menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Snížení energetické náročnosti krytého plaveckého bazénu Roudnice nad Labem

Název projektu: Snížení energetické náročnosti krytého plaveckého bazénu Roudnice nad Labem
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004452
Datum zahájení projektu: 30.6.2016
Datum plánovaného ukončení projektu: 30.9.2017
Délka realizace: 24 měsíců
Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce podpory: Město Roudnice nad Labem
Celkové způsobilé výdaje projektu: 24939001,67 Kč 
Výše podpory z fondů Evropské unie: 9975600,66 Kč, 40 %
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory:  14963401,01 Kč, 60 %

                      

Předmět projektu:

Předmětem podpory je úspěšná realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu krytého plaveckého bazénu Roudnice nad Labem. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy, budou realizovány nízkoemisní a obnovitelné zdroje tepla a technologie na využití odpadního tepla. Dojde k zateplení obvodového pláště a střechy objektu, výměně výplní oken a dveří, instalaci 2ks kondenzačních výměníků plynových kotlů včetně rozvodů, instalace 4 tepelných čerpadel vzduch/voda pro předehřev bazénové vody, instalace rekuperačních výměníků do vzduchotechniky, výměna světel.

  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.