Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

aktualita 09. 04. 2018| Město Roudnice nad Labem | Tisková zpráva města

Vedení města Roudnice nad Labem Vás srdečně zve na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva města, které se koná ve středu 18. dubna 2018 od 17:00 hod. v zasedací místnosti ve 2. patře radnice na Karlově náměstí. Předmětem jednání bude mimo jiné i rozdělení letošních dotací na sport, kulturu, sociální služby a další aktivity.

 

 

PROGRAM:

  1) Zahájení

  2) Kontrola plnění usnesení ZM

  3) Zpráva o činnosti rady města

  4) Návrhy, podněty a připomínky občanů

      a) podnět občana města

  5) Interpelace zastupitelů

  6) Kancelář starosty:

      a) informace o konání valné hromady SVS a.s.

 7) Odbor školství, kultury a sportu:

     a) rozdělení dotací

     b) dodatky ke zřizovacím listinám

     c) dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace o.p.s. Říp

     d) žádost o půjčku o.p.s. Říp

     e) smlouva o zápůjčce Říp o.p.s.

      f) Místní akční plán vzdělávání pro ORP Roudnice nad Labem

 8) Ekonomický odbor:

     a) informace o rozpočtových opatřeních provedených RM

     b) II. rozpočtová opatření ZM 2018

 9) Odbor sociálních věcí:

     a) dodatek ke zřizovací listině DD

     b) rozdělení dotací

     c) změna usnesení ZM – smlouva na LPS

10) Stavební úřad:

       a) zpráva o uplatňování změny územního plánu č. 9

11) Odbor místního hospodářství:

       a) žádosti na vědomí

       b) nabídka nemovitostí od ÚZSVM

       c) prodej hrobového zařízení – hrobky

       d) prodej pozemku v k. ú. Roudnice n. L.

12) Zakončení jednání


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook