Na zálabí proběhne bezpečnostní prořez stromů

aktualita 10. 03. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

V příštím týdnu bude zahájen bezpečnostní prořez a kácení stromů v blízkosti relaxační zóny na zálabí. Ten si vynutil zejména zdravotní stav tamějších stromů, jejichž pád by mohl bezprostředně ohrožovat kolemjdoucí.

Odbor životního prostředí zajišťuje v současné době údržbu zeleně na pozemcích p.č.42/2 a 42/18 v k.ú. Vědomice, které přiléhají k Labi a jsou v letním období intenzivně využívány pro rekreaci. Odbor životního prostředí MěÚ RCE provedl inventarizaci porostu a posoudil zdravotní stav stromů především s ohledem na provozní bezpečnost dané lokality.

Předmětem těžby je celkem 60 stromů (29 topolů, 4 akáty, 5 dubů, 20 jasanů, 1 vrba a 1 střemcha). Zajistí ji odborná zahradnická firma Pavel Veselka v době vegetačního klidu, tj. do 31. 03. 2017, která zajišťuje péči o mimolesní zeleň města. Rada města Roudnice nad Labem schválila odkoupení vytěžené dřevní hmoty. Zisk tak pokryje část nákladů za provedené práce.

fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook