menu

CZ

EN DE FR

Samospráva

Město Roudnice nad Labem je spravováno Zastupitelstvem města Roudnice nad Labem, které je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti a jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města má celkem 21 členů.

Orgány města:

Jejich práva a povinnosti jsou uvedeny v zákoně o obcích.