Roudnice navyšuje svozy separovaného odpadu

aktualita 29. 09. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Od příštího roku Roudnici čekají častější svozy separovaného odpadu. Rada města tak rozhodla na základě doporučení odboru životního prostředí, vycházejícího z elektronického monitoringu využití odpadových stanovišť.

V průběhu letošního července a srpna odbor životního prostředí MěÚ RCE zajišťoval, ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a.s., Meva a.s. a FCC BEC odpady s.r.o., pilotní projekt sledování naplněnosti kontejnerů na tříděný odpad.  Zaplnění kontejnerů bylo sledováno pomocí senzorů nainstalovaných na podzemních kontejnerech na stanovištích v ulicích Libušina a Krabčická.  Na kontejnerech o objemu 1.1 m3 se dále testovalo i v ulicích Prokopova a Špindlerova.

Na základě vyhodnocení získaných zkušeností bylo doporučeno zvýšení četnosti svozů separovaného odpadu, konkrétně pak papíru a plastu u sběrných nádob nižšího objemu. Svoz obou komodit tak bude nově probíhat dvakrát častěji.

„Cílem navýšení frekvence vývozů uvedených komodit je řešení dlouhodobého problému s přeplňováním nádob, aniž bychom museli navyšovat jejich počet. Další nádoby by nejen zabraly větší část veřejného prostoru, ale také navýšili nutnou údržbu a náklady na jejich pronájem,“ sdělil Ing. Vladimír Drož, vedoucí odboru životního prostředí.

 V rozpočtu je pro rok 2017 na separované odpady, včetně pytlového systému a vývozu bioodpadu, vyčleněna částka ve výši 4,2 mil. Kč. Nové opatření ji navýší přibližně o 400 tis. Kč.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook