Dotazy veřejnosti

Dotazy a podněty veřejnosti.

Dotazy občanů

K pokládání obecných dotazů prosím využívejte emailovou adresu tisk@roudnicenl.cz nebo tento formulář:

Vaše jméno:

Emailová adresa:

Zpráva:

Kolik je třikrát tři (číslice):

POZNÁMKA: Pro odeslání dotazu je nezbytné zadat minimálně Vaše jméno a zprávu.

 


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud žádáte o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., můžete jí zaslat písemně na adresu úřadu, nebo prostřednictvím emailové adresy mesto@roudnicenl.cz. Pro korespondenci opatřenou elektronickým podpisem využívejte prosím emailu epodatelna@roudnicenl.cz

Žádost musí obsahovat následující údaje: identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, příp. adresa e-mailu), charakteristika požadované informace, způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí)


Odpovědi občanům podle zákona č. 106/1999 Sb.

Náklady povinného subjektu na vydání informace
 
1.   Povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu vynaložených nákladů na vydání informace ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
 
2. Úhrada se stanovuje následovně:
 
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je požadována úhrada nákladů ve výši 79,- Kč za každou další započatou půlhodinu práce související s takovým mimořádně  rozsáhlým vyhledáním informace.
 
Náklady na pořízení kopií:
kopie jednostranného formátu A4         2,- Kč
kopie oboustranného formátu A4          3,- Kč
kopie jednostranného formátu A3         4,- Kč
kopie oboustranného formátu A3          6,- Kč
skenování jednostranného formátu A3, A4        0,20 Kč
 
Za poskytnutí informací na CD bude účtováno 15,- Kč.
 
Náklady na odeslání informací žadateli:
poštovné je stanoveno dle sazebníku České pošty.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook