Městský úřad

Územní plány obcí

Všechny vydané a platné územně plánovací dokumentace a jejich změny jsou uloženy na Městském úřadu Roudnice nad Labem na úřadu územního plánování a na stavebním úřadu, kde je možno do nich nahlížet, na příslušném obecním úřadě, kde je možno do nich nahlížet v úředních hodinách a také na Krajském úřadu Ústeckého kraje na odboru územního plánování a stavebního řádu. Do dokladové části těchto územně plánovacích dokumentací je možno nahlížet na obecním úřadě dané obce.

Dokumenty

Seznam územně plánovací dokumentace

Soubor PDF 141.47 KB

zobrazit soubor

Bechlín - ÚP Bechlín rozbalit

ZoU_Bechlín_Z1

Soubor PDF 545.67 KB

zobrazit soubor

KOOR_Bechlin_dolni_CISTOPIS

Soubor PDF 610.88 KB

zobrazit soubor

zprava

Soubor PDF 836.50 KB

zobrazit soubor

ZPF_Bechlin_dolni_CISTOPIS

Soubor PDF 167.85 KB

zobrazit soubor

VPS_Bechlin_horni_CISTOPIS

Soubor PDF 319.24 KB

zobrazit soubor

KOOR_Bechlin_horni_CISTOPIS

Soubor PDF 909.38 KB

zobrazit soubor

HLV_Bechlin_horni_CISTOPIS

Soubor PDF 494.65 KB

zobrazit soubor

ZPF_Bechlin_horni_CISTOPIS

Soubor PDF 268.24 KB

zobrazit soubor

ZCU_Bechlin_dolni_CISTOPIS

Soubor PDF 219.14 KB

zobrazit soubor

VPS_Bechlin_dolni_CISTOPIS

Soubor PDF 230.91 KB

zobrazit soubor

ZCU_Bechlin_horni_CISTOPIS

Soubor PDF 310.95 KB

zobrazit soubor

HLV_Bechlin_dolni_CISTOPIS

Soubor PDF 350.31 KB

zobrazit soubor

Bechlín_UP_OOP

Soubor PDF 2.49 MB

zobrazit soubor

Bříza - ÚP Bříza rozbalit

4.02 ćirçˇ vztahy

Soubor PDF 1.25 MB

zobrazit soubor

4.03 Z bory zemŘdŘlsk‚ho p…dnˇho fondu

Soubor PDF 1.12 MB

zobrazit soubor

4.01 Koordinaźnˇ věkres

Soubor PDF 2.42 MB

zobrazit soubor

3 Textov  ź st od…vodnŘnˇ Łzemnˇho pl nu

Soubor PDF 786.67 KB

zobrazit soubor

2.08 Urbanistick  koncepce

Soubor PDF 1.30 MB

zobrazit soubor

2.07 VeýejnŘ prospŘçn‚ stavby a opatýenˇ

Soubor PDF 948.95 KB

zobrazit soubor

2.06 ézemnˇ syst‚m ekologick‚ stability

Soubor PDF 1.09 MB

zobrazit soubor

2.05 Koncepce uspoý d nˇ krajiny

Soubor PDF 2.11 MB

zobrazit soubor

2.04 Koncepce technick‚ infrastruktury

Soubor PDF 1.02 MB

zobrazit soubor

2.03 Koncepce dopravnˇ infrastruktury

Soubor PDF 1.13 MB

zobrazit soubor

2.02 Hlavnˇ věkres.PDF

Soubor PDF 2.14 MB

zobrazit soubor

2.01 Z kladnˇ źlenŘnˇ Łzemˇ.PDF

Soubor PDF 1.07 MB

zobrazit soubor

1 Textov  ź st Łzemnˇho pl nu

Soubor PDF 184.72 KB

zobrazit soubor

Brzánky - ÚP Brzánky rozbalit

UP_Brz nky_od…vodnŘnˇ_fin lnˇ

Soubor PDF 359.07 KB

zobrazit soubor

UP_Brz nky_fin lni

Soubor PDF 136.23 KB

zobrazit soubor

Brzánky_UP_OOP

Soubor PDF 240.68 KB

zobrazit soubor

08_ZPF

Soubor PDF 401.00 KB

zobrazit soubor

07_Sirsi_vztahy

Soubor PDF 1.41 MB

zobrazit soubor

06_Koordinacni_vykres

Soubor PDF 713.81 KB

zobrazit soubor

05_VPS

Soubor PDF 369.46 KB

zobrazit soubor

04_TI_energetika

Soubor PDF 378.62 KB

zobrazit soubor

03_TI_vodni_hospodarstvi

Soubor PDF 377.74 KB

zobrazit soubor

02_Hlavni_vykres

Soubor PDF 604.18 KB

zobrazit soubor

01_Zakladni_cleneni_uzemi

Soubor PDF 358.11 KB

zobrazit soubor

Budyně nad Ohří - ÚP Budyně n.O. - právní stav po změně 1a 2, změna 3 ÚP Budyně n.O. rozbalit

Zmena_c_3_UP_Budyne_nad_Ohri

Soubor PDF 3.68 MB

zobrazit soubor

UP_Budyne_nad_Ohri_oduvodneni

Soubor PDF 417.96 KB

zobrazit soubor

UP_Budyne_nad_Ohri

Soubor PDF 1.17 MB

zobrazit soubor

15_ZPF

Soubor PDF 4.43 MB

zobrazit soubor

13_koordninacni_vykres

Soubor PDF 9.47 MB

zobrazit soubor

12_poradi_zmen_v_uzemi

Soubor PDF 4.19 MB

zobrazit soubor

11_vps_1_10

Soubor PDF 4.63 MB

zobrazit soubor

10_VPS

Soubor PDF 5.42 MB

zobrazit soubor

09_plyn

Soubor PDF 4.23 MB

zobrazit soubor

08_elektrika_spoje

Soubor PDF 4.47 MB

zobrazit soubor

07_destova_kanalizace

Soubor PDF 4.31 MB

zobrazit soubor

06_kanalizace

Soubor PDF 4.21 MB

zobrazit soubor

05_voda

Soubor PDF 4.59 MB

zobrazit soubor

04_doprava

Soubor PDF 4.96 MB

zobrazit soubor

02_hlavni_vykres_vykres

Soubor PDF 8.49 MB

zobrazit soubor

03_koncepce_usporadani_krajiny

Soubor PDF 4.91 MB

zobrazit soubor

01_zakadnil_cleneni

Soubor PDF 4.38 MB

zobrazit soubor

Černěves - ÚP Černěves rozbalit

ZoU Černěves Z1

Soubor PDF 698.43 KB

zobrazit soubor

Černěves_UP_OOP

Soubor PDF 4.78 MB

zobrazit soubor

CE_N2_zprava

Soubor PDF 153.01 KB

zobrazit soubor

CE_N2_P1

Soubor PDF 944.32 KB

zobrazit soubor

CE_N2_P_ZPF4

Soubor PDF 178.78 KB

zobrazit soubor

CE_N2_P_ZPF3

Soubor PDF 56.23 KB

zobrazit soubor

CE_N2_P_ZPF2

Soubor PDF 58.35 KB

zobrazit soubor

CE_N2_P_ZPF1

Soubor PDF 57.02 KB

zobrazit soubor

CE_N2_oduvod

Soubor PDF 281.34 KB

zobrazit soubor

CE_N2_IIc_zpf

Soubor PDF 1.43 MB

zobrazit soubor

CE_N2_IIb_sirsi

Soubor PDF 963.60 KB

zobrazit soubor

CE_N2_IIa-1_dopravaTI

Soubor PDF 383.82 KB

zobrazit soubor

CE_N2_IIa_koordinacni

Soubor PDF 1.01 MB

zobrazit soubor

CE_N2_Ic_vps

Soubor PDF 169.03 KB

zobrazit soubor

CE_N2_Ib_hlavni

Soubor PDF 934.70 KB

zobrazit soubor

CE_N2_Ia_zakladni

Soubor PDF 188.82 KB

zobrazit soubor

Černouček - ÚP Černouček rozbalit

Černouček_UP_OOP

Soubor PDF 3.07 MB

zobrazit soubor

Cern_OD_122010

Soubor PDF 469.63 KB

zobrazit soubor

Cern_N_122010

Soubor PDF 181.53 KB

zobrazit soubor

Cern_6_122010

Soubor PDF 1.73 MB

zobrazit soubor

Cern_5_122010

Soubor PDF 2.47 MB

zobrazit soubor

Cern_4_122010

Soubor PDF 1.74 MB

zobrazit soubor

Cern_3_122010

Soubor PDF 318.24 KB

zobrazit soubor

Cern_2_122010

Soubor PDF 382.97 KB

zobrazit soubor

Cern_1_122010

Soubor PDF 280.65 KB

zobrazit soubor

Chodouny - ÚP - Chodouny - úplné znění po změně 1 rozbalit

ZoU_Chodouny_Z1

Soubor PDF 534.83 KB

zobrazit soubor

Chodouny_ÚZ_po_zm1-text

Soubor PDF 348.67 KB

zobrazit soubor

Chodouny_ÚZ_po_zm1_B1 koordinacni vykres

Soubor PDF 1.82 MB

zobrazit soubor

Chodouny_ÚZ_po_zm1_A4 VPS-VPO

Soubor PDF 644.40 KB

zobrazit soubor

Chodouny_ÚZ_po_zm1_A3 doprava-TI

Soubor PDF 835.65 KB

zobrazit soubor

Chodouny_ÚZ_po_zm1_A2 hlavni vykres

Soubor PDF 803.74 KB

zobrazit soubor

Chodouny_ÚZ_po_zm1_A1 zakladni cleneni

Soubor PDF 582.21 KB

zobrazit soubor

Ctiněves - ÚP Ctiněves rozbalit

CtinŘves_201609_OD

Soubor PDF 2.59 MB

zobrazit soubor

CtinŘves_201609_N

Soubor PDF 523.52 KB

zobrazit soubor

CtinŘves_201609_6

Soubor PDF 1.06 MB

zobrazit soubor

CtinŘves_201609_4

Soubor PDF 1.31 MB

zobrazit soubor

CtinŘves_201609_3

Soubor PDF 358.61 KB

zobrazit soubor

CtinŘves_201609_2

Soubor PDF 496.03 KB

zobrazit soubor

CtinŘves_201609_1

Soubor PDF 341.96 KB

zobrazit soubor

Ctiněves_UP_OOP

Soubor PDF 203.75 KB

zobrazit soubor

Ctineves_201609_5

Soubor PDF 1.33 MB

zobrazit soubor

Dobříň - ÚP Dobříň rozbalit

Dob_112011_5

Soubor PDF 2.59 MB

zobrazit soubor

Dobříň_UP_OOP

Soubor PDF 3.91 MB

zobrazit soubor

Dob_T2_112011

Soubor PDF 555.81 KB

zobrazit soubor

Dob_T1_112011

Soubor PDF 370.07 KB

zobrazit soubor

Dob_112011_6

Soubor PDF 12.87 MB

zobrazit soubor

Dob_112011_5

Soubor PDF 2.59 MB

zobrazit soubor

Dob_112011_4

Soubor PDF 7.10 MB

zobrazit soubor

Dob_112011_3

Soubor PDF 5.44 MB

zobrazit soubor

Dob_112011_2

Soubor PDF 682.58 KB

zobrazit soubor

Dob_112011_1

Soubor PDF 553.23 KB

zobrazit soubor

Doksany - ÚP Doksany rozbalit

ÚP DOKSANY - 6.VÝKRES ZPF

Soubor PDF 2.18 MB

zobrazit soubor

ÚP DOKSANY - 5.ŠIRŠÍ VZTAHY

Soubor PDF 1.25 MB

zobrazit soubor

ÚP DOKSANY - 4.KOORD.VÝKRES

Soubor PDF 3.49 MB

zobrazit soubor

ÚP DOKSANY - 3.VÝKRES VPSVPO

Soubor PDF 537.55 KB

zobrazit soubor

ÚP DOKSANY - 2.HLAVNÍ VÝKRES

Soubor PDF 772.52 KB

zobrazit soubor

ÚP DOKSANY - 1.VÝKRES ZČÚ

Soubor PDF 551.77 KB

zobrazit soubor

Doksany_UP_OOP

Soubor PDF 909.94 KB

zobrazit soubor

105 ÚP DOKSANY - ZPRÁVA 2015 FIN

Soubor PDF 1.36 MB

zobrazit soubor

Dušníky - ÚP Dušníky - úplné znění po změně 1 - 4 rozbalit

ZoU Dušníky Z4

Soubor PDF 317.92 KB

zobrazit soubor

ZoU Dušníky Z5

Soubor PDF 808.18 KB

zobrazit soubor

UP_Dušníky_uplne_zneni_po_zmene_4

Soubor PDF 220.55 KB

zobrazit soubor

10_Koordinacni_vykres

Soubor PDF 1.14 MB

zobrazit soubor

09_VPS

Soubor PDF 404.76 KB

zobrazit soubor

08_Koncepce_verejne_infrastruktury_elektricka_energie_spoje

Soubor PDF 424.92 KB

zobrazit soubor

07_Koncepce_verejne_infrastruktury_kanalizace

Soubor PDF 362.94 KB

zobrazit soubor

06_Koncepce_verejne_infrastruktury_zasobovani_vodou

Soubor PDF 371.09 KB

zobrazit soubor

05_Koncepce_veřejné_infrastruktury_doprava

Soubor PDF 398.28 KB

zobrazit soubor

04_Hlavni_vykres_koncepce_usporadani_krajiny

Soubor PDF 390.96 KB

zobrazit soubor

03_Hlavni_vykres_VPS

Soubor PDF 404.68 KB

zobrazit soubor

02_Hlavni_vykres

Soubor PDF 616.63 KB

zobrazit soubor

01_Zakladni_cleneni_uzemi

Soubor PDF 358.06 KB

zobrazit soubor

Horní Beřkovice - ÚP Horní Beřkovice rozbalit

HB_201507_3

Soubor PDF 2.50 MB

zobrazit soubor

HorníBeřkovice_UP_OOP

Soubor PDF 241.38 KB

zobrazit soubor

HB_201507_OD

Soubor PDF 858.96 KB

zobrazit soubor

HB_201507_N

Soubor PDF 468.11 KB

zobrazit soubor

HB_201507_6

Soubor PDF 3.47 MB

zobrazit soubor

HB_201507_5

Soubor PDF 3.78 MB

zobrazit soubor

HB_201507_4

Soubor PDF 3.96 MB

zobrazit soubor

HB_201507_3

Soubor PDF 2.50 MB

zobrazit soubor

HB_201507_2

Soubor PDF 2.63 MB

zobrazit soubor

HB_201507_1

Soubor PDF 2.51 MB

zobrazit soubor

Kleneč - ÚP Kleneč rozbalit

Klenec_B_062008

Soubor PDF 1.62 MB

zobrazit soubor

ZoU_Kleneč_Z1

Soubor PDF 610.91 KB

zobrazit soubor

Kleneč_UP_OOP

Soubor PDF 2.21 MB

zobrazit soubor

Klenec_N2_062008

Soubor PDF 246.85 KB

zobrazit soubor

Klenec_N1_062008

Soubor PDF 168.92 KB

zobrazit soubor

Klenec_C_062008

Soubor PDF 3.87 MB

zobrazit soubor

Klenec_B_062008

Soubor PDF 1.62 MB

zobrazit soubor

Klenec_A_062008

Soubor PDF 3.92 MB

zobrazit soubor

Klenec_3_062008

Soubor PDF 3.75 MB

zobrazit soubor

Klenec_2_062008

Soubor PDF 3.86 MB

zobrazit soubor

Klenec_1_062008

Soubor PDF 3.69 MB

zobrazit soubor

Kostomlaty pod Řípem - ÚP Kostomlaty p.Ř. rozbalit

UP_Kostomlaty_pod_Ripem_oduvodneni

Soubor PDF 208.74 KB

zobrazit soubor

UP_Kostomlaty_pod_Ripem_navrh

Soubor PDF 161.46 KB

zobrazit soubor

Kostomlaty_p_Ř_UP_OOP

Soubor PDF 1.62 MB

zobrazit soubor

11_ZPF

Soubor PDF 704.06 KB

zobrazit soubor

10_sirsi_vztahy

Soubor PDF 6.23 MB

zobrazit soubor

09_koordinacni_vykres

Soubor PDF 1.47 MB

zobrazit soubor

08_vykres_poradi_zmen_v_uzemi

Soubor PDF 624.48 KB

zobrazit soubor

07_vps

Soubor PDF 735.73 KB

zobrazit soubor

06_verejna_infrastruktura_elenergie_spoje_plyn

Soubor PDF 859.72 KB

zobrazit soubor

05_verejna_infrastruktura_zasobovani_vodou_kanalizace

Soubor PDF 726.97 KB

zobrazit soubor

04_koncepce_usporadani _krajiny

Soubor PDF 670.23 KB

zobrazit soubor

03_hlavni_vykres_vps

Soubor PDF 713.02 KB

zobrazit soubor

02_hlavni_vykres

Soubor PDF 1.31 MB

zobrazit soubor

01_zakladni_cleneni_uzemi

Soubor PDF 615.27 KB

zobrazit soubor

Krabčice - ÚP Krabčice rozbalit

Krabcice text-VYROK

Soubor PDF 1,014.13 KB

zobrazit soubor

Krabcice text-ODUVODNENI

Soubor PDF 1.36 MB

zobrazit soubor

Krabcice B3 zabory ZPF

Soubor PDF 681.73 KB

zobrazit soubor

Krabcice B2 sirsi vztahy

Soubor PDF 7.29 MB

zobrazit soubor

Krabcice B1 koordinacni vykres

Soubor PDF 1.47 MB

zobrazit soubor

Krabcice A4 VPS-VPO

Soubor PDF 526.48 KB

zobrazit soubor

Krabcice A3 doprava

Soubor PDF 645.00 KB

zobrazit soubor

Krabcice A2 hlavni vykres

Soubor PDF 791.83 KB

zobrazit soubor

Krabcice A1 zakladni cleneni

Soubor PDF 531.28 KB

zobrazit soubor

Libkovice pod Řípem - ÚP Libkovice pod Řípem - úplné znění po změně 2 rozbalit

ZoU Libkovice Z1

Soubor PDF 878.33 KB

zobrazit soubor

ÚP Libkovice pod Ripem text ÚZ po ZM2

Soubor PDF 159.16 KB

zobrazit soubor

10 Koordinacni vykres

Soubor PDF 1.21 MB

zobrazit soubor

09 Vykres poradi zmen v uzemi

Soubor PDF 754.58 KB

zobrazit soubor

08 VPS

Soubor PDF 407.87 KB

zobrazit soubor

02 Hlavni vykres

Soubor PDF 882.87 KB

zobrazit soubor

01 Zakladni cleneni uzemi

Soubor PDF 752.04 KB

zobrazit soubor

Libotenice - ÚP Libotenice rozbalit

Tabulka_ZPF1

Soubor PDF 30.58 KB

zobrazit soubor

VNUP_Libotenice_oduvodneni

Soubor PDF 118.25 KB

zobrazit soubor

VNUP_Libotenice_cistopis

Soubor PDF 144.01 KB

zobrazit soubor

USES1_Libotenice

Soubor PDF 26.39 KB

zobrazit soubor

libotenice_ZPF1

Soubor PDF 30.58 KB

zobrazit soubor

libotenice_zpf

Soubor PDF 626.00 KB

zobrazit soubor

libotenice_vps

Soubor PDF 621.10 KB

zobrazit soubor

Libotenice_UP_OOP

Soubor PDF 1.78 MB

zobrazit soubor

libotenice_tech_4

Soubor PDF 660.39 KB

zobrazit soubor

libotenice_tech_3

Soubor PDF 599.71 KB

zobrazit soubor

libotenice_tech_2

Soubor PDF 593.30 KB

zobrazit soubor

libotenice_tech_1

Soubor PDF 653.43 KB

zobrazit soubor

libotenice_kraj

Soubor PDF 581.79 KB

zobrazit soubor

libotenice_koord

Soubor PDF 1.30 MB

zobrazit soubor

libotenice_hlavni

Soubor PDF 1.21 MB

zobrazit soubor

libotenice_hl_vps

Soubor PDF 622.92 KB

zobrazit soubor

libotenice_dop

Soubor PDF 755.05 KB

zobrazit soubor

libotenice_clen

Soubor PDF 408.69 KB

zobrazit soubor

Martiněves - ÚP Martiněves rozbalit

ZoU Martiněves Z1

Soubor PDF 661.31 KB

zobrazit soubor

UP_Martineves_oduvodneni_cistopis_def

Soubor PDF 273.38 KB

zobrazit soubor

UP_Martineves_cistopis_def

Soubor PDF 197.37 KB

zobrazit soubor

Martiněves_UP_OOP

Soubor PDF 3.10 MB

zobrazit soubor

10_ZPF

Soubor PDF 1.22 MB

zobrazit soubor

09_sirsi_vztahy

Soubor PDF 3.16 MB

zobrazit soubor

08_koordinacni_vykres

Soubor PDF 8.12 MB

zobrazit soubor

07_vps

Soubor PDF 1.10 MB

zobrazit soubor

06_energetika_spoje

Soubor PDF 1.01 MB

zobrazit soubor

05_zasobovani_vodou_kanalizace

Soubor PDF 1.27 MB

zobrazit soubor

04_doprava

Soubor PDF 1.15 MB

zobrazit soubor

03_koncepce_usporadani_krajiny

Soubor PDF 1.17 MB

zobrazit soubor

02_hlavni_vykres

Soubor PDF 6.67 MB

zobrazit soubor

01_zakladni_cleneni

Soubor PDF 5.78 MB

zobrazit soubor

Mnetěš - ÚP Mnetěš - úplné znění po změně 1 rozbalit

Mnetěš_201809_N

Soubor PDF 1.03 MB

zobrazit soubor

Mnetěš_201809_4

Soubor PDF 4.28 MB

zobrazit soubor

Mnetěš_201809_3

Soubor PDF 1.15 MB

zobrazit soubor

Mnetěš_201809_2

Soubor PDF 1.35 MB

zobrazit soubor

Mnetěš_201809_1

Soubor PDF 1.14 MB

zobrazit soubor

Mšené-lázně - ÚP Mšené-lázně - právní stav po změně 1 rozbalit

UP3_VPS

Soubor PDF 3.07 MB

zobrazit soubor

UP2_HLV_Mçen‚-l znŘ_PS_Z1

Soubor PDF 4.50 MB

zobrazit soubor

UP1_ZCU_Mçen‚-l znŘ_PS_Z1

Soubor PDF 3.32 MB

zobrazit soubor

OUP3_ZPF

Soubor PDF 3.26 MB

zobrazit soubor

OUP2_SUV

Soubor PDF 2.94 MB

zobrazit soubor

OUP1_KOV_Mçen‚-l znŘ_PS_Z1

Soubor PDF 5.29 MB

zobrazit soubor

Msene_lazne_pr vnˇ stav_final

Soubor PDF 1.01 MB

zobrazit soubor

Nové Dvory - ÚP Nové Dvory - úplné znění po změně 1 a 2 rozbalit

ZoU Nové Dvory Z3

Soubor PDF 724.61 KB

zobrazit soubor

ÚZ ÚP NOVÉ DVORY PO ZM 2- ZPRÁVA

Soubor PDF 363.38 KB

zobrazit soubor

ÚZ ÚP NOVÉ DVORY PO ZM 2 6 VÝKRES ZPF

Soubor PDF 2.38 MB

zobrazit soubor

ÚZ ÚP NOVÉ DVORY PO ZM 2 5 ŠIRŠÍ VZTAHY

Soubor PDF 854.21 KB

zobrazit soubor

ÚZ ÚP NOVÉ DVORY PO ZM 2 4 KOORD VÝKRES

Soubor PDF 3.61 MB

zobrazit soubor

ÚZ ÚP NOVÉ DVORY PO ZM 2 3 VÝKRES VPS VPO

Soubor PDF 432.83 KB

zobrazit soubor

ÚZ ÚP NOVÉ DVORY PO ZM 2 2 HLAVNÍ VÝKRES

Soubor PDF 863.30 KB

zobrazit soubor

ÚZ ÚP NOVÉ DVORY PO ZM 2 1 VÝKRES ZČÚ

Soubor PDF 440.63 KB

zobrazit soubor

Přestavlky - ÚP Přestavlky rozbalit

565474 P2 HLV

Soubor PDF 4.99 MB

zobrazit soubor

Prestavlky vyrok

Soubor PDF 522.58 KB

zobrazit soubor

Prestavlky oduvodneni

Soubor PDF 1.40 MB

zobrazit soubor

565474 P3 VPZ

Soubor PDF 1.96 MB

zobrazit soubor

565474 P2 HLV

Soubor PDF 4.99 MB

zobrazit soubor

565474 P1 ZCU

Soubor PDF 3.47 MB

zobrazit soubor

565474 O6 SUV

Soubor PDF 1.82 MB

zobrazit soubor

565474 O5 KANA

Soubor PDF 3.65 MB

zobrazit soubor

565474 O4 VODA

Soubor PDF 3.67 MB

zobrazit soubor

565474 O3 ENER

Soubor PDF 3.98 MB

zobrazit soubor

565474 O2 ZPF

Soubor PDF 4.75 MB

zobrazit soubor

565474 O1 KOV

Soubor PDF 5.49 MB

zobrazit soubor

Račiněves - ÚP Račiněves - úplné znění po změně 1 - 4 rozbalit

ZoU Račiněves Z4

Soubor PDF 630.25 KB

zobrazit soubor

ZoU Račiněves Z5

Soubor PDF 673.54 KB

zobrazit soubor

UP_Račiněves_uplne_zneni_po_zmene_4

Soubor PDF 251.24 KB

zobrazit soubor

A_SEA-zm1-Racineves

Soubor PDF 3.81 MB

zobrazit soubor

09_Koordinacni_vykres

Soubor PDF 1.31 MB

zobrazit soubor

08_VPS

Soubor PDF 709.56 KB

zobrazit soubor

07_Koncepce_verejne_infrastruktury_elektricka_energie_spoje

Soubor PDF 736.97 KB

zobrazit soubor

06_Koncepc_verejne_infrastruktury_kanalizace

Soubor PDF 653.08 KB

zobrazit soubor

05_Koncepc_verejne_infrastruktury_zasobovani_vodou

Soubor PDF 660.99 KB

zobrazit soubor

04_Koncepc_verejne_infrastruktury_doprava

Soubor PDF 697.86 KB

zobrazit soubor

03_Koncepce_usporadani_krajiny

Soubor PDF 689.65 KB

zobrazit soubor

02_Hlavni_vykres

Soubor PDF 970.42 KB

zobrazit soubor

01_Zakladni_cleneni_uzemi

Soubor PDF 658.00 KB

zobrazit soubor

Straškov-Vodochody - ÚP Straškov - Vodchody - úplné znění po změně 1 rozbalit

ZoU Straškov Vodochody Z1

Soubor PDF 942.84 KB

zobrazit soubor

UP Straškov-Vodochody text ÚZ po ZM1

Soubor PDF 211.56 KB

zobrazit soubor

S1 schema doporucenych opatreni v krajine UZ po ZM1

Soubor PDF 939.97 KB

zobrazit soubor

04 Koordinacni vykres UZ po ZM1

Soubor PDF 1.84 MB

zobrazit soubor

03 VPS UZ po ZM1

Soubor PDF 1.06 MB

zobrazit soubor

02 Hlavni vykres UZ po ZM1

Soubor PDF 1.17 MB

zobrazit soubor

01 Vykres zakladniho cleneni uzemi UZ po ZM1

Soubor PDF 968.18 KB

zobrazit soubor

Vědomice - ÚP Vědomice rozbalit

Vědomice_UP_OOP

Soubor PDF 10.59 MB

zobrazit soubor

ÚP Vědomice - zpráva A3 F

Soubor PDF 945.39 KB

zobrazit soubor

ÚP Vědomice - 6. výkres ZPF

Soubor PDF 874.36 KB

zobrazit soubor

ÚP Vědomice - 5. širší vztahy

Soubor PDF 1,002.71 KB

zobrazit soubor

ÚP Vědomice - 4. koordinacni výkres

Soubor PDF 1.77 MB

zobrazit soubor

ÚP Vědomice - 3. výkres VPS VPO

Soubor PDF 1.03 MB

zobrazit soubor

ÚP Vědomice - 2. hlavní výkres

Soubor PDF 1.42 MB

zobrazit soubor

ÚP Vědomice - 1. výkres zákl členění

Soubor PDF 897.59 KB

zobrazit soubor

Příloha_4_OOP_připomínky

Soubor PDF 1.01 MB

zobrazit soubor

Příloha_3_OOP_námitky

Soubor PDF 641.86 KB

zobrazit soubor

Vražkov - ÚP Vražkov rozbalit

ZoU Vražkov Z1

Soubor PDF 748.85 KB

zobrazit soubor

Vražkov_UP_OOP

Soubor PDF 947.46 KB

zobrazit soubor

VRA_201307_P

Soubor PDF 89.17 KB

zobrazit soubor

VRA_201307_OD

Soubor PDF 816.64 KB

zobrazit soubor

VRA_201307_N

Soubor PDF 244.66 KB

zobrazit soubor

VRA_201307_6

Soubor PDF 7.35 MB

zobrazit soubor

VRA_201307_5

Soubor PDF 6.33 MB

zobrazit soubor

VRA_201307_4L

Soubor PDF 356.75 KB

zobrazit soubor

VRA_201307_4

Soubor PDF 5.44 MB

zobrazit soubor

VRA_201307_3

Soubor PDF 7.07 MB

zobrazit soubor

VRA_201307_2L

Soubor PDF 330.01 KB

zobrazit soubor

VRA_201307_2

Soubor PDF 630.64 KB

zobrazit soubor

VRA_201307_1

Soubor PDF 499.77 KB

zobrazit soubor

Vrbice - ÚP Vrbice - právní stav po změně 1-5 rozbalit

ZoU Vrbice Z4

Soubor PDF 146.46 KB

zobrazit soubor

UP Vrbice text ÚZ Z5

Soubor PDF 302.39 KB

zobrazit soubor

07 Koordinacni vykres ÚZ Z5

Soubor PDF 2.68 MB

zobrazit soubor

06 VPS ÚZ Z5

Soubor PDF 944.83 KB

zobrazit soubor

05 Hlavni vykres koncepce verejne infrastruktury ÚZ Z5

Soubor PDF 957.45 KB

zobrazit soubor

04 Hlavni vykres koncepce usporadani krajiny ÚZ Z5

Soubor PDF 903.95 KB

zobrazit soubor

03 Hlavni vykres VPS ÚZ Z5

Soubor PDF 945.48 KB

zobrazit soubor

02 Hlavni vykres ÚZ Z5

Soubor PDF 1.24 MB

zobrazit soubor

01 Zakladni cleneni uzemi ÚZ Z5

Soubor PDF 823.02 KB

zobrazit soubor

Záluží - ÚP Záluží rozbalit

ÚP ZÁLUŽÍ - ZPRÁVA ČISTOPIS

Soubor PDF 1.43 MB

zobrazit soubor

ÚP ZÁLUŽÍ - 06. VÝKRES ZPF

Soubor PDF 356.73 KB

zobrazit soubor

ÚP ZÁLUŽÍ - 05. ŠIRŠÍ VZTAHY

Soubor PDF 1.87 MB

zobrazit soubor

ÚP ZÁLUŽÍ - 04. KOORD.VÝKRES

Soubor PDF 1.02 MB

zobrazit soubor

ÚP ZÁLUŽÍ - 03. VÝKRES VPSVPO

Soubor PDF 299.50 KB

zobrazit soubor

ÚP ZÁLUŽÍ - 02. HLAVNÍ VÝKRES

Soubor PDF 458.32 KB

zobrazit soubor

ÚP ZÁLUŽÍ - 01. VÝKRES ZČÚ

Soubor PDF 263.28 KB

zobrazit soubor

Židovice - ÚP Židovice - úplné znění po změně 1 rozbalit

ZoU Židovice Z1

Soubor PDF 984.25 KB

zobrazit soubor

UP Židovice text ÚZ po ZM1

Soubor PDF 260.64 KB

zobrazit soubor

06 Koordinacni vykres ÚZ po ZM1

Soubor PDF 1.15 MB

zobrazit soubor

05 Poradi zmen v uzemi ÚZ po ZM1

Soubor PDF 604.82 KB

zobrazit soubor

04 VPS ÚZ po ZM1

Soubor PDF 521.97 KB

zobrazit soubor

03 Koncepce verejne infrastruktury ÚZ po ZM1

Soubor PDF 699.82 KB

zobrazit soubor

02 Hlavni vykres ÚZ po ZM1

Soubor PDF 748.06 KB

zobrazit soubor

01 Zakladni cleneni uzemi ÚZ po ZM1

Soubor PDF 591.12 KB

zobrazit soubor

Hrobce - ÚP Hrobce rozbalit

Hrobce_UP_OOP

Soubor PDF 335.10 KB

zobrazit soubor

UP Hrobce_oduvodneni_cistopis

Soubor PDF 2.46 MB

zobrazit soubor

UP Hrobce_cistopis

Soubor PDF 1.72 MB

zobrazit soubor

II-3_Vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu

Soubor PDF 2.59 MB

zobrazit soubor

II-1_Koordinacni_vykres

Soubor PDF 2.73 MB

zobrazit soubor

I-2d_Vykres_koncepce_technicke_infrastruktury

Soubor PDF 1.47 MB

zobrazit soubor

I-2c_Vykres_koncepce_dopravni_infrastruktury

Soubor PDF 1.43 MB

zobrazit soubor

I-3_Vykres_verejne_prospesnych_staveb_opatreni_a_asanaci

Soubor PDF 1.32 MB

zobrazit soubor

I-2b_Vykres_prostoroveho_usporadani_uzemi

Soubor PDF 1.29 MB

zobrazit soubor

I-2a_Hlavni_vykres_zpusob_vyuziti_uzemi

Soubor PDF 1.58 MB

zobrazit soubor

I-1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

Soubor PDF 1.35 MB

zobrazit soubor

II-2_Vykres_sirsich_vztahu

Soubor PDF 30.18 MB

zobrazit soubor

II-2_Vykres_sirsich_vztahu

Soubor PDF 1.71 MB

zobrazit soubor

UP Hrobce_oduvodneni_cistopis

Soubor PDF 2.46 MB

zobrazit soubor

UP Hrobce_cistopis

Soubor PDF 1.72 MB

zobrazit soubor

II-3_Vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu

Soubor PDF 2.59 MB

zobrazit soubor

II-1_Koordinacni_vykres

Soubor PDF 2.73 MB

zobrazit soubor

I-3_Vykres_verejne_prospesnych_staveb_opatreni_a_asanaci

Soubor PDF 1.32 MB

zobrazit soubor

I-2d_Vykres_koncepce_technicke_infrastruktury

Soubor PDF 1.47 MB

zobrazit soubor

I-2c_Vykres_koncepce_dopravni_infrastruktury

Soubor PDF 1.43 MB

zobrazit soubor

I-2b_Vykres_prostoroveho_usporadani_uzemi

Soubor PDF 1.29 MB

zobrazit soubor

I-2a_Hlavni_vykres_zpusob_vyuziti_uzemi

Soubor PDF 1.58 MB

zobrazit soubor

I-1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

Soubor PDF 1.35 MB

zobrazit soubor

Hrobce_UP_OOP

Soubor PDF 335.10 KB

zobrazit soubor

Kyškovice - ÚP Kyškovice - úplné znění po změně 2 rozbalit

02 Hlavni vykres UZ po ZM2

Soubor PDF 822.03 KB

zobrazit soubor

ZoU_Kyškovice_Z2

Soubor PDF 613.06 KB

zobrazit soubor

ZoU Kyškovice Z3

Soubor PDF 671.73 KB

zobrazit soubor

ÚP Kyškovice text UZ po ZM2

Soubor PDF 302.75 KB

zobrazit soubor

04 Koordinacni vykres UZ po ZM2

Soubor PDF 1.06 MB

zobrazit soubor

03 VPS UZ po ZM2

Soubor PDF 625.78 KB

zobrazit soubor

02 Hlavni vykres UZ po ZM2

Soubor PDF 822.03 KB

zobrazit soubor

01 Zakladni cleneni uzemi UZ po ZM2

Soubor PDF 655.89 KB

zobrazit soubor

ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ - ÚP ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ 1 rozbalit

01_Výkres_základního_členění_území_ÚZ_Z1.pdf

Soubor PDF 332.43 KB

zobrazit soubor

02_Hlavni_vykres_ÚZ_Z1.pdf

Soubor PDF 817.40 KB

zobrazit soubor

03_VPS_ÚZ_Z1.pdf

Soubor PDF 293.54 KB

zobrazit soubor

04_Koordinacni_vykres_ÚZ_Z1.pdf

Soubor PDF 1.21 MB

zobrazit soubor

S1_Schema_vodniho_hospodarsti_ÚZ_Z1.pdf

Soubor PDF 346.59 KB

zobrazit soubor

S2_Schema_energetiky_a_spoju_ÚZ_Z1.pdf

Soubor PDF 388.95 KB

zobrazit soubor

UP_Žabovřesky_nad_Ohří_ÚZ_Z1.pdf

Soubor PDF 167.37 KB

zobrazit soubor