menu

CZ

EN DE FR

Formuláře - kompletní přehled

Ekonomický odbor

Oznámení o hromadné platbě - ON-LINE

Sociální odbor - Parkovací průkaz „O7“ pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

Informace pro držitele parkovacího průkazu.

Ekonomický odbor - formuláře rozbalit

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za KO - vlastníci bytu domu stavby určené k individuální rekreaci - GDPR

Soubor DOC 22.85 KB

zobrazit soubor

Oznámení o hromadné platbě - GDPR

Soubor DOC 20.58 KB

zobrazit soubor

Psi - Protokol o odhlášení psa

Soubor DOC 34.50 KB

zobrazit soubor

Psi - Přihláška

Soubor DOC 14.71 KB

zobrazit soubor

Psi - Registrační karta chovatele psa

Soubor DOC 36.00 KB

zobrazit soubor

Psi -Žádost o vrácení přeplatku za psa

Soubor DOC 19.58 KB

zobrazit soubor

Žádost o povolení užívání VP a přiznání k místnímu poplatku za užívání VP - GDPR

Soubor DOC 20.32 KB

zobrazit soubor

Žádost o vrácení přeplatku - kom. odpad - GDPR

Soubor DOC 18.52 KB

zobrazit soubor

Státní památková péče - formuláře rozbalit

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky

Soubor DOC 27.88 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlenému restaurování kulturní památky

Soubor DOC 114.50 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšleným pracím v ochranném pásmu a městské památkové zóně

Soubor DOC 28.29 KB

zobrazit soubor

Oddělení úřad územního plánování - formuláře rozbalit

Návrh na pořízení změny UP

Soubor DOC 30.50 KB

zobrazit soubor

Návrh na pořízení změny UP zkráceným postupem

Soubor DOC 35.00 KB

zobrazit soubor

Žádost o stanovisko orgánu územního plánování

Soubor DOC 15.69 KB

zobrazit soubor

Ochrana přírody a krajiny - fyzické osoby - formuláře rozbalit

001_kaceni drevin rostoucich mimo les § 8 odst.1-FO

Soubor DOC 31.50 KB

zobrazit soubor

002_oznameni o kaceni drevin rostoucich mimo les § 8 odst. 2-FO

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

002_oznameni o kaceni drevin rostoucich mimo les § 8-FO

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

003_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do VKP § 4 odst.2-FO

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

004_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do VKP-zalesneni nad 0,5 ha § 4 odst.3 FO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

005_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do krajinneho razu § 12 odst. 2-FO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

006_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do krajinneho razu (Přírodní park Dolní Poohří) § 12 odst. 2 a 3-FO

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

007_vydani zavaznych stanovisek k zasahum do VKP a KR § 4 odst.2 a § 12 odst.2-FO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

008_vydani zavaznych stanovisek k zasahum do do VKP a KR § 4 odst.2 a § 12 odst.2 a 3 přírodní park Dolni Poohri-FO

Soubor DOC 28.00 KB

zobrazit soubor

009_ stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků § 5b odst.1-FO

Soubor DOC 27.50 KB

zobrazit soubor

010_udeleni vyjimky na rozsireni geograficky nepuvodniho druhu rostliny respektive rozsireni krizence rostliny § 5 odst. 4 a 5-FO

Soubor DOC 28.00 KB

zobrazit soubor

011_stanovisko k dotčení územních systemů ekologické stability-FO

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

Ochrana přírody a krajiny - právnické osoby - formuláře rozbalit

001_kaceni drevin rostoucich mimo les § 8 odst. 1-PO

Soubor DOC 32.00 KB

zobrazit soubor

002_oznameni o kaceni drevin rostoucich mimo les § 8-PO

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

003_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do VKP § 4 odst.2-PO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

004_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do VKP-zalesneni nad 0,5 ha § 4 odst.3 PO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

005_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do krajinneho razu § 12 odst. 2-PO

Soubor DOC 35.50 KB

zobrazit soubor

006_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do krajinneho razu (Přírodní park Dolní Poohří) § 12 odst. 2 a 3-FO (1)

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

007_vydani zavaznych stanovisek k zasahum do VKP a KR § 4 odst.2 a § 12 odst.2-PO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

008_vydani zavaznych stanovisek k zasahum do do VKP a KR § 4 odst.2 a § 12 odst.2 a 3 přírodní park Dolni Poohri-FO (1)

Soubor DOC 28.00 KB

zobrazit soubor

009_stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků § 5b odst.1-PO

Soubor DOC 27.50 KB

zobrazit soubor

010_udeleni vyjimky na rozsireni geograficky nepuvodniho druhu rostliny respektive rozsireni krizence rostliny § 5 odst.4 a 5-PO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

Životní odbor - Ochrana zemědělského půdního fondu - formuláře rozbalit

Náležitosti k žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (pro FO)

Soubor PDF 94.26 KB

zobrazit soubor

Náležitosti k žádosti o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (PO)

Soubor PDF 44.41 KB

zobrazit soubor

Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (pro FO)

Soubor PDF 89.00 KB

zobrazit soubor

Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (pro PO)

Soubor PDF 28.81 KB

zobrazit soubor

Životní odbor - Státní správa lesů - formuláře rozbalit

Přílohy k žádosti o udělení souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa

Soubor PDF 20.01 KB

zobrazit soubor

Přílohy k žádosti o udělení souhlasu k vydání územního rozhodnutí jímž mají být dotčeny pozemky

Soubor PDF 32.72 KB

zobrazit soubor

Žádost o udělení souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa

Soubor PDF 34.64 KB

zobrazit soubor

Žádost o udělení souhlasu k vydání územního rozhodnutí jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa

Soubor PDF 45.33 KB

zobrazit soubor

Životní odbor - Myslivost a rybářství - formuláře rozbalit

Žádost o vydání loveckého lístku

Soubor PDF 99.13 KB

zobrazit soubor

Životní odbor - Odpadové hospodářství - formuláře rozbalit

Žádost o závazné stanovisko

Soubor DOC 30.95 KB

zobrazit soubor

Životní odbor - Veřejná zeleň, odpady (samospráva) - formuláře rozbalit

Žádost o kácení, prořez stromů, keřů na pozemcích města Roudnice nad Labem

Soubor DOC 25.00 KB

zobrazit soubor

žádost o nádobu na odpad

Soubor DOC 21.45 KB

zobrazit soubor

Sociální odbor - Svěření do péče - formuláře rozbalit

Dotazník pro zájemce o NRP

Soubor DOC 73.50 KB

zobrazit soubor

Vyjádření pro lékaře - zdravotní stav - žadatelé

Soubor DOC 13.74 KB

zobrazit soubor

Žádost o zařazení NRP

Soubor PDF 717.34 KB

zobrazit soubor

Sociální odbor - Péče o seniory - formuláře rozbalit

Pravidla pro přidělení bytu v domě sociálního bydlení

Soubor DOC 12.16 KB

zobrazit soubor

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o byt v domě sociálního bydlení

Soubor DOC 23.50 KB

zobrazit soubor

Žádost o přidělení bezbariérového bytu

Soubor DOC 52.50 KB

zobrazit soubor

Žádost o přidělení bytu v domě sociálního bydlení

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

Sociální odbor - Parkovací průkaz „O7“ pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P - formuláře rozbalit

Informace pro žadatele

Soubor DOC 20.55 KB

zobrazit soubor

Stavební úřad - územní řízení - formuláře rozbalit

oznámení záměru

Soubor DOC 18.46 KB

zobrazit soubor

společné oznámení záměru

Soubor DOC 23.30 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4)

Soubor DOC 32.95 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5)

Soubor DOC 32.73 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Soubor DOC 24.21 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Soubor DOC 25.10 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.DOCX

Soubor DOC 194.63 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání společného povolení

Soubor DOC 29.62 KB

zobrazit soubor