Dofinancování sociálních služeb

aktualita 26. 09. 2016| Sociální odbor | Tisková zpráva města

Město Roudnice nad Labem reaguje na složitou situaci ve financování sociálních služeb a zastupitelstvo na svém 11. zasedání rozhodlo o rozdělení 1 442 314 Kč na dofinancování sociálních služeb.

Podpořeni byli všichni žadatelé o dofinancování, rozdělené dotace jim usnadnily splnit 10% podmínku spolufinancování služeb vyplývající z dotačních pravidel jejich hlavního dotačního zdroje, Ústeckého kraje. V rámci dofinancování byly podpořeny tyto organizace: Centrum D8 získalo na službu Klíč – poradna pro rodiny 46 467 Kč, Diakonie ČCE Krabčice na domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 56 747 Kč, Farní charita Roudnice n.L. na azylový dům pro ženy a matky s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny a pečovatelskou službu 495 000 Kč, NADĚJE na sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení a Krizovou pomoc 120 620 Kč, OPORA o.s. na pečovatelskou službu, odborné sociální poradenství a domácí hospicovou péči 406 483 Kč a Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. na denní stacionář a pečovatelskou službu 316 997 Kč. Na podporu sociálních služeb město Roudnice nad Labem v rozpočtu roku 2016 vyčlenilo 3 300 000 Kč. V 1. dotačním kole bylo vyplaceno 1 800 000 Kč. Z těchto prostředků se již do rozpočtu města vrátilo 100 654 Kč, protože NADĚJE získala prostředky na podporu terénního programu ze zdrojů OP LZZ a Centrum D8 ukončilo v polovině roku činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook