menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Název projektu: přístavba ke stávající budově MŠ Pampeliška

Základním cílem projektu je přístavba ke stávající budově MŠ Pampeliška za účelem zřízení jedné třídy s kapacitou 25 žáků. Stavební práce, které respektují bezbariérové řešení, proběhnou dle předložené projektové dokumentace. Tento záměr zcela naplňuje specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, tím že dojde k realizaci stavebních úprav za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Název projektu:

Přístavba ke stávající budově mateřské školy Pampeliška

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015388

Příjemce projektu:

Město Roudnice nad Labem

Výše dotace EU:

5 841 436,19 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

Hlavním cílem projektu je navýšení kapacity předškolního vzdělávacího zařízení – MŠ Pampeliška v Roudnici nad Labem. Projektem je řešena přístavba ke stávající budově mateřské školy, díky které dojde k navýšení kapacity o 25 dětí. Přístavba je řešena bezbariérově včetně vybudování bezbariérových toalet.