Ředitelka roudnické charity získala Cenu Charity ČR

aktualita 02. 10. 2013| Marcela Lysáčková, Farní charita Roudnice n. L. | Zprávy z Roudnicka

Nejvyšší ocenění Charity ČR - Cenu Charity ČR, převzaloz rukou jeho vrcholných představitelů: prezidenta biskupa Pavla Posáda a ředitele Lukáše Curyla, devět charitních pracovníků a dobrovolníků. Mezi nimi i ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem - Ing. Zdenka Pětníková. Slavnostní udílení cen proběhlo minulý týden v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze 1. Foto: Luboš Kotek

Cena Charity ČR  se každoročně od roku 2008 uděluje při příležitosti Dne charity (27. září). Je poděkováním vynikajícím pracovníkům a dobrovolníkům za nelehkou a obětavou práci na podporu charitního díla. Svého kandidáta navrhuje každá z osmi diecézních Charit a také Řeckokatolická charita. V letošním roce na návrh Arcidiecézní charity Praha tuto cenu získala ředitelka roudnické farní charity. 

Během sedmi let ve funkci dokázala Ing. Pětníková rozvinout činnost farní charity a učinit ji významným místem charitní pomoci v celém regionu Podřipska. Svoji akceschopnost osvědčil tým paní Pětníkové také v rámci letošní povodňové pomoci.

Slavnosti se zúčastnilo kromě oceněné ředitelky Ing. Pětníkové také několik současných a bývalých zaměstnanců Farní charity Roudnice n. L. a její nejbližší rodinní příslušníci.

„Získání ocenění Charity ČR si velice vážím, ale chápu to jako vyznamenání práce celé naší charity, všech kolegů a kolegyň, bez jejich obětavé práce bychom nebyli tam, kde jsme“, řekla paní ředitelka při přebírání své ceny a poděkovala jménem všech zaměstnanců Farní charity Roudnice nad Labem.

Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo ve své závěrečné řeči zdůraznil, že práce v Charitě není jen „rutinní činnost, ale chce celého člověka“ a poděkoval i přítomným rodinným příslušníkům, zaměstnancům a dobrovolníkům. Připomněl slova papeže Františka, aby církev neztrácela „něhu“ a že úkolem Charity je působit „na periferii“, mezi skutečně chudými a potřebnými.  


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook