menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Oddělení sociální práce

  • zajišťuje sociální práci pro seniory a osoby se zdravotním postižením, osoby v hmotné nouzi a ohrožené sociálním vyloučením, 
  • zabezpečuje komunitní plánování sociálních služeb, 
  • vykonává veřejné opatrovnictví 
  • řeší přestupky na úseku zdravotnictví, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, 
  • zabezpečuje agendu spojenou s evidencí a vydáváním receptů a žádanek na návykové látky,
  • provádí vidimaci a legalizaci
  • vede korespondenci odboru SV
  • eviduje a prošetřuje žádosti občanů o umístění v Domech sociálního bydlení
  • zabezpečuje poradenství o sociálních službách seniorům a osobám se zdravotním postižením 
  • organizuje akce města Roudnice n. L. pro seniory (gratulace k životnímu výročí, předvánoční posezení apod.)