Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025

01. 06. 2015| Vladimír Drož, vedoucí odboru životního prostředí | Tisková zpráva města

Město Roudnice nad Labem oznamuje zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025“. Meritem materiálu je uvedení do souladu plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky.

Do dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách na odboru životního prostředí MěÚ Roudnice n. Labem, příp. na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, kód koncepce MZP214K. Písemné vyjádření ke shora uvedené věci lze uplatnit u Ministerstva životního prostředí ČR, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook