Městský úřad

Ukončená výběrová řízení

Ukončená výběrová řízení 2021 rozbalit

Oznámení o výběru dodavatele - Přístavba ke stávající budově mateřské školy Pampeliška, ul. Na Vyhlídce č. p. 2275, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 210.93 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 220.66 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele Lesopark „Na Kolečku“ Roudnice nad Labem

Soubor PDF 187.82 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Rekonstrukce nebytových prostor Karlovo náměstí 21 – bývalá SAZKA SPORTKA

Soubor PDF 212.95 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Výkon technického dozoru investora akce Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem.

Soubor PDF 179.39 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Přístavba ke stávající budově mateřské školy Pampeliška, ul. Na Vyhlídce č. p. 2275, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 213.99 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Výkon TDI akce Přístavba ke stávající budově mateřské školy Pampeliška, ul. Na Vyhlídce č.p. 2275, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 214.31 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - EFEKT – výměna svítidel I. Etapa Roudnice nad Labem

Soubor PDF 219.38 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Gravitační přípojka splaškové kanalizace pro RD č. p. 1395 v Parku Josefa Hory

Soubor PDF 206.99 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Výměna oken na budově č. p. 892 Masarykova, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 234.83 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Výměna oken činžovního domu v ulici Arnoštova č.p. 97 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 239.71 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Pořízení dopravního automobilu pro JSDH v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 216.43 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Rekonstrukce stávajícího povrchu v ulici Štěpárna v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 203.69 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 165.81 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výsledku 1. kola - Lesopark Na Kolečku Roudnice nad Labem

Soubor PDF 183.85 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci celého uličního prostoru

Soubor PDF 378.58 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Hakenova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 183.98 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941v Roudnici nad Labem

Soubor RAR 651.96 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Změna č.10 územního plánu Roudnice nad Labem

Soubor PDF 198.21 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování koncepce organizace dopravy

Soubor PDF 569.93 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Arboristické ošetření dřevin na Karlově náměstí a Městském hřbitově

Soubor PDF 219.42 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění motorových

Soubor PDF 214.90 KB

zobrazit soubor

Ukončená výběrová řízení 2020 rozbalit

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Stadická, Budovatelů, Školní v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 199.76 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU HODNOCENÍ-VÝBĚRU - Pasportizace nemovitostí města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 125.79 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Veřejné osvětlení v ulici Sladkovského v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 135.11 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Plán rozvoje sportu Města Roudnice nad Labem na období 2020-2025

Soubor PDF 194.31 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU HODNOCENÍ-VÝBĚRU - Koncepce obnovy veřejného osvětlení města

Soubor PDF 187.06 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Výměna oken na budově č. p. 79 v ulici Varhanova v Roudnici n. L.

Soubor PDF 285.33 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Restaurování tapety v KD Říp v Roudnici nad Labem, Husovo náměstí

Soubor PDF 154.23 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Oprava bytu č. 2, třída T. G. Masaryka čp. 892, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 187.81 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Výkon technického dozoru investora akce Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Stadická, Budovatelů, Školní v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 186.07 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Restaurování tapety v KD Říp v Roudnici nad Labem, Husovo náměstí

Soubor PDF 260.58 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Hálkova vč. veřejného osvětlení v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 240.16 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Výměna oken na budově č.p. 1100 – dvorní trakt - 1. PP; 1. NP; 2. NP

Soubor PDF 194.02 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 235.12 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Vzdělávání zaměstnanců města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 161.72 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Oprava omítek fasády objektu č. p. 892, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 167.11 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č. p. 941 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 256.67 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Výměna oken na budově č.p. 19 – dvorní trakt

Soubor PDF 169.51 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Oprava bytu č. 6 v domě č.p. 89, ulice Arnoštova

Soubor PDF 171.71 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Kompletní výměna elektroinstalací - stará budova ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 237.64 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Audiotechnika pro KD Říp v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 175.52 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Dodávka a montáž kinotechnologií v Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 151.81 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Oprava omítek a výmalba kanceláří na budovách MěÚ a na Úřadu práce v Roudnici

Soubor PDF 170.50 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Švermova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 202.28 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Parkovací stání v ulici Neklanova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 481.86 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Zpracování projektové dokumentace včetně provádění autorského dozoru na přestavbu objektu na požární zbrojnici, parc. č. 1682-7 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 173.92 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Obnova válečného hrobu pruských vojáků v parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 156.47 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Oprava chodníku v ulici Žižkova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 163.62 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Revitalizace vegetačních prvků ulice Vrchlického Roudnice nad Labem

Soubor PDF 169.81 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Nákup referentského vozidla

Soubor PDF 170.59 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Celoroční údržba veřejné zeleně ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 176.12 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Obnova válečného hrobu pruských vojáků v parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 214.97 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Nový webový portál města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 254.04 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Neklanova a Okružní v Roudnici

Soubor PDF 197.94 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rozšíření veřejného osvětlení mezi ulicemi Sluneční a 1. máje v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 197.39 KB

zobrazit soubor

Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení - Nákup referentského vozidla pro potřeby OSPOD

Soubor PDF 191.93 KB

zobrazit soubor

Oznámení o vyloučení z výběrového řízení na veřejnou zakázku - Nákup referentského vozidla pro potřeby OSPOD

Soubor PDF 209.61 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU HODNOCENÍ-VÝBĚRU - Koncepce organizace dopravy a zklidnění

Soubor PDF 211.81 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Zpracování projektové dokumentace včetně provádění autorského dozoru na stavební úpravy knihovny v Roudnici n. L.

Soubor PDF 212.75 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Nový webový portál města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 252.67 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Pořízení vozidla na alternativní pohon pro Městskou policii v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 205.66 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Nákup referentského vozidla pro potřeby OSPOD

Soubor PDF 242.68 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Dodávka switchů, UPS a příslušenství pro MěÚ Roudnice nad Labem

Soubor PDF 218.84 KB

zobrazit soubor

Ukončená výběrová řízení 2019 rozbalit

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Zpracování projektové dokumentace na rekostrukci celého uličního prostoru Riegrovy ulice v Roudnici nad Labem, včetně průchodu na Karlovo náměstí

Soubor PDF 76.41 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Přístavba a stavební úpravy spojené se změnou užívání bývalých prostor KB na učebny ZUŠ v 1. NP č. p. 1062 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 145.45 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rekonstrukce a stavební úpravy kulturního domu Říp, Husovo nám. čp. 57 a čp. 58, Roudnice n. L. - Projekt interiérů - prostorová akustika sálu

Soubor PDF 69.89 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Výměna oken na budově č.p. 1100 – dvorní trakt - 3. NP

Soubor PDF 97.76 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Veřejné osvětlení v ulici U Hřbitova

Soubor PDF 85.90 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Řešení akustiky krytého plaveckého bazénu

Soubor PDF 99.98 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Roudnice nad Labem - ulice Michálkova, rekonstrukce povrchů

Soubor PDF 137.64 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Zavedení systému energetického managementu ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 98.79 KB

zobrazit soubor

Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení - Rekonstrukce střešní krytiny na budově MŠ Pastelka č. p. 1067 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 517.35 KB

zobrazit soubor

Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení - Rekonstrukce kaneláří č. 30, 31 a 31a) v budově MěÚ v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 48.23 KB

zobrazit soubor

Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení - Roudnice nad Labem - Oprava MK U Hřiště

Soubor PDF 47.31 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Pořízení vozidla na alternativní pohon pro Městskou policii v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 67.95 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Oprava omítek a výmalba kaneláří na budovách MěÚ a na Úřadu práce v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 76.03 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rekonstrukce a stavební úpravy kulturního domu Říp, Husovo nám. čp. 57 a čp. 58, Roudnice n. L. - Projekt interiérů - vybavení objektu

Soubor PDF 103.44 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Veřejné osvětlení v ulici Havlíčkova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 68.62 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rekonstrukce kanceláří č. 30, 31 a 31a) v budově MěÚ v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 63.13 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Roudnice nad Labem - Oprava MK U Hřiště

Soubor PDF 111.79 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rekonstrukce celého uličního prostoru Švagrovského v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 102.71 KB

zobrazit soubor

Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení - Rekonstrukce celého uličního prostoru Švagrovského v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 48.01 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Bořivojova a V Uličkách v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 76.30 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rekonstrukce celého uličního prostoru Švagrovského v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 106.35 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rekonstrukce dvou místností Czech POINT v budově Městského úřadu Roudnice nad Labem

Soubor PDF 76.31 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Parkovací automaty

Soubor PDF 111.83 KB

zobrazit soubor

Ukončená výběrová řízení 2018 rozbalit

Oznámení o výběru dodavatele - Poskytnutí úvěru na projekt Rekonstrukce kulturního domu

Soubor PDF 661.15 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci prostor Podřipského muzea

Soubor PDF 274.27 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Zpracování projektové dokumentace k projektu Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č. p. 941 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 681.21 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Stavební úpravy objektu v ulici Podluská č. p. 1457 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 414.15 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Výměna okem z Riegerovy ulice na budově č.p. 1100 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 669.77 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Novostavba a rekonstrukce chodníkových ploch v ulici Vrchlického v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 786.20 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání - ulice Chvalínská

Soubor PDF 773.51 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Oprava garáží na parc. č. 213-3 Roudnice nad Labem

Soubor PDF 696.68 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Demoliční práce objektu č. 45, Vetlá 413 01

Soubor PDF 400.64 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Odstranění nesoudržných omítek a nové sanační omítky na objektu bývalého zámeckého pivovaru č. p. 323 Roudnice nad Labem

Soubor PDF 643.84 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Novostavba a rekonstrukce chodníkových ploch v ulici Vrchlického v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 781.49 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Nákup vícemístného vozidla

Soubor PDF 415.84 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Obnova vnějších omítek, střesní krytiny a dveří drobné sakrální stavby kaple na pozemku parc. č. 4293 v k. ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 633.84 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Plotová zeď - bytový dům Palackého č. o. 328 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 632.56 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Veřejné osvětlení v ulici Špindlerova Roudnice nad Labem

Soubor PDF 658.31 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Technický dozor investora (TDI) projektu rekonstrukce a stavební úpravy obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 660.28 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Koordinátor BOZP projektu rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 749.59 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Vybudování komunikace na pozemku p. č. 374-1 v k. ú. Podlusky v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 604.98 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Zpracování projektové dokumentace na vybudování přístavby ZŠ Školní 1803, Roudnice nad Labem modulárním stavebním systémem

Soubor PDF 636.77 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Parkoviště s napojením na stávající asfaltovou komunikaci v ulici U Hřbitova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 798.51 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Vybudování stanoviště včetně dodání poloozapuštěných podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ulici Mlýnská a Židovická v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 666.37 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Stavební úpravy objektu v ulici Podluská č. p. 1457 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 819.71 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Krabčická včetně výstavby veřejného osvětlení v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1,021.09 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Krabčická včetně výstavby veřejného osvětlení v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1,021.09 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Oprava opěrné zdi po dopravní nehodě v ulici Palackého, Roudnice nad Labem, parcelní č. 4118

Soubor PDF 365.98 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Provádění elektromontážních prací, oprav a revizí elektro a hromosvodů v bytech a společných a v nebytových prostorech v budovách města

Soubor PDF 633.98 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Dodání a montáž kancelářského nábytku

Soubor PDF 650.30 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Rekonstrukce kanceláří v budově MěÚ v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 586.80 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Zpracování projektové dokumentace včetně provádění autorskéh dozoru na přístavbu ke stávající mateřské škole Pampeliška

Soubor PDF 81.41 KB

zobrazit soubor

Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení - Výměna 2 ks plynových kotlů v budově Varhanova 79, Roudnice nad Labem včetně úpravy komínovýh průduchů (vyvložkování)

Soubor PDF 386.24 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Vybavení kanceláří č. 13 a č. 14 v budově radnice nábytkem

Soubor PDF 615.20 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Posílení rekreačního potenciálu parku Josefa Hory - I. etapa - Obnova dětstkého hřiště

Soubor PDF 626.79 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Stavební úpravy bytu v 1. NP a oprava fasády BD Karla Jeřábka 1074, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 626.99 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Elektronická úřední deska

Soubor PDF 611.45 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Nákup 7 ks ohnivzdorných dvouplášťových trezorových skříní pro matriku Městského úřadu v Roudnci nad Labem

Soubor PDF 598.41 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Oprava opěrné zdi po dopravní nehodě v ulici Palackého, Roudnice nad Labem, parcelní č. 4118

Soubor PDF 783.17 KB

zobrazit soubor

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE - Rozvoj technologického centra TC ORP Roudnice nad Labem

Soubor PDF 439.32 KB

zobrazit soubor

VZ „Stavební úpravy objektu v ulici Podluská č. p. 1457 - 2018 rozbalit

Dodatek č. 2 k ZD-oznámení o změně zadávacích podmínek a prodloužení lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení

Soubor PDF 1,023.52 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 k ZD-Upravený položkový rozpočet k ocenění

Soubor ZIP 170.89 KB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace VI.

Soubor PDF 725.45 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD V-Doplněný položkový rozpočet-část elektro

Soubor XLS 16.98 KB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace V.

Soubor PDF 1.27 MB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD IV-Doplněný položkový rozpočet-elektro

Soubor XLS 16.99 KB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace IV.

Soubor PDF 382.27 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k ZD-Doplněný položkový rozpočet k ocenění

Soubor ZIP 165.30 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k ZD-oznámení o změně zadávacích podmínek a prodloužení lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení

Soubor PDF 973.77 KB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace III.

Soubor PDF 2.97 MB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

Soubor PDF 2.79 MB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Soubor PDF 566.83 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky

Soubor DOC 71.50 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 2 ZD - Závazný návrh smlouvy

Soubor DOC 166.00 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 3 ZD - čestné prohlášení

Soubor DOC 57.50 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 5 ZD Položkový rozpočet k ocenění

Soubor ZIP 75.07 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 6 ZD Časový harmonogram prací

Soubor XLS 13.27 KB

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF 1.09 MB

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 1.73 MB

zobrazit soubor

Příloha č. 4 ZD Projektová dokumentace

Soubor ZIP 27.33 MB

zobrazit soubor

VZ „Stavební úpravy objektu v ulici Podluská č. p. 1457 - 2018 rozbalit

Dodatek č. 2 k ZD-oznámení o změně zadávacích podmínek a prodloužení lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení

Soubor PDF 1,023.52 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 k ZD-Upravený položkový rozpočet k ocenění

Soubor ZIP 170.89 KB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace VI.

Soubor PDF 725.45 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD V-Doplněný položkový rozpočet-část elektro

Soubor XLS 16.98 KB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace V.

Soubor PDF 1.27 MB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD IV-Doplněný položkový rozpočet-elektro

Soubor XLS 16.99 KB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace IV.

Soubor PDF 382.27 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k ZD-Doplněný položkový rozpočet k ocenění

Soubor ZIP 165.30 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k ZD-oznámení o změně zadávacích podmínek a prodloužení lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení

Soubor PDF 973.77 KB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace III.

Soubor PDF 2.97 MB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

Soubor PDF 2.79 MB

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Soubor PDF 566.83 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky

Soubor DOC 71.50 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 2 ZD - Závazný návrh smlouvy

Soubor DOC 166.00 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 3 ZD - čestné prohlášení

Soubor DOC 57.50 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 5 ZD Položkový rozpočet k ocenění

Soubor ZIP 75.07 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 6 ZD Časový harmonogram prací

Soubor XLS 13.27 KB

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF 1.09 MB

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 1.73 MB

zobrazit soubor

Příloha č. 4 ZD Projektová dokumentace

Soubor ZIP 27.33 MB

zobrazit soubor

Ukončená výběrová řízení 2017 rozbalit

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Nákup osobního automobilu pro Městský úřad Roudnice nad Labem

Soubor PDF 306.58 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Zpracování studie proveditelnosti a CBA, zpracování žádosti o dotaci, dotační management k investiční akci Kulturní a komunitní centrum Říp

Soubor PDF 349.02 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Revitalizace kruhových objezdů u Billy a u Lidlu v Roudnici nad Labem - duben

Soubor PDF 345.67 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Vybudování přechodu pro chodce v ulici 9. května před č.p. 2027 a č.p. 2032 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 373.32 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Vybudování přechodu pro chodce v ulici 9. května před č.p. 2027 a č.p. 2032 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 436.75 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Stavební úpravy - dvorní trakt Karlovo náměstí č. p. 21, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 650.56 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Zpracování projektové dokumentace na změnu užívání budovy č.p. 300, Alej 17. listopadu v Roudnici nad Labem na pracoviště městské policie

Soubor PDF 380.49 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Přístavba osobního výtahu k MěÚ č. p. 21 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 577.50 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Revitalizace kruhových objezdů u Billy a u Lidlu v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 356.22 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Zpracování projektové dokumentace na změnu užívání budovy č.p. 300, Alej 17. listopadu v Roudnici nad Labem na pracovišti městské policie

Soubor PDF 645.38 KB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Rekonstrukce kanceláří v budovách MěÚ v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 594.26 KB

zobrazit soubor

Ukončená výběrová řízení 2016 rozbalit

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Vybudování dětského hřiště v lokalitě Bezděkov

Soubor PDF 253.42 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Jednací síň Městského úřadu Roudnice nad Labem

Soubor PDF 249.67 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Technický dozor investora (TDI) projektu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu

Soubor PDF 267.65 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Zpracování projektové dokumentace k projektu Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č. p. 941 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 286.17 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Zhotovení smaltovaných uličních cedulí

Soubor PDF 256.74 KB

zobrazit soubor

Oznámení o zrušení výběrového řízení - Rekonstrukce obrusné vrstvy komunikace v ulici Horymírova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 266.92 KB

zobrazit soubor

Ukončená výběrová řízení 2015 rozbalit

Výběr dodavatelů sociálních služeb v rámci projektu IPO Roudnice nad Labem II.

Soubor PDF 1.27 MB

zobrazit soubor

Výběr dodavatelů sociálních služeb v rámci projektu IPO Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.35 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Dodavatel stavebních prací - obnova místních komunikací po povodních Roudnice nad Labem

Soubor PDF 5.17 MB

zobrazit soubor

Kupní smlouva - Mobilní kamerový bod

Soubor PDF 1.32 MB

zobrazit soubor

Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Roudnice nad Labem rozbalit

příloha č.2 - pojistné smlouvy I

Soubor RAR 28.84 MB

zobrazit soubor

příloha č.2 - pojistné smlouvy III

Soubor RAR 25.74 MB

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 5.12 MB

zobrazit soubor

příloha č.2 - pojistné smlouvy II

Soubor RAR 24.48 MB

zobrazit soubor

Příloha č. 3_Smlouva_pojišťovací makléř

Soubor DOC 58.50 KB

zobrazit soubor

Příloha_1_Krycí list nabídky

Soubor DOC 27.50 KB

zobrazit soubor

Dodatečné informace č.1

Soubor PDF 326.04 KB

zobrazit soubor

Rozhodnutí o vyloučení

Soubor PDF 426.04 KB

zobrazit soubor

Rozhodnutí o výběru

Soubor PDF 731.33 KB

zobrazit soubor

Retenční nádrž Alej 17. listopadu rozbalit

Dodatek č. 1 - retenční nádrž RCE

Soubor PDF 1,013.32 KB

zobrazit soubor

Retenční nádrž Alej 17. listopadu

Soubor PDF 2.74 MB

zobrazit soubor

Snížení energetické náročnosti MŠ Kytička - 2015 rozbalit

Snížení energetické náročnosti MŠ Kytička - vyloučení uchazeče

Soubor PDF 389.23 KB

zobrazit soubor

Snížení energetické náročnosti MŠ Kytička

Soubor PDF 1.01 MB

zobrazit soubor

Uzavřená smlouva o dílo

Soubor PDF 2.39 MB

zobrazit soubor

dodatek č. 1 s košilkou

Soubor PDF 1.06 MB

zobrazit soubor

Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Roudnice nad Labem rozbalit

příloha č.2 - pojistné smlouvy I

Soubor RAR 28.84 MB

zobrazit soubor

příloha č.2 - pojistné smlouvy III

Soubor RAR 25.74 MB

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 5.12 MB

zobrazit soubor

příloha č.2 - pojistné smlouvy II

Soubor RAR 24.48 MB

zobrazit soubor

Příloha č. 3_Smlouva_pojišťovací makléř

Soubor DOC 58.50 KB

zobrazit soubor

Příloha_1_Krycí list nabídky

Soubor DOC 27.50 KB

zobrazit soubor

Dodatečné informace č.1

Soubor PDF 326.04 KB

zobrazit soubor

Rozhodnutí o vyloučení

Soubor PDF 426.04 KB

zobrazit soubor

Rozhodnutí o výběru

Soubor PDF 731.33 KB

zobrazit soubor

Retenční nádrž Alej 17. listopadu rozbalit

Dodatek č. 1 - retenční nádrž RCE

Soubor PDF 1,013.32 KB

zobrazit soubor

Retenční nádrž Alej 17. listopadu

Soubor PDF 2.74 MB

zobrazit soubor

Snížení energetické náročnosti MŠ Kytička - 2015 rozbalit

Snížení energetické náročnosti MŠ Kytička - vyloučení uchazeče

Soubor PDF 389.23 KB

zobrazit soubor

Snížení energetické náročnosti MŠ Kytička

Soubor PDF 1.01 MB

zobrazit soubor

Uzavřená smlouva o dílo

Soubor PDF 2.39 MB

zobrazit soubor

dodatek č. 1 s košilkou

Soubor PDF 1.06 MB

zobrazit soubor

Ukončená výběrová řízení 2014 rozbalit

Smlouva o dílo - Úprava dopravy stravy MŠ ve Školní ulici v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 5.55 MB

zobrazit soubor

Objednávka - Antikorozní nátěr klempířských prvků střechy budovy ZŠ Karla Jeřábka č. p. 491

Soubor PDF 323.51 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Likvidace sutě a dřeva z dvorní části bývalého zámeckého pivovaru č. p. 323, Roudnice nad Labem 413 01

Soubor PDF 1.29 MB

zobrazit soubor

Výměna otvorových výplní v budově MŠ Pastelka

Soubor PDF 1.69 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Stavební úpravy části kamenné zdi v areálu KZM na parcele č. 176 a přilehlého chodníku v ulici Na Stupních p. č. 4103 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 2.88 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Dodavatel stavebních prací - vnější rekonstrukce památkově chráněného domu č. p. 38, který se nachází v památkové zóně Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.46 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Rekonstrukce rozvodů vody v 1. PP pavilonu D v ZŠ Školní č. p. 1803, v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.22 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Dodavatel stavebních prací - rekonstrukce střechy domu č. p. 38, který se nachází v památkové zóně Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.34 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Oprava fasády ZŠ Karla Jeřábka č. p. 941, v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.34 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Bývalý zámecký pivovar č. p. 323 - I. Etapa statického zajištění (ET1a)

Soubor PDF 2.09 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Oprava fasády 2. ZŽ, Jungmanova č. p. 660, v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.13 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Rekonstrukce ploch před a za budovou ZŠ Školní, č. p. 1803 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.97 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Roudnice nad Labem - pokládka živice lokalita Na Kolečku

Soubor PDF 1.39 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Novostavba chodníku v ulici K Řípu a K Parku v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 3.61 MB

zobrazit soubor

Oznámení o výběru dodavatele - Podzemní kontejnery na tříděný odpad

Soubor PDF 488.25 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Dodávka a stavba podzemních kontejnerů

Soubor PDF 2.34 MB

zobrazit soubor

Ukončené výběrové řízení 2013 rozbalit

Smlouva o dílo - Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275

Soubor PDF 1.06 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Mobilní kamerový bod

Soubor PDF 6.82 MB

zobrazit soubor

Smlouva - Revizní, kontrolní a servisní činnost

Soubor PDF 4.03 MB

zobrazit soubor

SOD vestavba malého sálu v ZUŠ

Soubor DOC 34.73 KB

zobrazit soubor

Ukončené výběrové řízení 2012 rozbalit

Výzva - Vybudování technologického centra v ORP Roudnice nad Labem

Soubor PDF 762.87 KB

zobrazit soubor