Roudnice navýšila finance pro pohotovostní službu

aktualita 21. 12. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Zastupitelstvo schválilo navýšení podílu financování roudnické lékařské pohotovostní služby. Město Roudnice nad Labem vyjednalo více finančních prostředků a samo se bude podílet stejnou částkou, jakou na její provoz poskytne Ústecký kraj. Obyvatelům města a spádových obcí tak zajistí lékařskou péči ve stávající kvalitě a rozsahu.

Povinnost zajištění lékařské pohotovostní služby (dále LPS) je již od roku 2012, v souladu se zákonem o zdravotních službách, určena krajům. Ústecký kraj (dále ÚK) uplatňuje model zajištění LPS, jehož podstatou je poskytnutí krajské neinvestiční dotace jednotlivým městům. Ta poté uzavírají smlouvy v režimu zajištění závazku veřejné služby na provoz ordinací LPS s vybranými poskytovateli zdravotních služeb pro dané spádové oblasti v rozsahu stanoveném dle místních požadavků či zvyklostí.

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje, v rámci dokumentu strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015–2020, označilo tento model zabezpečení LPS za dostatečný, bez potřeby ho rozšiřovat ani zásadně měnit. Proto bylo Město Roudnice nad Labem vyzváno, zda je připraveno nadále pokračovat ve spolupráci s ÚK na zajištění LPS za stávajících podmínek i v roce 2018 a v jakém rozsahu bude činnost pohotovostní ordinace v jejím spádovém území nadále zajišťována.

 Během dosavadního zabezpečení LPS byly však, dle vyjádření ÚK, v některých spádových oblastech avizovány problémy s personálním obsazením výkonu služeb LPS a také opakované požadavky službu konajícího personálu na navýšení hodinových odměn za výkon pohotovostních služeb.

 Ty se nevyhnuly ani ORP Roudnice nad Labem, kde LPS každoročně zajišťuje Podřipská nemocnice s poliklinikou, s.r.o. (dále PNsP). Ze společného jednání o zabezpečení LPS na rok 2018 vyplynulo, že PNsP bohužel není schopna LPS za stávajících finančních podmínek nadále zajišťovat. Město Roudnice nad Labem proto neprodleně zahájilo návazné jednání nejen s PNsP a lékaři, ale především s ÚK, o možnostech zajištění služby a navýšení jejího financování tak, aby byla zachována ve stávajícím rozsahu i kvalitě a zároveň nedošlo k enormnímu navýšení výdajů na LPS z městského rozpočtu.

 Rozhodnutí samozřejmě předcházela dlouhodobá odborná diskuse. Vedení města úzce spolupracuje s vedením nemocnice, a proto aktivně hledali cestu, jak pro místní obyvatele zabezpečit pohotovostní službu v takovém režimu, jaký byl zaveden dosud, a přitom udrželi současný standard.

 „Je třeba říci, že lékařskou pohotovostní službu má za povinnost zřizovat krajský úřad. Dotační peníze z kraje proto v minulosti tvořily převážnou část financí, díky kterým mohla být pro naše občany zřizována. Spolupracovali jsme s vedením PNsP a hledali cestu, jak službu zabezpečit. Osobně jsem se setkal například i s dětskými lékařkami, které by měly nemocnici vypomáhat v sobotních a nedělních službách. Stejná jednání by ještě měla proběhnout i s praktickými lékaři pro dospělé. Abychom však mohli těchto cest využít, jsou potřeba finance,“ řekl místostarosta Mgr. Jiří Řezníček.

 20. prosince 2017 tak bylo přijalo usnesení, kterým Roudnice rozhodla ze svého rozpočtu na pohotovostní službu poskytnout stejné finanční prostředky, kterými se na provozu bude podílet ÚK.

 „Původní krajská dotace činila zhruba milion korun a my se podíleli 150 tisíci. Naším cílem je dosáhnout navýšení financí z obou stran, kdy bychom jak my, tak Ústecký kraj vynakládali zhruba dva miliony korun. I když to znamená nezanedbatelné navýšení našich výdajů. Věřím, že rozhodnutí, vedoucí k zachování pohotovostní služby, při zachování současného standardu, jistě všichni místní uvítají a zároveň se tento výdaj z městském rozpočtu nijak zásadně negativně neprojeví,“ dodal místostarosta.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook