menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Modernizace knihovny v Roudnici nad Labem

Název projektu:

Modernizace knihovny v Roudnici nad Labem

Registrační číslo projektu:

CZ.06.04.04/00/22_001/0000003

Příjemce projektu:

Město Roudnice nad Labem

Datum zahájení projektu:

20.4.2022

Datum ukončení realizace:

15.11.2022

Výše dotace EU:

6 672 304,20 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

Cílem projektu je revitalizace knihovny a zlepšení její přístupnosti. Díky stavebním úpravám bude ve
stávající budově vytvořen bezbariérový prostor, dostupný všem uživatelům, který bude sloužit jako
přirozené centrum komunity a občanské vzdělanosti.