Aktuální informace k epidemii Covid-19

Aktuální informace k epidemii Covid-19

Přehled situace v ČR: COVID-19

Všechna aktuálně platná omezení naleznete na vládním COVID PORTÁLU.

Podrobnosti o Protiepidemickém systému (tzv. PES) jsou uvedeny zde.

Očkovací centra a testovací místa na COVID-19 (kr-ustecky.cz)

Aktualizováno 10. 5. 2021, 12:00:

 • Do škol v celé republice se vrátí v rotační výuce žáci 2. stupně základních škol. Více v sekci Školství.
 • Přestává platit seznam výjimek pro maloobchod, otevřeny tedy mohou být všechny obchody.
 • Otevřít mohou galerie, muzea, hrady, zámky a obdobné objekty za podmínky, že neprobíhají skupinové prohlídky a že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti. Za stejných podmínek se mohou konat i veletrhy.
 • V zastavěném území obce nemusí mít člověk roušku, pokud je od ostatních lidí (kteří nejsou členy jeho domácnosti) vzdálen více než 2 metry.
 • Pro svatby / uzavírání registrovaného partnerství a pohřby platí omezení na 30 osob.

Stále platí:

 • Lidé se mohou volně pohybovat. Skončil zákaz překročení hranic okresu i zákaz nočního vycházení.
 • Shromažďovat se stále mohou jen dva lidé.
 • Bohoslužby již nejsou omezeny co do kapacity míst k sezení a zrušen byl i zákaz hromadného zpěvu. Nadále bude počet účastníků bohoslužeb omezen pouze nutností dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma příslušníků jedné domácnosti).
 • Obchody musejí zavřít nejpozději ve 22.00.

 

ROUŠKY

 • Od 1. března je nutné mít v prodejnách a provozovnách služeb, v prostředcích veřejné dopravy (a na zastávkách, nádražích či nástupištích), v autě, pokud spolu necestují jen členové jedné domácnosti, a ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (nemocnice, domovy pro seniory apod.) respirátor bez výdechového ventilu (například FFP2 nebo KN95).Tato povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, v jejich případě stačí chirurgická rouška.
 • ·Povinnost nosit ochranu nosu a úst ve formě chirurgické roušky nebo respirátoru se vztahuje na všechny další vnitřní prostory (vyjma bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj). Nově od 10. května není povinné nosit ochranu venku tam, kde je možné dodržet dvoumetrový odstup od osob, které nejsou členy téže domácnosti. Lidé mají povinnost nosit chirurgickou roušku (splňující normu ČSN EN 14683+AC; nestačí již obyčejná látková).
 • Chirurgickou roušku musejí mít i žáci a studenti ve školách, pokud nejde o vzdělávací aktivitu, která to z povahy věci neumožňuje (tělocvik, hra na dechový hudební nástroj, zpěv apod.).
 • Výjimku mají podle opatření ministerstva zdravotnictví např. děti do dvou let, děti a pedagogové v MŠ, moderátoři, redaktoři apod.

 

ŠKOLSTVÍ

 • Od 10. května se do škol v celé republice vrátí v rotační výuce žáci 2. stupně základních škol, nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a obnovena bude i klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol.
 • Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce je absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to jedenkrát týdně (v případě žáků 2. stupně dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školského zařízení). Testovat se budou muset i zaměstnanci školských zařízení. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali covid-19 v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.
 • Druhou podmínkou pro účast na školní docházce bude absence příznaků nemoci covid-19.
 • S částečným obnovením výuky již nebudou muset fungovat školy pro děti rodičů z důležitých profesí. O ty se postarají jejich kmenové školky a školy. Budou tedy docházet do své školy (denně, ne rotačně) a bude jim tam poskytována nezbytná péče (například možnost být v družině a tam absolvovat distanční výuku).
 • Žáci a studenti ve školách musejí mít nasazenou minimálně chirurgickou roušku, pokud nejde o vzdělávací aktivitu, která to z povahy věci neumožňuje (tělocvik, hra na dechový hudební nástroj, zpěv apod.).
 • Ubytovací zařízení (koleje, internáty) smějí používat studenti, kteří nemají bydliště na území ČR nebo mají podle aktuálního nařízení povolenou osobní účast na výuce.
 
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • Od 30. ledna se obnovuje plošný zákaz návštěv v nemocnicích u akutních pacientů. Výjimku tvoří 3. osoba u porodu, návštěvy nezletilých pacientů nebo pacientů v terminálním stadiu. Více zde.
 • U návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva podstoupit přinejmenším antigenní test (nebo musí prokázat, že onemocnění covid-19 prodělala v uplynulých 90 dnech) a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor (celé opatření najdete zde). 
 • Od 22. prosince je umožněno vycházení klientů v sociálních službách. Po návratu bude uživatel umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Více zde.

SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS

 • Od 10. května mohou otevřít galerie, muzea, hrady, zámky a obdobné objekty za podmínky, že neprobíhají skupinové prohlídky a že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti. Za stejných podmínek se mohou konat i veletrhy.
 • Od 12. dubna se veřejnosti otevírají zoologické a botanické zahrady. Lidé ale nebudou moci do vnitřních pavilonů a najednou bude možné do areálu vpustit jen 20 % kapacity.
 • Otevřít mohou také knihovny.
 • Venkovní sportoviště můžou využívat skupiny po dvou lidech, na sportovišti jich může být těchto dvojic až šest, pokud jsou mezi skupinami dodrženy rozestupy alespoň 10 metrů.
 • Na sportující osoby se při cvičení/tréninku podle bodu 3w) opatření ministerstva zdravotnictví vztahuje výjimka a nemusejí mít při výkonu roušku.
 • Výkladová stanoviska k opatřením v oblasti sportu najdete na stránkách Národní sportovní agentury.
 • Zakázány jsou spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaného partnerství a pohřby, kde může být 15 osob. 
 • Kulturní akce (koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a další umělecká představení včetně cirkusů a varieté) se mohou odehrávat, ale bez přítomnosti diváků. V praxi to znamená, že je umělci mohou nahrávat nebo streamovat. 
 • Uzavřeny zůstávají bazény, wellness, muzea, galerie, hrady, zámky, stále se nesmějí poskytovat ubytovací služby v rámci rekreace. 
 • Od 30. ledna smí být v provozu jen lanovky a vleky, které slouží záchranářům, pro účely zásobování nebo jsou provozovány v režimu veřejné služby. Zda konkrétní vlek/lanovka funguje, si ověřte předem.

Celé znění opatření

OBCHODY A SLUŽBY

 • Od pondělí 10. května končí dosavadní systém výjimek povolujících nejdůležitější segmenty maloobchodu. Otevřít mohou všichni maloobchodní prodejci, skončí i omezení sortimentu pro trhy a tržnice.
 • Bez zákazníků se budou muset i nadále obejít restaurace, až na výjimky hotely a další ubytovací zařízení, kongresy, herny a kasina, vnitřní sportoviště s výjimkami pro organizovaný sport, vnitřní bazény a wellness a další epidemiologicky velmi rizikové provozy.
 • Restaurace, kavárny apod. mohou dál fungovat jen přes okénko.
 • Většina obchodů a služeb musí mít zavřeno mezi 22.00 a 5.59, výjimkou jsou například čerpací stanice nebo lékárny.
 • Od 3. května mohou fungovat některé služby (péče o tělo: kadeřnictví, manikúra, pedikúra, masáže, kosmetika; péče o zvířata), a to za splnění podmínek:
 1. službu poskytuje jeden člověk jednomu zákazníkovi,
 2. zákazník má negativní test na koronavirus (test z certifikovaného zdravotnického odběru; potvrzení ze zaměstnání nebo ze školy o absolvovaném testu s negativním výsledkem; rychlotest provedený přímo v provozovně pod dozorem personálu).

Další podmínky stanovuje opatření Ministerstva zdravotnictví.

 • Od 10. května mohou otevřít galerie, muzea, hrady, zámky a obdobné objekty za podmínky, že neprobíhají skupinové prohlídky a že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti. Za stejných podmínek se mohou konat i veletrhy.
 • Od 12. dubna jsou otevřené knihovny.

Celé znění opatření

 
OBCHODNÍ CENTRA
 • Otevřeno mohou mít prodejny a služby odpovídající vládnímu nařízení pro maloobchod a služby.
 • Stravovací služby mohou fungovat pouze k vyzvednutí jídla pro rozvážkové služby.
 • Obchodní centra nesmějí na své ploše poskytovat wi-fi připojení.
 • Zamezí shlukování osob, zvláště na místech, která jsou k tomu určená (odpočinkové zóny, židle, křesla…).
 
TRHY
 
 • Od 12. dubna se obnovuje možnost farmářských trhů. Prodávat se může jen ovoce a zelenina, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu.
 
CESTOVÁNÍ
  • Pravidla pro cizince (nerezidenty) a další informace najdete na webu Ministerstva vnitra.
  • Tabulku s barevným rozlišením zemí najdete na webu Ministerstva zdravotnictví (aktualizována je jednou týdně).
  • Pokud musíte svůj vstup do ČR hlásit, vyplňte formulář na www.prijezdovyformular.cz.
  • Od 1. března 2021 skončila povinnost zasílat výsledky RT-PCR testu místně příslušným krajským hygienickým stanicím.
  • Cizincům vláda zakázala do ČR přicestovat za účelem turismu. Mohou sem přijet pouze za účely popsanými v bodu II tohoto opatření (například za prací nebo kvůli péči o osobu blízkou).
  • Máte-li dotazy k překračování hranic do ČR a svým povinnostem, můžete je směřovat na krajskou hygienickou stanici nebo využít cestovatelských linek Ministerstva vnitra (974 801 801 nebo cestovani.covid19@mvcr.cz).
 • Podmínky vstupu do jednotlivých zemí najdete na Mapě cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí. V seznamu jsou uvedeny i země, do nichž vláda svým občanům zakázala vstup.

Další užitečné odkazy:


Doporučení pro občany

 • Vyhněte se kontaktům s lidmi, které nejsou nezbytné.
 • Přednostně využívejte individuální dopravu.
 • Ve veřejném prostoru si zakrývejte nos a ústa. Pokud nemáte roušku, postačí šátek nebo šála. Videonávod na výrobu roušky naleznete např. zde, jako materiál použijte 100% bavlnu. Nezapomeňte roušku denně vyprat na 90 nebo vyvařit.
 • Dbejte zvýšené hygieny, zejména rukou.
 • Pokud trpíte respiračním onemocněním, při kýchání a kašlání užívejte nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (Kapénky se pak mohou přenést dál.)
 • Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice.

Lidé s příznaky onemocnění

!!! Pokud si nejste jistí svým zdravotním stavem a jak se chovat, kontaktujte o radu svého praktického lékaře. 

 • Odpovědi na dotazy a poradenství k této nákaze poskytuje všech sedm zdravotních pojišťoven na svých informačních linkách.
 • Na tomto webu naleznete informace, jak se chovat v domácí karanténě.

Další zásady shrnují tyto letáky:


Senioři

 • Doporučujeme seniorům a lidem se zdravotními potížemi, aby se vyhýbali místům s větší koncentrací lidí. Typicky se jedná o obchody s potravinami. Pokud tedy potřebujete obstarat nákup, zavolejte svým rodinným příslušníkům nebo známým a nechte si ho přinést.
Informační linky pro seniory v souvislosti s aktuální situací kolem COVID 19:
 • LINKA PRO SENIORY: 702 202 834
  Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor sociálních věcí, Mgr. Jana Marková
  v pracovní době Městského úřadu
 •  KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY: 475 657 691
  Ústecký kraj
  denně 8:00 – 18:00 hodin
 • CENTRÁLNÍ INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU:  1221
  v pracovních dnech 8.00-19.00 hodin, o víkendu 9.00-16.30 hodin
 • KORONAVIRUS INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE Ústí n. L.: 704 829 502  
  pracovních dnech 7:00 – 17:00 hodin
 • PODŘIPSKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU Roudnice n. L.:  416 858 111
 • SENIOR TELEFON (Život 90): 800 157 157
  nonstop, ZDARMA
 • LINKA SENIORŮ (Elpida): 800 200 007
  denně 8-20 hodin, ZDARMA
 • NONSTOP LINKA POMOCI (Spirála): 475 603 390
  nonstop, cena běžného hovoru v telekomunikační síti na pevnou linku
 • Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030
  nonstop, ZDARMA
 • Poradna pro pečující – pečuj doma: 604 283 571
  ČCE Diakonie – Michaela Lengálová


Koronavirus - infolinka Krajské hygienické stanice

 • +420 736 233 176, +420 704 829 502, +420 703 365 986

Důležité odkazy:

Video