menu

CZ

EN DE FR

Zapojte se do aktualizace strategického plánu města

Tisková zpráva města

Plán je střednědobým strategickým dokumentem, který mapuje současný stav města a stanovuje jeho rozvojové priority pro období 2016 - 2025. Byl zpracován z důvodu potřeby definovat cíle pro určené období a slouží vedení města i zaměstnancům úřadu při rozhodování o realizaci konkrétních investic. Tento plán je klíčovým nástrojem strategického plánování, jenž by měl být využit v následujících letech při řízení a rozvoji města.

Je něco, co našemu městu chybí? Máte návrh na zlepšení? Považujete některá témata za důležitější než jiná? Využijte možnosti a zapojte se do aktualizace!

 Své nápady, připomínky a podněty máte možnost zaslat hned několika cestami:

 

 • Osobně, na podatelně města Roudnice nad Labem
 • Datovou schránkou města qdwbviv
 • E-mailovou adresou strategickyplan@roudnicenl.cz
 • Interaktivním formulářem na webu www.roudnicenl.cz/urad/strategicky-plan-mesta

   

   Na výše uvedeném odkazu se máte možnost seznámit s obsahem dokumentu. Vaše podněty budou předány pracovním skupinám zabývajícím se jednotlivými oblastmi strategického plánu. Následně projednány veřejností, Radou a Zastupitelstvem města.

   

  Návrhy, které obdržíme do 15. července 2020, budou zařazeny do projednání letošní aktualizace. Později doručené podněty zařadíme do jednání až v následujícím roce.

  Podobné aktuality:

  Ústecký kraj podpořil výstavbu polozapuštěných kontejnerů

  01.12.2022

  Mgr. Jan Vancl

  Město Roudnice nad Labem investuje do odpadového hospodářství, jeho infrastruktury a služeb. V uplynulém měsíci bylo na dvou stanovištích tříděného odpadu ve  Stadické a Mlýnské ulici umístěno dalších pět polozapuštěných kontejnerů systému Molok. Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.

  Roudničtí dobrovolní hasiči získali nový automobil

  20.01.2022

  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Roudnice nad Labem získala nový automobil. Vozový park rozšířila dodávka Ford Transit, doplněná o potřebné zásahové vybavení. Nákup finančně podpořilo Ministerstvo vnitra a Ústecký kraj.

  MĚSTSKÁ POLICIE DOSTALA NOVÉ HYBRIDNÍ VOZIDLO

  08.12.2020

  Městská policie v Roudnici nad Labem má nový služební automobil. Nákup vozidla s hybridním pohonem byl podpořen Státním fondem životního prostředí České republiky.

  Stále se můžete zapojit do průzkumu Chytrá Roudnice 2030

  25.02.2020

  V poslední době se stále častěji mluví o konceptu smart city neboli chytrá města. Také Roudnice nad Labem přemýšlí nad tím, jak při plánování dalšího rozvoje uplatnit užitečné moderní technologie a nápady. Vyplněním jednoduchého dotazníku se ještě stále můžete zapojit do průzkumu "Chytrá Roudnice 2030". Nenechávejte za sebe o budoucnosti města pouze rozhodovat druhé a vyjádřete svůj názor!

  Městská policie dostala nové hybridní vozidlo

  01.01.2020

  Již před Vánoci jste v ulicích našeho města mohli potkat nové vozidlo městské policie. Roudnice nad Labem se nákupem hybridního automobilu zařadila mezi města využívající moderní alternativní pohony. Městští strážníci ke službě běžně využívají dva automobily. Dosluhující Citroën v prosinci nahradil nový hybridní vůz Toyota Corolla Touring Sports/kombi. Město se rozhodlo zvolit vůz na alternativní pohon hned z několika důvodů

  Rozšiřujeme stanoviště polozapuštěných kontejnerů

  29.12.2019

  V Uličkách a Bořivojově ulici proběhlo umís­tění polozapuštěných kontejnerových nádob na stanovištích pro sběr separovaného odpadu. Dal­ších moderních odpadových zaří­zení se tak dočkalo jak sídliště, tak i rodinná zástavba

  Proběhla modernizace městského kamerového systému

  21.10.2019

  V průběhu července a srpna došlo k realizaci projektu „Rekonstrukce kamerového systému města Roudnice nad Labem“, spolufinancovaného Ústeckým krajem. Bylo tak vyměněno pět, již nevyhovujících, kamerových bodů