menu

CZ

EN DE FR

Komise rady města

Rada města zřizuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. o obcích tyto komise.

Komise pro rozvoj města

 • Organizační struktura: sekce architektury a urbanismu, sekce dopravní, sekce životního prostředí
 • Předseda komise: Jan Ekrt
 • Tajemník komise: Ing. Zuzana Kmoníčková
  • Sekce architektury a urbanismu
   • Předseda sekce: Ing. arch. Jan Drahozal - architektura
   • Tajemník sekce: Ing. Kamila Kloubská - architektura
   • MUDr. Daniel Svoboda - architektura
   • Ing. arch. Josef Filip - architektura
  • Sekce dopravy
   • Předseda sekce: Václav Kejř - doprava
   • Tajemník sekce: Michal Havlák - doprava
   • Vlastimil Jurčík - doprava
   • Robert Mann, DiS – doprava
   • Ing. Martin Chudoba - doprava
   • Ing. Tomáš Vávra - doprava
   • Martin Müller – doprava
   • Bohuslava Jírovcová – doprava
   • Marek Stokláska – doprava
  • Sekce životního prostředí
   • Předseda sekce: RNDr. Kateřina Blažová
   • Tajemník sekce: Ing. Vladimír Drož – životní prostředí
   • Vendula Ekrtová – životní prostředí
   • Milena Nováková – životní prostředí
   • Dana Brunerová – životní prostředí

Komise sportovní a volnočasových aktivit

(sportovní a školská)

 • Předseda: Tomáš Dudek
 • Tajemník: Ing. Anežka Vyšinská
 • Jan Rubeš
 • MUDr. Tomáš Petrák
 • Mgr. Radko Šindrbal
 • PhDr. Ondřej Šedivý
 • Jiří Kekule
 • Iveta Hájková
 • Vladimír Procházka, DiS.
 • Ing. Jan Buk
 • Mgr. Jaroslav Pazourek
 • Mgr. Helena Eichingerová
 • Filip Langweil
 • Tomáš Vecko

Komise kulturní a pro mezinárodní styky a cestovní ruch

 • Předseda: Mgr. Zdenka Vachková
 • Tajemník: Ing. Anna Kerdová
 • MVDr. Josef Šitanc
 • PhDr. Martin Trefný, Ph.D.
 • Mgr. Michaela Šindrbalová
 • Mgr. Beáta Krůpová
 • ThDr. Lenka Selčanová
 • Vlastimil Jurčík
 • Vlastimil Čtverák
 • Mgr. Irma Hejhalová

Komise státní památkové péče

 • Předseda: Václav Tyl
 • Tajemník: Patrik Kunt, DiS.
 • Ing. Zuzana Kmoníčková
 • Ak. mal. Jiří Brodský
 • Renata Kiššová
 • Mgr. Mirka Salavová

Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb

 • Předseda: Vlastimil Čtverák
 • Tajemník: Mgr. Monika Legnerová
 • Mgr. Aleš Gabrysz
 • Bc. Josef Průša
 • Alena Jampílková, DiS.
 • Mgr. Jana Marková
 • Mgr. Adéla Tesařová Kapalová, DiS.
 • Ing. Jan Hrouda
 • Mgr. Lenka Nová

Komise povodňová:

 • Předseda: Ing. František Padělek
 • Místopředseda: Mgr. Jiří Řezníček
 • Tajemník:Ing. Vladimír Drož
 • Roman Josef Příhoda
 • Martin Müller
 • Martin Rosa
 • Ing. Zuzana Kmoníčková
 • Mgr. Monika Legnerová
 • Robert Mann, DiS.
 • Mjr. Mgr. David Punčochář
 • Michal Havlák
 • Ing. Martin Matula

Komise inventarizační

 • Předseda: Mgr. Jiří Řezníček
 • Tajemník: Renata Pokorná
 • Robert Mann, DiS.
 • Roman Josef Příhoda
 • Ing. Iva Matušková
 • Lenka Vyskočilová

Komise škodní a likvidační

 • Předseda: Ing. Dana Popelková
 • Tajemník: Renata Pokorná
 • JUDr. Jana Čapková
 • Zdeňka Martincová
 • Libuše Havlíčková
 • Mgr. Jiří Řezníček

Komise bytová

 • Předseda: Mgr. Jiří Řezníček
 • Tajemník: Martina Kikalová
 • Robert Mann, DiS.
 • Mgr. Martina Schonfeldová
 • Martin Muller
 • Petra Selicharová