zrušení OZV Města Roudnice nad Labem č. 6/1992 ze dne 9. 7. 1992 o poplatcích za znečišťování ovzduší ikona PDF doc, 21.5 kB
4/1999 OZV č. 4/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 40 kB
3/2001 OZV č. 3/2001 o změně č. 2 závazné části územního plánu sídelního útvaru Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 29 kB
1/2002 OZV č. 1/2002 o změně č. 3 závazné části územního plánu sídelního útvaru Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 30.5 kB
1/2003 OZV č. 1/2003 o osvobození nemovitostí dotčených živelní pohromou od daně z nemovitostí na území města Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 24 kB
1/2004 OZV Města Roudnice nad Labem č. 1/2004 o zrušení OZV č. 4/2001 o veřejném pořádku a čistotě města ikona PDF doc, 21.5 kB
5/2004 OZV Města Roudnice nad Labem č. 5/2004 o vymezení závazné části Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 40.5 kB
9/2004 OZV Města Roudnice nad Labem č. 9/2004 o zrušení OZV Města Roudnice nad Labem č. 2/1995 „O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů“ ikona PDF doc, 22 kB
10/2004 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 10/2004 o zákazu sběru hlemýždě zahradního ikona PDF doc, 71.5 kB
1/2005 OZV č. 1/2005 o zrušení obecně závazných vyhlášek ikona PDF doc, 25 kB
2/2005 Nařízení města č. 2/2005 o zrušení nařízení a obecně závazných vyhlášek ikona PDF doc, 38 kB
4/2005 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 4/2005 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ikona PDF doc, 39.5 kB
7/2005 OZV č. 7/2005 o zrušení obecně závazných vyhlášek ikona PDF doc, 24 kB
1/2006 Nařízení města č. 1/2006 o zrušení nařízení č. 5/2003 ikona PDF doc, 24 kB
2/2006 OZV č. 2/2006, kterou se zrušuje OZV č. 6/2005, kterou se stanoví části společných obvodů základních škol, jejichž zřizovatelem je město Roudnice nad Labem ikona PDF doc, 23.5 kB
5/2007 OZV č. 5/2007, kterou se mění OZV č. 2/92, o zřízení městské policie ikona PDF pdf, 69.4 kB
3/2009 OZV města Roudnice nad Labem č. 3/2009, kterou se stanovuje povinnost trvalého označení dosud neoznačených psů mikročipy a upravují podrobnosti vedení evidence psů a jejich chovatelů ikona PDF pdf, 67.9 kB
10/2009 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 10/2009 „o odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí“ ikona PDF doc, 211 kB
2/2010 OZV č. 2/2010, kterou se zrušuje OZV č. 6/2007, o podrobnostech stejnokroje strážníků Městské policie v Roudnici nad Labem a jeho nošení ikona PDF pdf, 47.2 kB
3/2010 OZV města Roudnice nad Labem č. 3/2010, kterou se mění OZV č. 3/2009, kterou se stanovuje povinnost trvalého označení dosud neoznačených psů mikročipy a upravují podrobnosti vedení evidence psů a jejich chovatelů ikona PDF pdf, 67.9 kB
1/2011 OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů ikona PDF pdf, 58.5 kB
3/2011 OZV č. 3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity ikona PDF pdf, 272.8 kB
7/2011 Nařízení města č. 7/2011 o zrušení nařízení č. 1/2009 (o zákazu šíření reklamy prostřednictvím hlášení městského rozhlasu) ikona PDF pdf, 60.3 kB
1/2012 OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému ikona PDF pdf, 83.5 kB
2/2013 OZV č. 2/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her ikona PDF pdf, 145.4 kB
1/2014 OZV č. 1/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích ikona PDF pdf, 713.1 kB
2/2014 OZV č. 2/2014 o regulaci hlučných činností ikona PDF pdf, 2.1 MB
3/2014 OZV č. 3/2014 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí ikona PDF pdf, 482.6 kB
4/2014 Nařízení č. 4/2014, kterým se ruší OZV č. 5/1996 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ikona PDF pdf, 74 kB
1/2015 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád ikona PDF pdf, 5.3 MB
2/2015 OZV č. 2/2015, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro jejich volné pobíhání ikona PDF pdf, 3.4 MB
5/2015 Nařízení města č. 5/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ikona PDF pdf, 1.2 MB
6/2015 Nařízení města č. 6/2015 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Roudnice nad Labem ikona PDF pdf, 2.4 MB
7/2015 OZV č. 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ikona PDF pdf, 2.7 MB
1/2016 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 1/2016 o placeném státní na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Roudnice nad Labem ikona PDF pdf, 491.2 kB
3/2016 Vyhláška č. 3/2016 , kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Roudnice nad Labem ikona PDF pdf, 112.7 kB
4/2016 Vyhláška č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Roudnice nad Labem ikona PDF pdf, 221.4 kB
5/2016 Vyhláška č. 5/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. ikona PDF pdf, 573.3 kB
3/2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem ikona PDF pdf, 1 MB
2/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, požární řád ikona PDF pdf, 493.8 kB
1/2018 1-2018 o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu ikona PDF pdf, 229.1 kB

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook