Komise rady města

Rada města zřizuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. o obcích tyto komise.

Životní prostředí

 • Ing. Šárka Hartychová, předseda
 • DROŽ Vladimír Ing. , tajemník
 • BLAŽOVÁ Kateřina RNDr., člen
 • Vlk Vladimír Ing. , člen
 • FLORIÁNOVÁ Jitka Mgr. , člen
 • BURIAN Jan Ing. , člen
 • Kovačová Lída Mgr. , člen
 • Hrouzek Karel Ing. , člen
 • Horecká Zdena Ing. , člen
 • Chadim Rudolf, člen

Dopravní

 • Ing. Ivo Perna, předseda
 • Michal Havlák, tajemník
 • CHUDOBA Martin Ing. , člen
 • Ing. Richard Červený, člen
 • Tomáš Vávra Ing. , člen
 • MÜLLER Martin, člen
 • Bohuslava Jírovcová, člen
 • Václav Živec, člen
 • Milan Galenta, člen
 • Ing. Josef Filip, člen
 • Jan Ekrt, člen
 • Vlastimil Jurčík, člen
 • Jiří Jonák, člen

Inventarizační

 • Ing. ŘEZNÍČEK Jiří, předseda
 • PROCHÁZKOVÁ Martina, tajemník
 • MANN Robert, člen
 • PŘÍHODA Roman, člen
 • Ing. MATUŠKOVÁ Iva, člen
 • VYSKOČILOVÁ Lenka, člen

Společenská

 • SMOLKOVÁ Věra, předseda
 • SRPOVÁ Ivana, tajemník
 • KROMBHOLZOVÁ Marie Mgr. , člen
 • Havlová Jiřina, člen
 • SUCHÁNKOVÁ Zuzana, člen
 • VANŽUROVÁ Jaroslava Mgr. , člen
 • HANZLÍKOVÁ Jaroslava, člen
 • Dytrychová Marie, člen

Sportovní

 • RUBEŠ Jan, předseda
 • KERDOVÁ Anna Ing. , tajemník
 • HÁJKOVÁ Iveta, člen
 • VLADIMÍR Procházka, DiS., člen
 • HEK Pavel, člen
 • VODOCHODSKÝ Svatopluk, Ing. , člen
 • Mgr. Helena Eichingerová, člen
 • Jaroslav Šíla, člen
 • Ing. Jan Buk, člen

Povodňová

 • URBAN Vladimír, předseda
 • František Padělek Ing. místo, předseda
 • DROŽ Vladimír Ing. , tajemník
 • Mgr. Jiří Řezníček, člen
 • Roman Příhoda, člen
 • MÜLLER Martin, člen
 • Miroslav Waltr, člen
 • KMONÍČKOVÁ Zuzana Ing. , člen
 • Mgr. Monika Legnerová, člen
 • Zdena Horecká, člen
 • Plk.Ing. Bc.Herbert Musche, člen
 • Michal Havlák, člen
 • EGER Pavel Ing. , člen

Státní památkové péče

 • TYL Václav, předseda
 • VINŠOVÁ Ilona, tajemník
 • KMONÍČKOVÁ Zuzana Ing. , člen
 • PÉM Miroslav Mgr. , člen
 • HEJHAL Jan Mgr. , člen
 • BRODSKÝ Jiří Ak. Mal., člen
 • Kiššová Renata, člen
 • ZUBÍK Martin Mgr. , člen
 • Michal Cihla, člen

Kulturní 

 • PhDr. Marie Imbrová – předseda
 • Ing. Anna Kerdová, tajemník
 • Ing. Marie Lutková, člen
 • BcA. Eva Synková Reitererová, člen
 • PhDr. Martin Trefný, Ph.D., člen
 • Danuše Horáková, člen

Pro mezinárodní styky a cestovní ruch 

 • MVDr. Josef Šitanc, předseda
 • Ing. Anna Kerdová, tajemník
 • Iveta Hájková, člen
 • Ing. Petr Kaspar, člen
 • Jaroslav Šíla, člen

Škodní a likvidační

 • Ing. POPELKOVÁ Dana, předseda
 • JUDr. ČAPKOVÁ Jana, předseda
 • PROCHÁZKOVÁ Martina, tajemník
 • MARTINCOVÁ Zdeňka, člen
 • ŘEZNÍČEK Jiří, člen
 • HAVLÍČKOVÁ Libuše, člen

Školská

 • ThDr. Lenka Selčanová, předseda
 • Kerdová Anna, Ing. , tajemník
 • ŠEDIVÝ Ondřej PhDr., člen
 • MIKOLÁŠ David Mgr. , člen
 • ROSENKRANCOVÁ Jitka, člen
 • Zvěřinová Světlana, Ing, člen
 • Mgr. Miroslav Pém, člen

Řídící skupina komunitního plánování soc. služeb

 • Mgr. Adéla Kapalová, DiS., předseda
 • Mgr. Monika Legnerová, tajemník
 • Mgr. Aleš Gasbrysz, člen
 • Mgr. Marika Foltýnová, člen
 • Mgr. Jana Přibíková, člen
 • Mgr. Tomáš Krajník, člen
 • Alena Jamplíková, DiS., člen
 • Lenka Pasečiaková, člen
 • Jiřina Šustrová, člen
 • Vlastimil Čtverák, člen
 • Mgr. Jana Marková, člen

Komise pro architekturu a urbanismus

 • Ing. arch. Jan Drahozal, předseda
 • Ing. Zuzana Kmoníčková, člen
 • Ing. Kamila Kloubská, člen
 • Ing. Josef Klečka, člen
 • MUDr. Daniel Svoboda, člen
 • Mgr. Milan Děžinský, člen
 • Robert Mann, člen

Bytová komise

 • Robert Mann, člen
 • Petra Selicharová, člen
 • Martina Kikalová, člen
 • Mgr. Martina Schönfeldová, člen
 • Martin Müller, člen
 • Mgr. Jiří Řezníček, člen

Komise pro využití pivovaru

 • Ing. Květa Duchoňová, předsedkyně
 • MUDr. Ondřej Krajník, místopředseda
 • ak. malíř Jiří Brodský, člen
 • Ing. Zdenka Horecká, člen
 • Ing. Zuzana Kmoníčková, člen
 • MUDr. Josef Krajník, člen
 • Robert Mann, DiS., člen
 • PhDr. Alena Potůčková, člen
 • Ing. arch. Petr Janoš, člen

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook