Formuláře - kompletní přehled

Ekonomický odbor

Oznámení o hromadné platbě - ON-LINE

Sociální odbor - Parkovací průkaz „O7“ pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

Informace pro držitele parkovacího průkazu.

Ekonomický odbor - formuláře rozbalit

Žádost o vrácení přeplatku - kom. odpad - GDPR

Soubor DOC 18.52 KB

zobrazit soubor

Žádost o povolení užívání VP a přiznání k místnímu poplatku za užívání VP - GDPR

Soubor DOC 20.32 KB

zobrazit soubor

Psi -Žádost o vrácení přeplatku za psa

Soubor DOC 19.58 KB

zobrazit soubor

Psi - Registrační karta chovatele psa

Soubor DOC 36.00 KB

zobrazit soubor

Psi - Protokol o odhlášení psa

Soubor DOC 34.50 KB

zobrazit soubor

Psi - Přihláška

Soubor DOC 14.71 KB

zobrazit soubor

Oznámení o hromadné platbě - GDPR

Soubor DOC 20.58 KB

zobrazit soubor

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za KO - vlastníci bytu domu stavby určené k individuální rekreaci - GDPR

Soubor DOC 22.85 KB

zobrazit soubor

Státní památková péče - formuláře rozbalit

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšleným pracím v ochranném pásmu a městské památkové zóně

Soubor DOC 28.29 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlenému restaurování kulturní památky

Soubor DOC 114.50 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky

Soubor DOC 27.88 KB

zobrazit soubor

Oddělení úřad územního plánování - formuláře rozbalit

Žádost o stanovisko orgánu územního plánování

Soubor DOC 15.69 KB

zobrazit soubor

Návrh na pořízení změny UP zkráceným postupem

Soubor DOC 35.00 KB

zobrazit soubor

Návrh na pořízení změny UP

Soubor DOC 30.50 KB

zobrazit soubor

Ochrana přírody a krajiny - fyzické osoby - formuláře rozbalit

010_udeleni vyjimky na rozsireni geograficky nepuvodniho druhu rostliny respektive rozsireni krizence rostliny § 5 odst. 4 a 5-FO

Soubor DOC 28.00 KB

zobrazit soubor

011_stanovisko k dotčení územních systemů ekologické stability-FO

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

009_ stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků § 5b odst.1-FO

Soubor DOC 27.50 KB

zobrazit soubor

008_vydani zavaznych stanovisek k zasahum do do VKP a KR § 4 odst.2 a § 12 odst.2 a 3 přírodní park Dolni Poohri-FO

Soubor DOC 28.00 KB

zobrazit soubor

007_vydani zavaznych stanovisek k zasahum do VKP a KR § 4 odst.2 a § 12 odst.2-FO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

006_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do krajinneho razu (Přírodní park Dolní Poohří) § 12 odst. 2 a 3-FO

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

005_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do krajinneho razu § 12 odst. 2-FO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

004_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do VKP-zalesneni nad 0,5 ha § 4 odst.3 FO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

002_oznameni o kaceni drevin rostoucich mimo les § 8 odst. 2-FO

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

003_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do VKP § 4 odst.2-FO

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

002_oznameni o kaceni drevin rostoucich mimo les § 8-FO

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

001_kaceni drevin rostoucich mimo les § 8 odst.1-FO

Soubor DOC 31.50 KB

zobrazit soubor

Ochrana přírody a krajiny - právnické osoby - formuláře rozbalit

010_udeleni vyjimky na rozsireni geograficky nepuvodniho druhu rostliny respektive rozsireni krizence rostliny § 5 odst.4 a 5-PO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

009_stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků § 5b odst.1-PO

Soubor DOC 27.50 KB

zobrazit soubor

008_vydani zavaznych stanovisek k zasahum do do VKP a KR § 4 odst.2 a § 12 odst.2 a 3 přírodní park Dolni Poohri-FO (1)

Soubor DOC 28.00 KB

zobrazit soubor

007_vydani zavaznych stanovisek k zasahum do VKP a KR § 4 odst.2 a § 12 odst.2-PO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

006_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do krajinneho razu (Přírodní park Dolní Poohří) § 12 odst. 2 a 3-FO (1)

Soubor DOC 29.00 KB

zobrazit soubor

005_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do krajinneho razu § 12 odst. 2-PO

Soubor DOC 35.50 KB

zobrazit soubor

004_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do VKP-zalesneni nad 0,5 ha § 4 odst.3 PO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

003_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do VKP § 4 odst.2-PO

Soubor DOC 28.50 KB

zobrazit soubor

002_oznameni o kaceni drevin rostoucich mimo les § 8-PO

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

001_kaceni drevin rostoucich mimo les § 8 odst. 1-PO

Soubor DOC 32.00 KB

zobrazit soubor

Životní odbor - Ochrana zemědělského půdního fondu - formuláře rozbalit

Náležitosti k žádosti o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (PO)

Soubor PDF 44.41 KB

zobrazit soubor

Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (pro PO)

Soubor PDF 28.81 KB

zobrazit soubor

Náležitosti k žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (pro FO)

Soubor PDF 94.26 KB

zobrazit soubor

Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (pro FO)

Soubor PDF 89.00 KB

zobrazit soubor

Životní odbor - Státní správa lesů - formuláře rozbalit

Přílohy k žádosti o udělení souhlasu k vydání územního rozhodnutí jímž mají být dotčeny pozemky

Soubor PDF 32.72 KB

zobrazit soubor

Žádost o udělení souhlasu k vydání územního rozhodnutí jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa

Soubor PDF 45.33 KB

zobrazit soubor

Přílohy k žádosti o udělení souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa

Soubor PDF 20.01 KB

zobrazit soubor

Žádost o udělení souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa

Soubor PDF 34.64 KB

zobrazit soubor

Životní odbor - Myslivost a rybářství - formuláře rozbalit

Žádost o vydání loveckého lístku

Soubor PDF 99.13 KB

zobrazit soubor

Životní odbor - Odpadové hospodářství - formuláře rozbalit

Žádost o závazné stanovisko

Soubor DOC 30.95 KB

zobrazit soubor

Životní odbor - Veřejná zeleň, odpady (samospráva) - formuláře rozbalit

Žádost o kácení, prořez stromů, keřů na pozemcích města Roudnice nad Labem

Soubor DOC 25.00 KB

zobrazit soubor

žádost o nádobu na odpad

Soubor DOC 21.45 KB

zobrazit soubor

Sociální odbor - Svěření do péče - formuláře rozbalit

Žádost o zařazení NRP

Soubor PDF 717.34 KB

zobrazit soubor

Dotazník pro zájemce o NRP

Soubor DOC 73.50 KB

zobrazit soubor

Vyjádření pro lékaře - zdravotní stav - žadatelé

Soubor DOC 13.74 KB

zobrazit soubor

Sociální odbor - Péče o seniory - formuláře rozbalit

Žádost o přidělení bezbariérového bytu

Soubor DOC 52.50 KB

zobrazit soubor

Žádost o přidělení bytu v domě sociálního bydlení

Soubor DOC 30.00 KB

zobrazit soubor

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o byt v domě sociálního bydlení

Soubor DOC 23.50 KB

zobrazit soubor

Pravidla pro přidělení bytu v domě sociálního bydlení

Soubor DOC 12.16 KB

zobrazit soubor

Sociální odbor - Parkovací průkaz „O7“ pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P - formuláře rozbalit

Informace pro žadatele

Soubor DOC 20.55 KB

zobrazit soubor

Stavební úřad - územní řízení - formuláře rozbalit

žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.DOCX

Soubor DOC 194.63 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání společného povolení

Soubor DOC 29.62 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Soubor DOC 25.10 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Soubor DOC 24.21 KB

zobrazit soubor

společné oznámení záměru

Soubor DOC 23.30 KB

zobrazit soubor

oznámení záměru

Soubor DOC 18.46 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5)

Soubor DOC 32.73 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4)

Soubor DOC 32.95 KB

zobrazit soubor