Roudnice diskutovala o veřejných prostranstvích

aktualita 17. 01. 2018| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Na včerejším setkání v prostorách Kulturního domu Říp se sešlo několik desítek místních obyvatel. Téměř tři hodiny diskutovali s vedením města a odborníky na téma dalšího nakládání s veřejnými prostranstvími na území Roudnice nad Labem. Další veřejné diskuse proběhnou přímo ve vybraných lokalitách.

 Jednalo se o první z řady otevřených diskusí mezi občany, architekty, úředníky a politiky na téma veřejných prostranství v rámci projektu "Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem".

Účelem jejího zpracování je získání základního a uceleného materiálu pro veřejná prostranství města Roudnice nad Labem, řešícího především prostorové uspořádání a funkční členění veřejných prostranství, koncepci dopravního napojení, včetně dopravy v klidu, ve vazbě na jednotlivá veřejná prostranství, koncepční údržbu zeleně, standard povrchů a mobiliáře, sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru a provázanost s územním plánem města.

Účastníci debatovali zejména na téma dopravy, parkování, zeleně a čistoty veřejných prostranství, přičemž přicházeli s mnoha hodnotnými postřehy a návrhy na zlepšení situace, a to nejen v bezprostřední blízkosti svého bydliště. Ty budou nyní zpracovateli studie zapracovány.

"V rámci tohoto dlouhodobě připravovaného projektu jsou pro nás názory občanů velmi důležité. Jsem proto rád, že byl o první setkání zájem a místní se zapojili do diskuse. Nyní je již na zpracovatelích studie, aby nejen tyto, ale i podněty z dalších setkání zohlednili ve výsledném dokumentu a vznikl tak podklad, který pomůže rozvíjet roudnická veřejná prostranství opravdu tak, jak si obyvatelé dotčených lokalit přejí," řekl místostarosta Ing. František Padělek.

"Studie veřejných prostranství je nyní ve fázi analýzy. Je tedy dost času pro zapracování informací od občanů. Územní studie bude jedním z podkladů pro změny územního plánu, pro případný regulační plán nebo pro další navazující projekty a bude také sloužit pro rozhodování o změnách v daném území," vysvětlil Ing. arch. Jan Drahozal, člen týmu zpracovatelů studie.

Koncepce veřejných prostranství by mohla být, v podobě přehledného dokumentu, veřejně prezentována již na podzim tohoto roku.

Více o projektu naleznete zde: https://www.roudnicenl.cz/urad/projekt-uzemni-studie

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook