menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Připomínkovací formulář

NÁVRH KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE NA ROUDNICKU NA OBDOBÍ 2021, 2022, 2023, 2024.

Připomínkující osoba (pokud chcete údaje uvést, prosíme vyplňte):

K jaké části návrhu pracovních skupin (oblasti) se Vaše připomínka vztahuje?

Oblast péče
Oblast prevence
Společné cíle

K jaké části dokumentu se Vaše připomínka vztahuje?

Pokud víte, prosíme doplňte:

Posouzení naléhavosti připomínky:

Označte dle svého subjektivního posouzení. Číslo koresponduje se známkovacím systémem ve škole, 1 hodně naléhavé – 5 nejméně naléhavé.

1
2
3
4
5

Formulace připomínky: *

Kliknutím na tlačítko "Odeslat formulář na sociální odbor" uděluji Městu Roudnice nad Labem svůj souhlas, aby výše uvedené údaje zpracovávalo za účelem evidence připomínek.