Aktuální informace k epidemii Covid-19

Aktuální informace k epidemii Covid-19

Přehled situace v ČR: COVID-19

Všechna aktuálně platná omezení naleznete na vládním COVID PORTÁLU.

Podrobnosti o Protiepidemickém systému (tzv. PES) jsou uvedeny zde.

Očkovací centra a testovací místa na COVID-19 (kr-ustecky.cz)

Aktualizováno 13. 4. 2021, 23:00:

V noci z 11. na 12. dubna v ČR skončil nouzový stav. Nově tedy platí:

 • Lidé se mohou volně pohybovat. Skončil zákaz překročení hranic okresu i zákaz nočního vycházení.
 • Shromažďovat se stále mohou jen dva lidé.
 • Do škol a školek se vracejí první žáci.
 • Stále smějí být otevřené jen vybrané obchody, jejich počet se ale zvýšil. Zavřít musejí nejpozději ve 22.00.
 • Otevřít smějí zoologické a botanické zahrady nebo knihovny, k provozu se vrací farmářské trhy.
 • Pro svatby / uzavírání registrovaného partnerství a pohřby platí omezení na 15 osob.
 • Na bohoslužby může přijít počet osob odpovídající maximálně 10 % kapacity míst k sezení.

 

ROUŠKY

 • Od 1. března je nutné mít v prodejnách a provozovnách služeb, v prostředcích veřejné dopravy (a na zastávkách, nádražích či nástupištích), v autě, pokud spolu necestují jen členové jedné domácnosti, a ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (nemocnice, domovy pro seniory apod.) respirátor bez výdechového ventilu (například FFP2 nebo KN95).Tato povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, v jejich případě stačí chirurgická rouška.
 • Povinnost nosit ochranu nosu a úst ve formě chirurgické roušky nebo respirátoru se vztahuje na všechny další vnitřní prostory (vyjma bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj) a na zastavěná území (vesnice, města). Od 1. 3. už neplatí pravidlo, že v zastavěném území není nutné mít roušku, je-li zachován 2metrový rozestup mezi osobami, které spolu nesdílí domácnost. Jinými slovy na ulici je třeba mít roušku neustále. Lidé mají povinnost nosit chirurgickou roušku (splňující normu ČSN EN 14683+AC; nestačí již obyčejná látková). Mimo zastavěné území obce ji postačí mít nasazenou, pokud není mezi lidmi (nesdílejícími společnou domácnost) dodržen rozestup 2 metry.
 • Chirurgickou roušku musejí mít i žáci a studenti ve školách, pokud nejde o vzdělávací aktivitu, která to z povahy věci neumožňuje (tělocvik, hra na dechový hudební nástroj, zpěv apod.).
 • Výjimku mají podle opatření ministerstva zdravotnictví např. děti do dvou let, děti a pedagogové v MŠ, moderátoři, redaktoři apod.

 

ŠKOLSTVÍ

 • Od pondělí 12. dubna se budou moci vrátit k běžné předškolní a školní docházce děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, děti v přípravných třídách, žáci na 1. stupni základních škol a žáci v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá. Školy s nejvýše 75 žáky na 1. stupni, které mají pro 1. stupeň samostatnou budovu včetně školní jídelny, budou moci fungovat normálně, v ostatních případech bude zavedeno týdenní střídání tříd, takže do školy půjde vždy jen polovina tříd.
 • Povoleny budou i skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině.
 • Budou se moci konat individuální konzultace a individuální prezenční výuka na základních uměleckých školách, ve střediscích volného času nebo na jazykových školách.
 • Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce bude absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školského zařízení. Testovat se budou muset i zaměstnanci školských zařízení – ti, kteří přicházejí do styku s dětmi rovněž dvakrát týdně, ostatní jen jednou. Negativním testem na covid-19 se budou muset podle dalšího opatření prokázat i děti, které půjdou na přijímací či talentové zkoušky. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali covid-19 v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.
 • Druhou podmínkou pro účast na školní docházce bude absence příznaků nemoci covid-19.
 • S částečným obnovením výuky již nebudou muset fungovat školy pro děti rodičů z důležitých profesí. O ty se postarají jejich kmenové školky a školy. Budou tedy docházet do své školy (denně, ne rotačně) a bude jim tam poskytována nezbytná péče (například možnost být v družině a tam absolvovat distanční výuku).
 • Žáci a studenti ve školách musejí mít nasazenou minimálně chirurgickou roušku, pokud nejde o vzdělávací aktivitu, která to z povahy věci neumožňuje (tělocvik, hra na dechový hudební nástroj, zpěv apod.).
 • Ubytovací zařízení (koleje, internáty) smějí používat studenti, kteří nemají bydliště na území ČR nebo mají podle aktuálního nařízení povolenou osobní účast na výuce.
 
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • Od 30. ledna se obnovuje plošný zákaz návštěv v nemocnicích u akutních pacientů. Výjimku tvoří 3. osoba u porodu, návštěvy nezletilých pacientů nebo pacientů v terminálním stadiu. Více zde.
 • U návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva podstoupit přinejmenším antigenní test (nebo musí prokázat, že onemocnění covid-19 prodělala v uplynulých 90 dnech) a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor (celé opatření najdete zde). 
 • Od 22. prosince je umožněno vycházení klientů v sociálních službách. Po návratu bude uživatel umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Více zde.

SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS

 • Od 12. dubna se veřejnosti otevírají zoologické a botanické zahrady. Lidé ale nebudou moci do vnitřních pavilonů a najednou bude možné do areálu vpustit jen 20 % kapacity.
 • Otevřít mohou také knihovny.
 • Venkovní sportoviště můžou využívat skupiny po dvou lidech, na sportovišti jich může být těchto dvojic až šest, pokud jsou mezi skupinami dodrženy rozestupy alespoň 10 metrů.
 • Na sportující osoby se při cvičení/tréninku podle bodu 3w) opatření ministerstva zdravotnictví vztahuje výjimka a nemusejí mít při výkonu roušku.
 • Výkladová stanoviska k opatřením v oblasti sportu najdete na stránkách Národní sportovní agentury.
 • Zakázány jsou spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaného partnerství a pohřby, kde může být 15 osob. 
 • Kulturní akce (koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a další umělecká představení včetně cirkusů a varieté) se mohou odehrávat, ale bez přítomnosti diváků. V praxi to znamená, že je umělci mohou nahrávat nebo streamovat. 
 • Uzavřeny zůstávají bazény, wellness, muzea, galerie, hrady, zámky, stále se nesmějí poskytovat ubytovací služby v rámci rekreace. 
 • Od 30. ledna smí být v provozu jen lanovky a vleky, které slouží záchranářům, pro účely zásobování nebo jsou provozovány v režimu veřejné služby. Zda konkrétní vlek/lanovka funguje, si ověřte předem.

Celé znění opatření

OBCHODY A SLUŽBY

 • V provozu můžou zůstat jen omezené typy prodejen a služeb, vedle dosud fungujících (potraviny, drogerie, lékárny, autoservisy, servisy výpočetní techniky, květinářství, taxi služby, pohřební služby, zahrádkářské potřeby, domácí potřeby a železářství, prodejny krmiv pro zvířata, optiky, trafiky) to od 12. dubna budou dále papírnictví, prodejny dětské obuvi a dětského textilu nebo čistírny a prádelny. Veškeré výjimky vymezuje vládní opatření. Sortiment nad rámec těchto výjimek nesmí být prodáván ani v supermarketech.
 • Od 12. dubna se otevírají knihovny.
 • Restaurace, kavárny apod. mohou dál fungovat jen přes okénko.
 • Většina obchodů a služeb musí mít zavřeno mezi 22.00 a 5.59, výjimkou jsou například čerpací stanice nebo lékárny.

Celé znění opatření

 
OBCHODNÍ CENTRA
 • Otevřeno mohou mít prodejny a služby odpovídající vládnímu nařízení pro maloobchod a služby.
 • Stravovací služby mohou fungovat pouze k vyzvednutí jídla pro rozvážkové služby.
 • Obchodní centra nesmějí na své ploše poskytovat wi-fi připojení.
 • Zamezí shlukování osob, zvláště na místech, která jsou k tomu určená (odpočinkové zóny, židle, křesla…).
 
TRHY
 
 • Od 12. dubna se obnovuje možnost farmářských trhů. Prodávat se může jen ovoce a zelenina, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu.
 
CESTOVÁNÍ
  • Pravidla pro cizince (nerezidenty) a další informace najdete na webu Ministerstva vnitra.
  • Tabulku s barevným rozlišením zemí najdete na webu Ministerstva zdravotnictví (aktualizována je jednou týdně).
  • Pokud musíte svůj vstup do ČR hlásit, vyplňte formulář na www.prijezdovyformular.cz.
  • Od 1. března 2021 skončila povinnost zasílat výsledky RT-PCR testu místně příslušným krajským hygienickým stanicím.
  • Cizincům vláda zakázala do ČR přicestovat za účelem turismu. Mohou sem přijet pouze za účely popsanými v bodu II tohoto opatření (například za prací nebo kvůli péči o osobu blízkou).
  • Máte-li dotazy k překračování hranic do ČR a svým povinnostem, můžete je směřovat na krajskou hygienickou stanici nebo využít cestovatelských linek Ministerstva vnitra (974 801 801 nebo cestovani.covid19@mvcr.cz).
 • Podmínky vstupu do jednotlivých zemí najdete na Mapě cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí. V seznamu jsou uvedeny i země, do nichž vláda svým občanům zakázala vstup.

Další užitečné odkazy:


Doporučení pro občany

 • Vyhněte se kontaktům s lidmi, které nejsou nezbytné.
 • Přednostně využívejte individuální dopravu.
 • Ve veřejném prostoru si zakrývejte nos a ústa. Pokud nemáte roušku, postačí šátek nebo šála. Videonávod na výrobu roušky naleznete např. zde, jako materiál použijte 100% bavlnu. Nezapomeňte roušku denně vyprat na 90 nebo vyvařit.
 • Dbejte zvýšené hygieny, zejména rukou.
 • Pokud trpíte respiračním onemocněním, při kýchání a kašlání užívejte nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (Kapénky se pak mohou přenést dál.)
 • Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice.

Lidé s příznaky onemocnění

!!! Pokud si nejste jistí svým zdravotním stavem a jak se chovat, kontaktujte o radu svého praktického lékaře. 

 • Odpovědi na dotazy a poradenství k této nákaze poskytuje všech sedm zdravotních pojišťoven na svých informačních linkách.
 • Na tomto webu naleznete informace, jak se chovat v domácí karanténě.

Další zásady shrnují tyto letáky:


Senioři

 • Doporučujeme seniorům a lidem se zdravotními potížemi, aby se vyhýbali místům s větší koncentrací lidí. Typicky se jedná o obchody s potravinami. Pokud tedy potřebujete obstarat nákup, zavolejte svým rodinným příslušníkům nebo známým a nechte si ho přinést.
Informační linky pro seniory v souvislosti s aktuální situací kolem COVID 19:
 • LINKA PRO SENIORY: 702 202 834
  Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor sociálních věcí, Mgr. Jana Marková
  v pracovní době Městského úřadu
 •  KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY: 475 657 691
  Ústecký kraj
  denně 8:00 – 18:00 hodin
 • CENTRÁLNÍ INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU:  1221
  v pracovních dnech 8.00-19.00 hodin, o víkendu 9.00-16.30 hodin
 • KORONAVIRUS INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE Ústí n. L.: 704 829 502  
  pracovních dnech 7:00 – 17:00 hodin
 • PODŘIPSKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU Roudnice n. L.:  416 858 111
 • SENIOR TELEFON (Život 90): 800 157 157
  nonstop, ZDARMA
 • LINKA SENIORŮ (Elpida): 800 200 007
  denně 8-20 hodin, ZDARMA
 • NONSTOP LINKA POMOCI (Spirála): 475 603 390
  nonstop, cena běžného hovoru v telekomunikační síti na pevnou linku
 • Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030
  nonstop, ZDARMA
 • Poradna pro pečující – pečuj doma: 604 283 571
  ČCE Diakonie – Michaela Lengálová


Koronavirus - infolinka Krajské hygienické stanice

 • +420 736 233 176, +420 704 829 502, +420 703 365 986

Důležité odkazy:

Video