Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb

05. 06. 2014| Tomáš Lukačina, Projektový manažer | Tisková zpráva města

Od 1.10. loňského roku realizuje sociální odbor města Roudnice nad Labem projekt "Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Roudnici nad Labem" určený pro vzdělávání zaměstnanců organizací poskytujících sociální služby.

Projekt vznikl v roce 2013 a byl vytvořen na základě poptávky poskytovatelů sociálních služeb v rámci komunitního plánování města Roudnice. Z organizací působících v komunitním plánování můžeme jmenovat například Domov důchodců v Sámově ulici, Centrum Matýsek, Farní charitu Roudnice nad Labem, Občanské sdružení Opora anebo sociální péče poskytovaná Podřipskou nemocnicí s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o..

Posláním našeho projektu je zorganizovat průměrně každý měsíc akreditovaný odborný vzdělávací kurz na vybraná témata týkající se sociální oblasti. Během tohoto roku již proběhly kurzy na téma etika v sociální práci, individuální plánování, úvod do šikany v zařízeních poskytujících sociální služby a vedení lidí. Pro naše kurzy hledáme odborníky a renomované firmy z celé republiky tak, aby naši účastníci dostali vždy maximální možnou kvalitu. Zájem o účast na probíhajících kurzech a zpětná vazba absolventů kvalitu programu potvrzuje.

Celý rozsah projektu plánuje celkem 17 akreditovaných kurzů, kde bude proškoleno na 180 úspěšných absolventů. V konečném důsledku se pozitivně projeví v kvalitě služeb poskytovaných obyvatelům města Roudnice nad Labem a blízkého okolí.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook