Neveřejná stanice pohoných hmot

19. 02. 2015| Vladimír Drož, vedoucí odboru životního prostředí | Tisková zpráva města

Město Roudnice nad Labem oznamuje zveřejnění záměru Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, nafta 3,5 m3 v uzavřeném areálu divize Bezděkov, Chelčického 1228, Roudnice nad Labem a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení.

Oznámení je uveřejněno na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK922, v příp. potřeby bude nahlédnutí umožněno v úředních hodinách v kanceláři č.46 odboru životního prostředí Městského úřadu Roudnice nad Labem. Každý může uplatnit u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n. Labem písemné vyjádření a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook