menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Pasportizace nemovitostí města Roudnice nad Labem

Jedním z výstupů projektu Chytrá Roudnice 2030 je Pasportizace nemovitostí města Roudnice nad Labem. Pasportizace nemovitostí probíhala celkem na 31 budovách města. Došlo k vytvoření schémat jednotlivých podlaží budov a k jejich fotodokumentaci, k popisu budov včetně staří, nosných konstrukcí, vytvoření půdorysů všech podlaží, popisu o napojení na inženýrské sítě, doložení energetické náročnosti apod.

Zajímavou součástí výstupu je především fotodokumentace, která byla získávána též pomocí dronu. Cílem výstupu bylo zjistit stav budov nejen uvnitř budovy, ale také z těžko přístupných míst a následné navržení oprav včetně kalkulace. Realizace pasportu nemovitostí byla provedena společností Opus consulting, s.r.o. a Gatum Advisory, s.r.o. 


VZ Pasportizace nemovitostí města Roudnice nad Labem je součástí projektu podpořeného finanční dotací z Operačního programu Zaměstnanost, výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) 03_17_080 - Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997.

 

Název projektu: Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997
Příjemce projektu: Město Roudnice nad Labem

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

Dokumenty

Prezentace Roudnice Pasport

Soubor PPTX 56.85 MB

zobrazit soubor