Město zvažuje výstavbu nové sportovní haly

aktualita 23. 06. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Roudnice nad Labem se již delší dobu potýká s nedostatečnou kapacitou krytých sportovišť. Z toho důvodu její vedení zvažuje výstavbu nové sportovní haly. Zastupitelstvo proto na svém posledním zasedání pověřilo radu města zjištěním možností vedoucích k její realizaci.

„Vedení města si uvědomuje nedostatek kapacity krytých sportovišť v Roudnici nad Labem. Proto již v minulosti mělo snahu vstoupit do jednání o dalším osudu sportovní haly v areálu Tyršova stadionu. Dalším subjektem, který usiluje o výstavbu sportovní haly, je Basketbalová akademie 2006, která, na základě smlouvy o smlouvě budoucí na právo stavby multifunkční haly na sídlišti Jih, připravuje její výstavbu. I když v minulém volebním období při jednáních s Městem o uvedené smlouvě od něj nepožadovala Basketbalová akademie žádné finanční prostředky a její představitelé deklarovali, že si je na výstavbu haly získají sami, obrátili se na nás s žádostí o veřejnou finanční podporu ve výši 8 milionů korun,“ řekl Ing. František Padělek, místostarosta města.

Tato žádost byla jedním z bodů jednání posledního veřejného zasedání zastupitelstva, kde bylo rozhodnuto, že Dotace na výstavbu multifunkční sportovní haly v Roudnici nad Labem ve výši 8 mil. Kč Basketbalové Akademii 2006´ z.s.  nebude poskytnuta.

„V této věci jsem před jednáním zastupitelstva svolal jednání politických klubů, na kterém převládl názor, aby sportovní halu, která by sloužila nejenom Basketbalové akademii, ale i ostatním sportovním klubům, vystavělo Město Roudnice nad Labem jako investor s využitím dotací MŠMT a tím zajistilo uspokojení zájmů široké sportovní veřejnosti,“ vysvětlil Vladimír Urban, starosta města.

 Tento názor následně zastupitelstvo na svém zasedání ve středu 21. června 13 hlasy zastupitelů z 18 přítomných schválilo a formulovalo ve svém usnesení.

Zastupitelstvo tak pověřilo radu města, aby prověřila potřebnost výstavby nové sportovní haly v Roudnici nad Labem z hlediska zájmů města a jeho občanů, dále aby zjistila možnosti financování případné výstavby sportovní haly Městem jako investorem a zpracovala přehled kroků vedoucích k její realizaci.

Dále také zastupitelstvo pověřilo radu města jednáním s majitelem haly a majitelem pozemku o možnosti koupě a rekonstrukce sportovní haly v areálu Tyršova stadionu Městem Roudnice nad Labem jako investorem a o výsledcích informovala zastupitelstvo města.

„Myslím si, že toto je jasný signál obyvatelům města, že zastupitelé napříč politickým spektrem sdílejí snahu o vytvoření rovných podmínek sportu pro všechny sportovní kluby v Roudnici and Labem,“ dodal místostarosta Padělek.

 

 Na celý záznam jednání se již nyní můžete podívat ve vysílání MIS:

https://www.roudnicenl.cz/mesto/televize-mis/video/P-oGh8OPYos

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook