menu

CZ

EN DE FR

Komise rady města

Rada města zřizuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. o obcích tyto komise.

  Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb

  • Předseda: Vlastimil Čtverák
  • Tajemník: Mgr. Monika Legnerová
  • Mgr. Aleš Gabrysz
  • Bc. Josef Průša
  • Alena Jampílková, DiS.
  • Mgr. Jana Marková
  • Mgr. Adéla Tesařová Kapalová, DiS.
  • Ing. Jan Hrouda
  • Mgr. Lenka Nová

  Komise povodňová:

  • Předseda: Ing. František Padělek
  • Místopředseda: Ing. Richard Červený
  • Tajemník: Ing. Vladimír Drož
  • Roman Josef Příhoda
  • Martin Müller
  • Martin Rosa
  • Ing. Zuzana Kmoníčková
  • Mgr. Monika Legnerová
  • Robert Mann, DiS.
  • Mjr. Mgr. David Punčochář
  • Michal Havlák
  • Ing. Martin Matula

  Komise inventarizační

  • Předseda: Mgr. Jiří Řezníček
  • Tajemník: Renata Pokorná
  • Robert Mann, DiS.
  • Roman Josef Příhoda
  • Ing. Iva Matušková
  • Lenka Vyskočilová

  Komise škodní a likvidační

  • Předseda: Ing. Dana Popelková
  • Tajemník: Renata Pokorná
  • JUDr. Jana Čapková
  • Zdeňka Martincová
  • Libuše Havlíčková
  • Mgr. Jiří Řezníček

  Komise bytová

  • Předseda: Mgr. Jiří Řezníček
  • Tajemník: Martina Kikalová
  • Robert Mann, DiS.
  • Mgr. Martina Schonfeldová
  • Martin Muller
  • Petra Selicharová

  Komise pro Kontrolu projektů a realizací staveb Města Roudnice nad Labem

  • Předseda: Jan Ekrt
  • Tajemník: Václav Živec, DiS.
  • Martin Tošner
  • Vladimír Lahovský
  • Ing. arch. Lucie Kavánová