Rozšiřujeme stanoviště polozapuštěných kontejnerů

Tisková zpráva města

Předmětem projektu bylo vytvoření dvou stanovišť polozapuštěných kontejnerů pro separovaný odpad V Uličkách a především pak v Bořivojově ulici, kde se město dlouhodobě potýká s čas­tým nepořádkem v blízkosti klasických nádob. Finální umístění stanoviště v síd­lišti přitom navazuje na šetření z minu­lého roku, kterého se osobně účastnil i místostarosta města Jiří Řezníček.

 

„Dlouhodobě se v Roudnici snažíme o nahrazování mnohdy nevzhledných a zapáchajících kontejnerů jejich alternativou v podobě podzemních nádob. Výchozím požadavkem je vždy nalezení míst, kde nedojde k narušení stávají­cích inženýrských sítí. Jedná se o mo­derní a kvalitní řešení, se kterým máme dobrou zkušenost a věřím, že i v těchto s ním budeme spokojeni tak, jako v dal­ších lokalitách“ řekl místostarosta.

 

V obou případech byly zvoleny tři nádoby systému Molok na papír (5 m3), sklo (3 m3) a plast (5 m3), při vý­vozu vyzdvihované zvedacím zařízením. Konstrukce a mechanismus obou typů kontejnerů je shodně navržen na de­sítky let provozu. Design zevního obalu má být identický s nejnovějšími kontej­nery umístěnými v Podluskách. Zakázka o celkové ceně 898 tis. Kč vč. DPH měla být realizována již v termínu 1. – 31. října firmou 1. Podřipská stavební a.s. Z důvodu prodlevy ze strany zahraničního výrobce kontejnerů však musí být počítáno s přibližně měsíčním opožděním oproti původnímu plánu. Tento projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.

Podobné aktuality:

Zapojte se do aktualizace strategického plánu města

15.06.2020

Strategický plán rozvoje města Roudnice nad Labem by měl odrážet jeho současné potřeby. I proto je nutná jeho průběžná aktualizace a velmi důležitým krokem je přitom sběr podnětů jeho obyvatel. Zapojte se a přispějte k rozvoji města i vy.

Stále se můžete zapojit do průzkumu Chytrá Roudnice 2030

25.02.2020

V poslední době se stále častěji mluví o konceptu smart city neboli chytrá města. Také Roudnice nad Labem přemýšlí nad tím, jak při plánování dalšího rozvoje uplatnit užitečné moderní technologie a nápady. Vyplněním jednoduchého dotazníku se ještě stále můžete zapojit do průzkumu "Chytrá Roudnice 2030". Nenechávejte za sebe o budoucnosti města pouze rozhodovat druhé a vyjádřete svůj názor!

Městská policie dostala nové hybridní vozidlo

01.01.2020

Již před Vánoci jste v ulicích našeho města mohli potkat nové vozidlo městské policie. Roudnice nad Labem se nákupem hybridního automobilu zařadila mezi města využívající moderní alternativní pohony. Městští strážníci ke službě běžně využívají dva automobily. Dosluhující Citroën v prosinci nahradil nový hybridní vůz Toyota Corolla Touring Sports/kombi. Město se rozhodlo zvolit vůz na alternativní pohon hned z několika důvodů

Proběhla modernizace městského kamerového systému

21.10.2019

V průběhu července a srpna došlo k realizaci projektu „Rekonstrukce kamerového systému města Roudnice nad Labem“, spolufinancovaného Ústeckým krajem. Bylo tak vyměněno pět, již nevyhovujících, kamerových bodů